ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

             Nīvutakathā
   [1523]  Nīvuto nīvaraṇaṃ jahatīti . āmantā . ratto rāgaṃ
jahati  duṭṭho  dosaṃ  jahati  mūḷho  mohaṃ  jahati  kiliṭṭho
kilese  jahatīti  . na hevaṃ vattabbe .pe. rāgena rāgaṃ jahati
dosena  dosaṃ  jahati  mohena  mohaṃ  jahati  kilesehi  kilese
Jahatīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  rāgo  cittasampayutto
maggo  cittasampayuttoti  .  āmantā  .  dvinnaṃ phassānaṃ .pe.
Dvinnaṃ  cittānaṃ  samodhānaṃ  hotīti  .  na hevaṃ vattabbe .pe.
Rāgo  akusalo  maggo  kusaloti  .  āmantā  .  kusalākusalā
sāvajjānavajjā    hīnappaṇītā   kaṇhasukkasappaṭibhāgā   dhammā
sammukhībhāvaṃ āgacchantīti.
   {1523.1}  Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  kusalākusalā
sāvajjānavajjā    hīnappaṇītā   kaṇhasukkasappaṭibhāgā   dhammā
sammukhībhāvaṃ  āgacchantīti  .  āmantā  .  nanu  vuttaṃ  bhagavatā
cattārīmāni  bhikkhave  suvidūravidūrāni  . katamāni cattāri . nabhañca
bhikkhave  paṭhavī  ca idaṃ paṭhamaṃ suvidūravidūraṃ .pe. tasmā sataṃ dhammo
asabbhi  ārakāti  attheva suttantoti . āmantā . tena hi na
vattabbaṃ kusalākusalā .pe. Sammukhībhāvaṃ āgacchantīti.
   [1524]  Nīvuto  nīvaraṇaṃ  jahatīti . āmantā . nanu vuttaṃ
bhagavatā  so evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte āsavānaṃ
khayañāṇāya  cittaṃ abhininnāmetīti attheva suttantoti . āmantā .
Tena hi na vattabbaṃ nīvuto nīvaraṇaṃ jahatīti.
   [1525]  Na  vattabbaṃ nīvuto nīvaraṇaṃ jahatīti . āmantā .
Nanu  vuttaṃ  bhagavatā tassa evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi
cittaṃ  vimuccati  .pe.  avijjāsavāpi  cittaṃ  vimuccatīti  attheva
Suttantoti. Āmantā. Tena hi nīvuto nīvaraṇaṃ jahatīti.
            Nīvutakathā.
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 510-512. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=10148              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=10148              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1523&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=148              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1523              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6081              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6081              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com