ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Anantarapaccayakathā
   [1561]  Cakkhuviññāṇassa  anantarā sotaviññāṇaṃ uppajjatīti .
Āmantā  .  yā  cakkhuviññāṇassa  uppādāya  āvajjanā  .pe.
Paṇidhi  sāva  sotaviññāṇassa uppādāya āvajjanā .pe. paṇidhīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  cakkhuviññāṇassa  anantarā sotaviññāṇaṃ
uppajjatīti  .  na  vattabbaṃ  yā  cakkhuviññāṇassa  uppādāya
āvajjanā   .pe.  paṇidhi  sāva  sotaviññāṇassa  uppādāya
āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  āmantā  .  sotaviññāṇaṃ
anāvajjantassa  uppajjati  .pe.  apaṇidahantassa  uppajjatīti  . na
hevaṃ  vattabbe  .pe.  nanu  sotaviññāṇaṃ  āvajjantassa uppajjati
.pe.  paṇidahantassa  uppajjatīti  . āmantā . hañci sotaviññāṇaṃ
āvajjantassa  uppajjati  .pe. paṇidahantassa uppajjati no vata re
vattabbe cakkhuviññāṇassa anantarā sotaviññāṇaṃ uppajjatīti.
   [1562]    Cakkhuviññāṇassa    anantarā   sotaviññāṇaṃ
uppajjatīti  .  āmantā  .  cakkhuviññāṇaṃ  rūpanimittaṃ  manasikaroto
Uppajjatīti  .  āmantā  .  sotaviññāṇaṃ  rūpanimittaṃ  manasikaroto
uppajjatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1563]  Cakkhuviññāṇaṃ  rūpārammaṇaññeva  na aññārammaṇanti .
Āmantā  .  sotaviññāṇaṃ  rūpārammaṇaññeva  na  aññārammaṇanti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  cakkhuñca  paṭicca  rūpe ca uppajjati
cakkhuviññāṇanti  .  āmantā . cakkhuñca paṭicca rūpe ca uppajjati
sotaviññāṇanti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  cakkhuñca  paṭicca
rūpe  ca  uppajjati  sotaviññāṇanti  .  āmantā  .  cakkhuñca
paṭicca  rūpe  ca  uppajjati  sotaviññāṇanti attheva suttantoti .
Natthi  .  cakkhuñca  paṭicca  rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇanti
attheva  suttantoti . āmantā . hañci cakkhuñca paṭicca rūpe ca
uppajjati  cakkhuviññāṇanti  attheva suttanto no vata re vattabbe
cakkhuñca  paṭicca rūpe ca uppajjati sotaviññāṇanti . cakkhuviññāṇassa
anantarā   sotaviññāṇaṃ   uppajjatīti   .   āmantā  .
Taññeva cakkhuviññāṇaṃ taṃ sotaviññāṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1564]  Sotaviññāṇassa  anantarā  ghānaviññāṇaṃ  uppajjati
.pe. Ghānaviññāṇassa anantarā jivhāviññāṇaṃ uppajjati .pe.
   [1565]  Jivhāviññāṇassa anantarā kāyaviññāṇaṃ uppajjatīti .
Āmantā   .  yā  jivhāviññāṇassa  uppādāya  āvajjanā
.pe.  paṇidhi  sāva  kāyaviññāṇassa  uppādāya  āvajjanā .pe.
Paṇidhīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. jivhāviññāṇassa anantarā
kāyaviññāṇaṃ  uppajjatīti  .  na  vattabbaṃ  yā  jivhāviññāṇassa
uppādāya   āvajjanā  .pe.  paṇidhi  sāva  kāyaviññāṇassa
uppādāya  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti . āmantā . kāyaviññāṇaṃ
anāvajjantassa  uppajjati  .pe.  apaṇidahantassa  uppajjatīti .
Na  hevaṃ  vattabbe .pe. nanu kāyaviññāṇaṃ āvajjantassa uppajjati
.pe.  paṇidahantassa  uppajjatīti  . āmantā . hañci kāyaviññāṇaṃ
āvajjantassa  uppajjati  .pe.  paṇidahantassa  uppajjati  no  vata
re   vattabbe   jivhāviññāṇassa   anantarā   kāyaviññāṇaṃ
uppajjatīti.
   [1566]  Jivhāviññāṇassa anantarā kāyaviññāṇaṃ uppajjatīti .
Āmantā  .  jivhāviññāṇaṃ  rasanimittaṃ  manasikaroto  uppajjatīti .
Āmantā  .  kāyaviññāṇaṃ  rasanimittaṃ  manasikaroto  uppajjatīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  jivhāviññāṇaṃ  rasārammaṇaññeva  na
aññārammaṇanti  .  āmantā  .  kāyaviññāṇaṃ  rasārammaṇaññeva
na  aññārammaṇanti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. jivhañca paṭicca
rase  ca  uppajjati  jivhāviññāṇanti  .  āmantā  .  jivhañca
paṭicca  rase  ca  uppajjati  kāyaviññāṇanti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  jivhañca  paṭicca  rase  ca  uppajjati  kāyaviññāṇanti .
Āmantā  .  jivhañca  paṭicca  rase  ca uppajjati kāyaviññāṇanti
Attheva  suttantoti . natthi . jivhañca paṭicca rase ca uppajjati
jivhāviññāṇanti  attheva  suttantoti . āmantā . hañci jivhañca
paṭicca  rase  ca  uppajjati  jivhāviññāṇanti  attheva  suttanto
no vata re vattabbe jivhañca paṭicca rase ca uppajjati kāyaviññāṇanti.
Jivhāviññāṇassa   anantarā   kāyaviññāṇaṃ   uppajjatīti  .
Āmantā  .  taññeva  jivhāviññāṇaṃ  taṃ  kāyaviññāṇanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1567]  Na  vattabbaṃ  pañca viññāṇā aññamaññassa samanantarā
uppajjantīti . āmantā . nanu atthi koci naccati gāyati vādeti
rūpañca  passati  saddañca  suṇāti  gandhañca  ghāyati  rasañca  sāyati
phoṭṭhabbañca  phusatīti  .  āmantā  .  hañci  atthi koci naccati
gāyati  vādeti  rūpañca  passati  saddañca  suṇāti  gandhañca
ghāyati  rasañca  sāyati  phoṭṭhabbañca phusati tena vata re vattabbe
pañca viññāṇā aññamaññassa samanantarā uppajjantīti.
          Anantarapaccayakathā.
           --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 525-528. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=10431              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=10431              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1561&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=156              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1561              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6181              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6181              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com