ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

         Dhammataṇhā abyākatātikathā
   [1534] Dhammataṇhā abyākatāti . āmantā. Vipākābyākatā
kiriyābyākatā  rūpaṃ  nibbānaṃ cakkhāyatanaṃ .pe. phoṭṭhabbāyatananti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1535]  Dhammataṇhā  abyākatāti  . āmantā . rūpataṇhā
abyākatāti . na hevaṃ vattabbe .pe. dhammataṇhā abyākatāti .
Āmantā  .  saddataṇhā  .pe.  gandhataṇhā  rasataṇhā  .pe.
Phoṭṭhabbataṇhā abyākatāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1536]  Rūpataṇhā  akusalāti  .  āmantā  . dhammataṇhā
akusalāti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  saddataṇhā  .pe.
Phoṭṭhabbataṇhā  akusalāti  .  āmantā . dhammataṇhā akusalāti .
@Footnote: 1 Ma. mū. 467.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1537]  Dhammataṇhā abyākatāti . āmantā . nanu taṇhā
akusalā  vuttā  bhagavatāti  .  āmantā . hañci taṇhā akusalā
vuttā bhagavatā no vata re vattabbe dhammataṇhā abyākatāti.
   [1538]  Dhammataṇhā abyākatāti . āmantā . nanu lobho
akusalo  vutto  bhagavatā  dhammataṇhā  lobhoti  .  āmantā .
Hañci  lobho  akusalo  vutto  bhagavatā  dhammataṇhā  lobho  no
vata re vattabbe dhammataṇhā abyākatāti.
   [1539]  Dhammataṇhā  lobho  abyākatoti  .  āmantā .
Rūpataṇhā  lobho  abyākatoti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.
Dhammataṇhā  lobho  abyākatoti  . āmantā . saddataṇhā .pe.
Phoṭṭhabbataṇhā lobho abyākatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1540] Rūpataṇhā lobho akusaloti . āmantā . Dhammataṇhā
lobho  akusaloti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. saddataṇhā .pe.
Phoṭṭhabbataṇhā  lobho  akusaloti  .  āmantā  .  dhammataṇhā
lobho akusaloti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1541] Dhammataṇhā abyākatāti . Āmantā. Nanu vuttaṃ bhagavatā
yāyaṃ  taṇhā  ponobbhavikā  nandirāgasahagatā  tatratatrābhinandinī
seyyathīdaṃ   kāmataṇhā  bhavataṇhā  vibhavataṇhāti  1-  attheva
@Footnote: 1 saṃ. Ma. 402.
Suttantoti  .  āmantā  .  tena  hi  na  vattabbaṃ dhammataṇhā
abyākatāti.
   [1542]  Na vattabbaṃ dhammataṇhā abyākatāti . āmantā .
Nanu  sā  dhammataṇhāti  .  āmantā  .  hañci  sā dhammataṇhā
tena vata re vattabbe dhammataṇhā abyākatāti.
         Dhammataṇhā abyākatātikathā.
               -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 516-518. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=10258              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=10258              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1534&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=152              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1534              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6126              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6126              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]