ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathā-Puggalapaññatti

            Navakaniddeso
   [151]  Katamo  ca puggalo sammāsambuddho idhekacco puggalo
pubbe  ananussutesu  dhammesu  sāmaṃ  saccāni abhisambujjhati tattha ca
Sabbaññutaṃ  pāpuṇāti  balesu  ca  vasībhāvaṃ  ayaṃ  vuccati  puggalo
sammāsambuddho.
   {151.1}  Katamo  ca  puggalo  paccekasambuddho  idhekacco
puggalo  pubbe  ananussutesu  dhammesu  sāmaṃ  saccāni abhisambujjhati
na  ca tattha sabbaññutaṃ pāpuṇāti na ca balesu vasībhāvaṃ ayaṃ vuccati
puggalo paccekasambuddho.
   {151.2} Katamo ca puggalo ubhatobhāgavimutto idhekacco puggalo
aṭṭha vimokkhe kāyena phusitvā viharati paññāya cassa disvā āsavā
parikkhīṇā honti ayaṃ vuccati puggalo ubhatobhāgavimutto.
   {151.3} Katamo ca puggalo paññāvimutto idhekacco puggalo na
heva kho aṭṭha vimokkhe kāyena phusitvā viharati paññāya cassa disvā
āsavā parikkhīṇā honti ayaṃ vuccati puggalo paññāvimutto.
   {151.4} Katamo ca puggalo kāyasakkhī idhekacco puggalo aṭṭha
vimokkhe  kāyena  phusitvā  viharati paññāya cassa disvā ekacce
āsavā parikkhīṇā honti ayaṃ vuccati puggalo kāyasakkhī.
   {151.5}  Katamo ca puggalo diṭṭhippatto idhekacco puggalo
idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  tathāgatappaveditā cassa dhammā paññāya vodiṭṭhā
honti vocaritā paññāya cassa disvā ekacce āsavā parikkhīṇā honti
ayaṃ vuccati puggalo diṭṭhippatto.
   {151.6} Katamo ca puggalo saddhāvimutto idhekacco puggalo idaṃ
dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.  ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yathābhūtaṃ pajānāti tathāgatappaveditā
Cassa  dhammā  paññāya  vodiṭṭhā  honti  vocaritā paññāya cassa
disvā  ekacce  āsavā  parikkhīṇā  honti  no  ca kho yathā
diṭṭhippattassa ayaṃ vuccati puggalo saddhāvimutto.
   {151.7}  Katamo  ca  puggalo  dhammānusārī yassa puggalassa
sotāpattiphalasacchikiriyāya  paṭipannassa  paññindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti
paññāvāhiṃ  paññāpubbaṅgamaṃ  ariyamaggaṃ  bhāveti  ayaṃ vuccati puggalo
dhammānusārī   .   sotāpattiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  puggalo
dhammānusārī. Phale ṭhito diṭṭhippatto.
   {151.8}  Katamo  ca  puggalo  saddhānusārī yassa puggalassa
sotāpattiphalasacchikiriyāya  paṭipannassa  saddhindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti
saddhāvāhiṃ  saddhāpubbaṅgamaṃ  ariyamaggaṃ  bhāveti  ayaṃ vuccati puggalo
saddhānusārī . sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo saddhānusārī.
Phale ṭhito saddhāvimutto.
          Navakaniddeso niṭṭhito.
             ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 233-235. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=4726              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=4726              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.2&item=151&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=666              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4139              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4139              Contents of The Tipitaka Volume 36 https://84000.org/tipitaka/read/?index_36 https://84000.org/tipitaka/english/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่