ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           aññoanusayotikathā
   [1570]  Añño kāmarāgānusayo aññaṃ kāmarāgapariyuṭṭhānanti .
Āmantā  .  añño  kāmarāgo  aññaṃ  kāmarāgapariyuṭṭhānanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. sveva kāmarāgo taṃ kāmarāgapariyuṭṭhānanti.
Āmantā  .  sveva  kāmarāgānusayo  taṃ kāmarāgapariyuṭṭhānanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1571]  Añño  paṭighānusayo  aññaṃ  paṭighapariyuṭṭhānanti .
Āmantā  .  aññaṃ  paṭighaṃ  aññaṃ  paṭighapariyuṭṭhānanti  . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  taññeva  paṭighaṃ  taṃ  paṭighapariyuṭṭhānanti .
Āmantā  .  sveva paṭighānusayo taṃ paṭighapariyuṭṭhānanti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1572]  Añño  mānānusayo  aññaṃ  mānapariyuṭṭhānanti .
Āmantā  .  añño  māno  aññaṃ  mānapariyuṭṭhānanti  .  na
hevaṃ  vattabbe  .pe.  sveva  māno  taṃ  mānapariyuṭṭhānanti .
Āmantā  .  sveva mānānusayo taṃ mānapariyuṭṭhānanti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1573]  Añño  diṭṭhānusayo  aññaṃ  diṭṭhipariyuṭṭhānanti .
Āmantā  .  aññā  diṭṭhi  aññaṃ  diṭṭhipariyuṭṭhānanti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  sāva diṭṭhi taṃ diṭṭhipariyuṭṭhānanti . āmantā .
Sveva diṭṭhānusayo taṃ diṭṭhipariyuṭṭhānanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1574]  Añño  vicikicchānusayo aññaṃ vicikicchāpariyuṭṭhānanti .
Āmantā  .  aññā  vicikicchā  aññaṃ  vicikicchāpariyuṭṭhānanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. sāva vicikicchā taṃ vicikicchāpariyuṭṭhānanti.
Āmantā  .  sveva  vicikicchānusayo  taṃ  vicikicchāpariyuṭṭhānanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1575]  Añño  bhavarāgānusayo  aññaṃ bhavarāgapariyuṭṭhānanti .
Āmantā  .  añño  bhavarāgo  aññaṃ  bhavarāgapariyuṭṭhānanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. sveva bhavarāgo taṃ bhavarāgapariyuṭṭhānanti.
Āmantā  .  sveva  bhavarāgānusayo  taṃ  bhavarāgapariyuṭṭhānanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1576]  Añño  avijjānusayo  aññaṃ  avijjāpariyuṭṭhānanti .
Āmantā  .  aññā  avijjā  aññaṃ  avijjāpariyuṭṭhānanti .
Na  hevaṃ vattabbe .pe. sāva avijjā taṃ avijjāpariyuṭṭhānanti .
Āmantā  .  sveva  avijjānusayo  taṃ avijjāpariyuṭṭhānanti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [1577]  Na  vattabbaṃ  añño anusayo aññaṃ pariyuṭṭhānanti .
Āmantā  .  puthujjano kusalābyākate citte vattamāne sānusayoti
vattabboti  .  āmantā  .  pariyuṭṭhitoti vattabboti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  tenahi  añño  anusayo  aññaṃ pariyuṭṭhānanti .
Puthujjano  kusalābyākate  citte vattamāne sarāgoti vattabboti .
Āmantā  .  pariyuṭṭhitoti vattabboti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Tena hi añño rāgo aññaṃ pariyuṭṭhānanti.
          Añño anusayotikathā.
             -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 529-531. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=10519              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=10519              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1570&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=158              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1570              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6209              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6209              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com