ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

          Kusalākusalapaṭisandahanakathā
   [1550] Akusalamūlaṃ paṭisandahati kusalamūlanti . āmantā . yā
akusalassa  uppādāya  āvajjanā  .pe.  paṇidhi  sāva  kusalassa
uppādāya  āvajjanā  .pe. paṇidhīti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Akusalamūlaṃ  paṭisandahati  kusalamūlaṃ  na  vattabbaṃ  yā  akusalassa
uppādāya  āvajjanā  .pe.  paṇidhi  sāva  kusalassa  uppādāya
āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  āmantā  . kusalaṃ anāvajjantassa
Uppajjati  .pe.  apaṇidahantassa  uppajjatīti  . na hevaṃ vattabbe
.pe.   kusalaṃ  āvajjantassa  uppajjati  .pe.  paṇidahantassa
uppajjatīti  .  āmantā  .  hañci  kusalaṃ āvajjantassa uppajjati
.pe.  paṇidahantassa  uppajjati  no  vata  re vattabbe akusalamūlaṃ
paṭisandahati kusalamūlanti.
   [1551]  Akusalamūlaṃ  paṭisandahati  kusalamūlanti  . āmantā .
Akusalaṃ  ayoniso  manasikaroto  uppajjatīti  .  āmantā . kusalaṃ
ayoniso  manasikaroto  uppajjatīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe.
Nanu  kusalaṃ  yoniso  manasikaroto uppajjatīti . āmantā . hañci
kusalaṃ  yoniso  manasikaroto  uppajjati  no  vata  re  vattabbe
akusalamūlaṃ paṭisandahati kusalamūlanti.
   [1552]  Akusalamūlaṃ  paṭisandahati  kusalamūlanti  . āmantā .
Kāmasaññāya  anantarā  nekkhammasaññā  uppajjati  byāpādasaññāya
anantarā   abyāpādasaññā  uppajjati  vihiṃsāsaññāya  anantarā
avihiṃsāsaññā  uppajjati  byāpādassa  anantarā  mettā  uppajjati
vihiṃsāya  anantarā  karuṇā  uppajjati  aratiyā  anantarā  muditā
uppajjati  paṭighassa  anantarā  upekkhā  uppajjatīti  .  na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1553]  Kusalamūlaṃ  paṭisandahati  akusalamūlanti  . āmantā .
Yā  kusalassa  uppādāya  āvajjanā  .pe. paṇidhi sāva akusalassa
Uppādāya  āvajjanā  .pe. paṇidhīti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Kusalamūlaṃ  paṭisandahati  akusalamūlaṃ  na  vattabbaṃ  yā  kusalassa
uppādāya  āvajjanā  .pe.  paṇidhi  sāva  akusalassa  uppādāya
āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  āmantā . akusalaṃ anāvajjantassa
uppajjati  .pe.  apaṇidahantassa  uppajjatīti  . na hevaṃ vattabbe
.pe.  nanu  akusalaṃ  āvajjantassa  uppajjati  .pe.  paṇidahantassa
uppajjatīti  .  āmantā  .  hañci akusalaṃ āvajjantassa uppajjati
.pe.  paṇidahantassa  uppajjati  no  vata  re  vattabbe kusalamūlaṃ
paṭisandahati akusalamūlanti.
   [1554]  Kusalamūlaṃ  paṭisandahati  akusalamūlanti  . āmantā .
Kusalaṃ  yoniso  manasikaroto  uppajjatīti  .  āmantā  . akusalaṃ
yoniso  manasikaroto  uppajjatīti . na hevaṃ vattabbe .pe. nanu
akusalaṃ  ayoniso  manasikaroto  uppajjatīti  .  āmantā . hañci
akusalaṃ  ayoniso  manasikaroto  uppajjati  no  vata re vattabbe
kusalamūlaṃ paṭisandahati akusalamūlanti.
   [1555]  Kusalamūlaṃ  paṭisandahati  akusalamūlanti  . āmantā .
Nekkhammasaññāya   anantarā  kāmasaññā  uppajjati  abyāpāda-
saññāya   anantarā  byāpādasaññā  uppajjati  avihiṃsāsaññāya
anantarā  vihiṃsāsaññā  uppajjati  mettāya  anantarā  byāpādo
uppajjati  karuṇāya  anantarā  vihiṃsā  uppajjati  muditāya anantarā
Arati  uppajjati  upekkhāya  anantarā  paṭighaṃ  uppajjatīti  .  na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [1556]  Na  vattabbaṃ  akusalamūlaṃ paṭisandahati kusalamūlaṃ kusalamūlaṃ
paṭisandahati  akusalamūlanti  .  āmantā  .  nanu yasmiṃyeva vatthusmiṃ
rajjati  tasmiṃyeva  vatthusmiṃ  virajjati  yasmiṃyeva  vatthusmiṃ  virajjati
tasmiṃyeva  vatthusmiṃ rajjatīti . āmantā . hañci yasmiṃyeva vatthusmiṃ
rajjati  tasmiṃyeva  vatthusmiṃ  virajjati  yasmiṃyeva  vatthusmiṃ  virajjati
tasmiṃyeva  vatthusmiṃ  rajjati  tena  vata  re  vattabbe  akusalamūlaṃ
paṭisandahati kusalamūlaṃ kusalamūlaṃ paṭisandahati akusalamūlanti.
         Kusalākusalapaṭisandahanakathā.
            ------------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 520-523. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=10341              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=10341              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1550&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=154              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1550              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6148              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6148              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com