ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Paccayatākathā
   [1596]  Paccayatā  vavatthitāti  .  āmantā . nanu vīmaṃsā
hetu  so ca adhipatīti . āmantā . hañci vīmaṃsā hetu so ca
adhipati tena vata re vattabbe hetupaccayena paccayo adhipatipaccayena
paccayoti.
   [1597] Nanu chandādhipati sahajātānaṃ dhammānaṃ adhipatīti. Āmantā.
Hañci  chandādhipati  sahajātānaṃ  dhammānaṃ  adhipati  tena  vata  re
vattabbe adhipatipaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayoti.
   [1598] Nanu viriyādhipati sahajātānaṃ dhammānaṃ adhipatīti. Āmantā.
Hañci viriyādhipati sahajātānaṃ dhammānaṃ adhipati tena vata re vattabbe
adhipatipaccayena  paccayo  sahajātapaccayena  paccayoti  .  nanu
viriyādhipati  sahajātānaṃ  dhammānaṃ  adhipati  tañca  indriyanti .
Āmantā  .  hañci  viriyādhipati  sahajātānaṃ  dhammānaṃ adhipati tañca
indriyaṃ tena vata re vattabbe adhipatipaccayena paccayo indriyapaccayena
paccayoti.
   [1599]  Nanu  viriyādhipati  sahajātānaṃ  dhammānaṃ  adhipati tañca
maggaṅganti  .  āmantā  .  hañci viriyādhipati sahajātānaṃ dhammānaṃ
adhipati  tañca  maggaṅgaṃ  tena  vata  re  vattabbe adhipatipaccayena
paccayo maggapaccayena paccayoti.
   [1600] Nanu cittādhipati sahajātānaṃ dhammānaṃ adhipatīti. Āmantā.
Hañci cittādhipati sahajātānaṃ dhammānaṃ adhipati tena vata re vattabbe
adhipatipaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayoti.
   [1601]  Nanu  cittādhipati  sahajātānaṃ dhammānaṃ adhipati so ca
āhāroti  .  āmantā  .  hañci cittādhipati sahajātānaṃ dhammānaṃ
adhipati  so  ca  āhāro tena vata re vattabbe adhipatipaccayena
paccayo āhārapaccayena paccayoti.
   [1602]  Nanu  cittādhipati  sahajātānaṃ  dhammānaṃ  adhipati tañca
indriyanti  .  āmantā  .  hañci cittādhipati sahajātānaṃ dhammānaṃ
adhipati  tañca  indriyaṃ  tena  vata  re  vattabbe adhipatipaccayena
paccayo indriyapaccayena paccayoti.
   [1603]  Nanu  vīmaṃsādhipati  sahajātānaṃ  dhammānaṃ  adhipatīti .
Āmantā  .  hañci  vīmaṃsādhipati  sahajātānaṃ  dhammānaṃ adhipati tena
vata re vattabbe adhipatipaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayoti.
   [1604]  Nanu  vīmaṃsādhipati  sahajātānaṃ  dhammānaṃ  adhipati tañca
indriyanti  .  āmantā  .  hañci vīmaṃsādhipati sahajātānaṃ dhammānaṃ
adhipati  tañca  indriyaṃ  tena  vata  re  vattabbe adhipatipaccayena
paccayo indriyapaccayena paccayoti.
   [1605]  Nanu  vīmaṃsādhipati  sahajātānaṃ  dhammānaṃ  adhipati tañca
maggaṅganti  .  āmantā  .  hañci vīmaṃsādhipati sahajātānaṃ dhammānaṃ
Adhipati  tañca  maggaṅgaṃ  tena  vata  re  vattabbe adhipatipaccayena
paccayo maggapaccayena paccayoti.
   [1606]  Nanu  ariyaṃ dhammaṃ garuṃ katvā uppajjati paccavekkhaṇā
tañcārammaṇanti  .  āmantā  .  hañci  ariyaṃ  dhammaṃ garuṃ katvā
uppajjati  paccavekkhaṇā  tañcārammaṇaṃ  tena  vata  re  vattabbe
adhipatipaccayena paccayo ārammaṇapaccayena paccayoti.
   [1607]  Nanu purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
kusalānaṃ  dhammānaṃ  anantarapaccayena  paccayo sā ca āsevanāti .
Āmantā  .  hañci  purimā  purimā  kusalā  dhammā  pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  sā  ca
āsevanā  tena  vata  re  vattabbe  anantarapaccayena  paccayo
āsevanapaccayena paccayoti.
   [1608] Nanu purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  anantarapaccayena paccayo sā ca āsevanāti .
Āmantā  .  hañci  purimā  purimā  akusalā  dhammā  pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  sā  ca
āsevanā  tena  vata  re  vattabbe  anantarapaccayena  paccayo
āsevanapaccayena paccayoti.
   [1609]  Nanu  purimā  purimā kiriyābyākatā dhammā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  kiriyābyākatānaṃ  dhammānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  sā
Ca  āsevanāti . āmantā . hañci purimā purimā kiriyābyākatā
dhammā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ kiriyābyākatānaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena
paccayo sā ca āsevanā tena vata re vattabbe anantarapaccayena
paccayo āsevanapaccayena paccayoti.
   [1610]  Na  vattabbaṃ  paccayatā  vavatthitāti . āmantā .
Hetupaccayena  paccayo  hoti  ārammaṇapaccayena  paccayo  hoti
anantarapaccayena  paccayo  hoti  samantarapaccayena paccayo hotīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. Tena hi na vattabbaṃ paccayatā vavatthitāti.
           Paccayatākathā.
               ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 539-542. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=10696              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=10696              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1596&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=163              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1596              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6268              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6268              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com