ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Niggahakatha
   [1639]  Paro  parassa  cittam  nigganhatiti  . amanta .
Paro  parassa  cittam  ma rajji ma dussi ma muyhi ma kilissiti
nigganhatiti  .  na  hevam  vattabbe  .pe.  paro parassa cittam
nigganhatiti  .  amanta  .  paro parassa uppanno phasso ma
nirujjhiti  nigganhatiti  .  na  hevam vattabbe .pe. paro parassa
uppanna  vedana  .pe.  uppanna  sanna  .pe.  uppanna
cetana  uppannam  cittam  uppanna  saddha  uppannam  viriyam
uppanna  sati  uppanno  samadhi  .pe.  uppanna  panna
ma nirujjhiti nigganhatiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1640] Paro parassa cittam nigganhatiti . amanta . paro
parassa  atthaya  ragam  pajahati  dosam  pajahati  .pe.  anottappam
pajahatiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1641] Paro parassa cittam nigganhatiti . amanta . paro
parassa  atthaya  maggam bhaveti satipatthanam bhaveti .pe. bojjhangam
@Footnote:1. Ma. Yu. asannasattupapattiya.
Bhavetiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1642] Paro parassa cittam nigganhatiti . amanta . Paro
parassa  atthaya  dukkham  parijanati samudayam pajahati nirodham sacchikaroti
maggam bhavetiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1643]  Paro  parassa  cittam  nigganhatiti . amanta .
Anno  annassa  karako  parakatam  sukhadukkham  anno  karoti
anno patisamvedetiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1644] Paro parassa cittam nigganhatiti . amanta . nanu
vuttam bhagavata
      attanava katam papam    attana sankilissati
      attana akatam papam    attanava visujjhati
      suddhi asuddhi paccattam   nanno annam visodhayeti 1-
attheva  suttantoti  .  amanta  . tena hi na vattabbam paro
parassa cittam nigganhatiti.
   [1645]  Na  vattabbam  paro  parassa  cittam nigganhatiti .
Amanta  . nanu atthi balappatta atthi vasibhutati . amanta .
Hanci  atthi  balappatta  atthi  vasibhuta  tena vata re vattabbe
paro parassa cittam nigganhatiti.
            Niggahakatha.
@Footnote: 1 khu. dha. 31.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 556-557. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=11030&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=11030&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1639&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=174              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1639              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6408              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6408              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]