ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Abyākatakathā
   [1586]  Diṭṭhigataṃ  abyākatanti . āmantā . vipākābyākataṃ
kiriyābyākataṃ  rūpaṃ  nibbānaṃ  cakkhāyatanaṃ .pe. phoṭṭhabbāyatananti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  diṭṭhigataṃ abyākatanti . āmantā .
Diṭṭhigatasampayutto  phasso  abyākatoti  .  na  hevaṃ  vattabbe
.pe.  diṭṭhigataṃ  abyākatanti  .  āmantā  .  diṭṭhigatasampayuttā
vedanā  .pe. saññā .pe. cetanā .pe. cittaṃ abyākatanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1587]  Diṭṭhigatasampayutto  phasso  akusaloti . āmantā .
Diṭṭhigataṃ  akusalanti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. diṭṭhigatasampayuttā
vedanā  .pe.  saññā  cetanā  cittaṃ akusalanti . āmantā .
Diṭṭhigataṃ akusalanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1588] Diṭṭhigataṃ abyākatanti . āmantā . Aphalaṃ avipākanti.
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. nanu saphalaṃ savipākanti . āmantā .
Hañci saphalaṃ savipākaṃ no vata re vattabbe diṭṭhigataṃ abyākatanti.
   [1589]  Diṭṭhigataṃ  abyākatanti  .  āmantā  .  nanu
micchādiṭṭhiparamāni  vajjāni  vuttāni  bhagavatāti  .  āmantā .
Hañci  micchādiṭṭhiparamāni  vajjāni  vuttāni  bhagavatā  no  vata
re vattabbe diṭṭhigataṃ abyākatanti.
   [1590]  Diṭṭhigataṃ  abyākatanti  .  āmantā  . nanu vuttaṃ
bhagavatā  micchādiṭṭhi  kho  vaccha  akusalā  sammādiṭṭhi kusalāti 1-
attheva  suttantoti  . āmantā . tena hi na vattabbaṃ diṭṭhigataṃ
abyākatanti.
   [1591]  Diṭṭhigataṃ  abyākatanti  .  āmantā  . nanu vuttaṃ
bhagavatā  micchādiṭṭhikassa  kho  ahaṃ  puṇṇa  dvinnaṃ  gatīnaṃ  aññataraṃ
gatiṃ vadāmi niriyaṃ vā tiracchānayoniṃ vāti 2- attheva suttantoti.
Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ diṭṭhigataṃ abyākatanti.
@Footnote: 1 Ma. Ma. 255 .  2 Ma. Ma. 83.
   [1592]  Na  vattabbaṃ  diṭṭhigataṃ  abyākatanti . āmantā .
Nanu  vuttaṃ  bhagavatā  sassato  lokoti  kho  vaccha  abyākatametaṃ
asassato  lokoti  kho  vaccha  abyākatametaṃ antavā lokoti kho
vaccha .pe. anantavā lokoti kho vaccha ... taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti
kho vaccha ... aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīranti kho vaccha ... Hoti tathāgato
parammaraṇāti kho vaccha ... Na hoti tathāgato parammaraṇāti kho vaccha ...
Hoti  ca na ca hoti tathāgato parammaraṇāti kho vaccha ... neva
hoti  na  nahoti  tathāgato parammaraṇāti kho vaccha abyākatametanti
attheva suttantoti. Āmantā. Tena hi diṭṭhigataṃ abyākatanti.
   [1593]  Diṭṭhigataṃ  abyākatanti  .  āmantā  . nanu vuttaṃ
bhagavatā  micchādiṭṭhikassa  bhikkhave  purisapuggalassa  yañceva  kāyakammaṃ
yathādiṭṭhi  samattaṃ  samādinnaṃ  .pe.  yañca  vacīkammaṃ  .pe. yañca
manokammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ samādinnaṃ yā ca cetanā yā ca patthanā
yo ca paṇidhi ye ca saṅkhārā sabbe te dhammā aniṭṭhāya akantāya
amanāpāya  ahitāya  dukkhāya saṃvattantīti 1- attheva suttantoti .
Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ diṭṭhigataṃ abyākatanti.
           Abyākatakathā.
            ------------
@Footnote: 1 aṃ. eka. 41.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 535-537. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=10630              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=10630              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1586&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=161              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1586              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6248              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6248              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]