ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathā-Puggalapaññatti

         Abhidhammapiṭake puggalapaññatti
            ------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
            Uddesavāro
   [1]  Cha  paññattiyo  khandhapaññatti  āyatanapaññatti dhātupaññatti
saccapaññatti indriyapaññatti puggalapaññattīti.
            Khandhapaññatti
   [2]  Kittāvatā  khandhānaṃ  khandhapaññatti  yāvatā  pañcakkhandhā
rūpakkhandho    vedanākkhandho   saññākkhandho   saṅkhārakkhandho
viññāṇakkhandho ettāvatā khandhānaṃ khandhapaññatti.
           Āyatanapaññatti
   [3] Kittāvatā āyatanānaṃ āyatanapaññatti yāvatā dvādasāyatanāni
cakkhvāyatanaṃ   rūpāyatanaṃ   sotāyatanaṃ   saddāyatanaṃ   ghānāyatanaṃ
gandhāyatanaṃ  jivhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ kāyāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ manāyatanaṃ
dhammāyatanaṃ ettāvatā āyatanānaṃ āyatanapaññatti.
            Dhātupaññatti
   [4]  Kittāvatā  dhātūnaṃ  dhātupaññatti  yāvatā  aṭṭhārasa
dhātuyo  cakkhudhātu  rūpadhātu  cakkhuviññāṇadhātu  sotadhātu  saddadhātu
sotaviññāṇadhātu  ghānadhātu  gandhadhātu  ghānaviññāṇadhātu  jivhādhātu
rasadhātu  jivhāviññāṇadhātu  kāyadhātu  phoṭṭhabbadhātu  kāyaviññāṇadhātu
manodhātu   dhammadhātu   manoviññāṇadhātu   ettāvatā   dhātūnaṃ
dhātupaññatti.
            Saccapaññatti
   [5]  Kittāvatā  saccānaṃ  saccapaññatti  yāvatā  cattāri
saccāni  dukkhasaccaṃ  samudayasaccaṃ  nirodhasaccaṃ  maggasaccaṃ  ettāvatā
saccānaṃ saccapaññatti.
           Indriyapaññatti
   [6]   Kittāvatā   indriyānaṃ   indriyapaññatti  yāvatā
bāvīsatindriyāni  cakkhundriyaṃ  sotindriyaṃ  ghānindriyaṃ jivhindriyaṃ
kāyindriyaṃ  manindriyaṃ  itthindriyaṃ  purisindriyaṃ  jīvitindriyaṃ
sukhindriyaṃ dukkhindriyaṃ somanassindriyaṃ domanassindriyaṃ upekkhindriyaṃ
saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ
anaññātaññassāmītindriyaṃ   aññindriyaṃ  aññātāvindriyaṃ  ettāvatā
indriyānaṃ indriyapaññatti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 129-130. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=2551              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=2551              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.2&item=1&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=516              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=594              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=594              Contents of The Tipitaka Volume 36 https://84000.org/tipitaka/read/?index_36 https://84000.org/tipitaka/english/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]