ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Pariyāpannakathā
   [1579]  Rūparāgo  rūpadhātuṃ  anuseti  rūpadhātupariyāpannoti .
Āmantā  .  samāpattesiyo  upapattesiyo  diṭṭhadhammasukhavihāro
samāpattesiyena  cittena  upapattesiyena cittena diṭṭhadhammasukhavihārena
cittena  sahagato  sahajāto  saṃsaṭṭho  sampayutto  ekuppādo
ekanirodho  ekavatthuko  ekārammaṇoti  .  na  hevaṃ  vattabbe
.pe. Nanu na samāpattesiyo na upapattesiyo na diṭṭhadhammasukhavihāro
na   samāpattesiyena   cittena  na  upapattesiyena  cittena
na  diṭṭhadhammasukhavihārena  cittena  sahagato  sahajāto  saṃsaṭṭho
sampayutto  ekuppādo  ekanirodho  ekavatthuko ekārammaṇoti .
Āmantā  .  hañci  na  samāpattesiyo  na  upapattesiyo  na
diṭṭhadhammasukhavihāro  .pe.  ekārammaṇo  no  vata  re vattabbe
rūparāgo rūpadhātuṃ anuseti rūpadhātupariyāpannoti .pe.
   [1580]  Rūparāgo  rūpadhātuṃ  anuseti  rūpadhātupariyāpannoti .
Āmantā  .  saddarāgo saddadhātuṃ anuseti saddadhātupariyāpannoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. Rūparāgo rūpadhātuṃ anuseti rūpadhātupariyāpannoti.
Āmantā  .  gandharāgo  .pe.  rasarāgo  .pe. phoṭṭhabbarāgo
phoṭṭhabbadhātuṃ   anuseti   phoṭṭhabbadhātupariyāpannoti   .   na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [1581]  Saddarāgo  saddadhātuṃ anuseti na vattabbaṃ saddadhātu-
pariyāpannoti . āmantā . rūparāgo rūpadhātuṃ anuseti na vattabbaṃ
rūpadhātupariyāpannoti  . na hevaṃ vattabbe .pe. gandharāgo .pe.
Rasarāgo  .pe.  phoṭṭhabbarāgo  phoṭṭhabbadhātuṃ anuseti na vattabbaṃ
phoṭṭhabbadhātupariyāpannoti  . āmantā . rūparāgo rūpadhātuṃ anuseti
na vattabbaṃ rūpadhātupariyāpannoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1582]  Arūparāgo arūpadhātuṃ anuseti arūpadhātupariyāpannoti .
Āmantā  .  samāpattesiyo  upapattesiyo  diṭṭhadhammasukhavihāro
samāpattesiyena  cittena  uppattesiyena cittena diṭṭhadhammasukhavihārena
cittena sahagato sahajāto saṃsaṭṭho sampayutto ekuppādo ekanirodho
ekavatthuko  ekārammaṇoti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. nanu na
samāpattesiyo  na  upapattesiyo  na  diṭṭhadhammasukhavihāro  na
samāpattesiyena  cittena  .pe.  ekārammaṇoti  .  āmantā .
Hañci  na  samāpattesiyo  na  upapattesiyo  .pe.  ekārammaṇo
no vata re vattabbe arūparāgo arūpadhātuṃ anuseti arūpadhātupariyāpannoti.
   [1583]  Arūparāgo arūpadhātuṃ anuseti arūpadhātupariyāpannoti .
Āmantā  .  saddarāgo saddadhātuṃ anuseti saddadhātupariyāpannoti .
Na  hevaṃ  vattabbe .pe. arūparāgo arūpadhātuṃ anuseti arūpadhātu-
pariyāpannoti  .  āmantā . gandharāgo .pe. rasarāgo .pe.
Phoṭṭhabbarāgo  phoṭṭhabbadhātuṃ  anuseti  phoṭṭhabbadhātupariyāpannoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1584]  Saddarāgo  saddadhātuṃ anuseti na vattabbaṃ saddadhātu-
pariyāpannoti  .  āmantā  .  arūparāgo arūpadhātuṃ anuseti na
vattabbaṃ  arūpadhātupariyāpannoti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.
Gandharāgo  .pe.  rasarāgo  .pe.  phoṭṭhabbarāgo  phoṭṭhabbadhātuṃ
anuseti  na  vattabbaṃ  phoṭṭhabbadhātupariyāpannoti  .  āmantā .
Arūparāgo  arūpadhātuṃ  anuseti  na vattabbaṃ arūpadhātupariyāpannoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1585] Na vattabbaṃ rūparāgo rūpadhātuṃ anuseti rūpadhātupariyāpanno
arūparāgo  arūpadhātuṃ  anuseti arūpadhātupariyāpannoti . āmantā .
Nanu  kāmarāgo  kāmadhātuṃ  anuseti  kāmadhātupariyāpannoti .
Āmantā  . hañci kāmarāgo kāmadhātuṃ anuseti kāmadhātupariyāpanno
tena vata re vattabbe rūparāgo rūpadhātuṃ anuseti rūpadhātupariyāpanno
arūparāgo arūpadhātuṃ anuseti arūpadhātupariyāpannoti.
           Pariyāpannakathā.
            ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 532-535. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=10575              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=10575              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1579&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=160              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1579              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6230              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6230              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]