ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

          Tatiyasaññāvedayitakathā
   [1625]  Saññāvedayitanirodhaṃ  samāpanno  kālaṃ  kareyyāti .
Āmantā  .  atthi  saññāvedayitanirodhaṃ  samāpannassa  māraṇantiyo
phasso  māraṇantiyā  vedanā  māraṇantiyā  saññā  māraṇantiyā
Cetanā  māraṇantiyaṃ  cittanti  .  na  hevaṃ vattabbaṃ .pe. natthi
saññāvedayitanirodhaṃ  samāpannassa  māraṇantiyo  phasso  māraṇantiyā
vedanā  māraṇantiyā  saññā  māraṇantiyā  cetanā  māraṇantiyaṃ
cittanti  . āmantā . hañci natthi saññāvedayitanirodhaṃ samāpannassa
māraṇantiyo  phasso  māraṇantiyā  vedanā  māraṇantiyā  saññā
māraṇantiyā  cetanā  māraṇantiyaṃ  cittaṃ  no  vata  re vattabbe
saññāvedayitanirodhaṃ samāpanno kālaṃ kareyyāti.
   [1626]  Saññāvedayitanirodhaṃ  samāpanno  kālaṃ  kareyyāti .
Āmantā  .  atthi  saññāvedayitanirodhaṃ  samāpannassa  phasso
vedanā saññā cetanā cittanti . na hevaṃ vattabbe .pe. natthi
saññāvedayitanirodhaṃ  samāpannassa  phasso  vedanā  saññā  cetanā
cittanti . āmantā . aphassakassa kālakiriyā avedanakassa kālakiriyā
.pe. acittakassa kālakiriyāti . Na hevaṃ vattabbe .pe. Nanu saphassakassa
kālakiriyā  .pe.  sacittakassa  kālakiriyāti  . āmantā . hañci
saphassakassa  kālakiriyā  .pe.  sacittakassa kālakiriyā no vata re
vattabbe saññāvedayitanirodhaṃ samāpanno kālaṃ kareyyāti.
   [1627]  Saññāvedayitanirodhaṃ  samāpanno  kālaṃ  kareyyāti .
Āmantā  .  saññāvedayitanirodhaṃ  samāpannassa  kāye visaṃ kameyya
satthaṃ  kameyya  aggi  kameyyāti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe.
Saññāvedayitanirodhaṃ  samāpannassa  kāye  visaṃ  na  kameyya  satthaṃ
Na  kameyya  aggi  na  kameyyāti  .  āmantā  .  hañci
saññāvedayitanirodhaṃ   samāpannassa   kāye  visaṃ  na  kameyya
satthaṃ  na  kameyya  aggi  na  kameyya  no  vata re vattabbe
saññāvedayitanirodhaṃ samāpanno kālaṃ kareyyāti.
   [1628]  Saññāvedayitanirodhaṃ  samāpanno  kālaṃ  kareyyāti .
Āmantā  .  saññāvedayitanirodhaṃ  samāpannassa  kāye visaṃ kameyya
satthaṃ kameyya aggi kameyyāti . āmantā. Na nirodhaṃ samāpannoti.
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. saññāvedayitanirodhaṃ samāpanno na kālaṃ
kareyyāti  .  āmantā  .  atthi  so niyāmo yena niyāmena
niyato saññāvedayitanirodhaṃ samāpanno na kālaṃ kareyyāti . natthi.
Hañci  natthi  so niyāmo yena niyāmena niyato saññāvedayitanirodhaṃ
samāpanno na kālaṃ kareyya no vata re vattabbe saññāvedayitanirodhaṃ
samāpanno na kālaṃ kareyyāti.
   [1629] Cakkhuviññāṇasamaṅgī na kālaṃ kareyyāti . āmantā .
Atthi so niyāmo yena niyāmena niyato cakkhuviññāṇasamaṅgī na kālaṃ
kareyyāti  .  natthi  . hañci natthi so niyāmo yena niyāmena
niyato  cakkhuviññāṇasamaṅgī  na kālaṃ kareyya no vata re vattabbe
cakkhuviññāṇasamaṅgī na kālaṃ kareyyāti.
          Tatiyasaññāvedayitakathā.
              -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 548-550. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=10883              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=10883              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1625&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=171              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1625              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6340              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6340              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]