ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathā-Puggalapaññatti

         Saṅgahitenasaṅgahitapadaniddeso
   [187]  Samudayasaccena  ye  dhammā  maggasaccena  ye dhammā
khandhasaṅgahena  saṅgahitā  āyatanasaṅgahena  saṅgahitā  dhātusaṅgahena
saṅgahitā  tehi  dhammehi  ye  dhammā  khandhasaṅgahena  saṅgahitā
āyatanasaṅgahena  saṅgahitā  dhātusaṅgahena saṅgahitā te dhammā katīhi
Khandhehi  katīhāyatanehi  katīhi  dhātūhi saṅgahitā te dhammā ekena
khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā.
   [188]  Itthindriyena  ye  dhammā  purisindriyena ye dhammā
sukhindriyena  ye  dhammā dukkhindriyena ye dhammā somanassindriyena
ye  dhammā  domanassindriyena  ye  dhammā  upekkhindriyena  ye
dhammā saddhindriyena ye dhammā viriyindriyena ye dhammā satindriyena
ye  dhammā  samādhindriyena  ye  dhammā  paññindriyena  ye
dhammā   anaññātaññassāmītindriyena   ye  dhammā  aññindriyena
ye dhammā aññātāvindriyena ye dhammā
   {188.1} avijjāya ye dhammā avijjāpaccayā saṅkhārena ye dhammā
saḷāyatanapaccayā phassena ye dhammā vedanāpaccayā taṇhāya ye dhammā
taṇhāpaccayā  upādānena  ye  dhammā  upādānapaccayā kammabhavena
ye dhammā sokena ye dhammā paridevena ye dhammā dukkhena ye dhammā
domanassena ye dhammā upāyāsena ye dhammā
   {188.2} satipaṭṭhānena ye dhammā sammappadhānena ye dhammā
appamaññāya  ye  dhammā  pañcahi  indriyehi  ye  dhammā pañcahi
balehi ye dhammā sattahi bojjhaṅgehi ye dhammā ariyena aṭṭhaṅgikena
maggena ye dhammā phassena ye dhammā cetanāya ye dhammā adhimokkhena
ye dhammā manasikārena ye dhammā
   {188.3} hetūhi dhammehi ye dhammā hetūhi ceva sahetukehi ca dhammehi
ye   dhammā   hetūhi   ceva   hetusampayuttehi   ca
Dhammehi  ye  dhammā  āsavehi  dhammehi  ye dhammā saññojanehi
dhammehi ye dhammā ganthehi dhammehi ye dhammā oghehi dhammehi ye
dhammā  yogehi  dhammehi ye dhammā nīvaraṇehi dhammehi ye dhammā
parāmāsehi  dhammehi  ye  dhammā upādānehi dhammehi ye dhammā
kilesehi dhammehi ye dhammā kilesehi ceva saṅkilesikehi ca dhammehi
ye dhammā kilesehi ceva saṅkiliṭṭhehi ca dhammehi ye dhammā kilesehi
ceva kilesasampayuttehi ca dhammehi ye dhammā khandhasaṅgahena saṅgahitā
āyatanasaṅgahena  saṅgahitā  dhātusaṅgahena  saṅgahitā  tehi  dhammehi
ye  dhammā  khandhasaṅgahena  saṅgahitā  āyatanasaṅgahena  saṅgahitā
dhātusaṅgahena saṅgahitā te dhammā katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi
dhātūhi saṅgahitā te dhammā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya
dhātuyā saṅgahitā.
        Saṅgahitenasaṅgahitapadaniddeso niṭṭhito.
           -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 39-41. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=774              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=774              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.1&item=187&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=187              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=293              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=293              Contents of The Tipitaka Volume 36 https://84000.org/tipitaka/read/?index_36 https://84000.org/tipitaka/english/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]