ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

          Adhiggayhamanasikārakathā
   [1657]  Adhiggayha  manasi  karotīti  .  āmantā . tena
cittena  taṃ  cittaṃ  pajānātīti . na hevaṃ vattabbe .pe. tena
cittena taṃ cittaṃ pajānātīti . āmantā . tena cittena taṃ cittaṃ
cittanti  pajānātīti . na hevaṃ vattabbe .pe. tena cittena taṃ
cittaṃ  cittanti  pajānātīti . āmantā . taṃ cittaṃ tassa cittassa
ārammaṇanti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. taṃ cittaṃ tassa cittassa
ārammaṇanti  .  āmantā  . tena phassena taṃ phassaṃ phusati tāya
vedanāya  .pe.  tāya  saññāya  .pe.  tāya  cetanāya .pe.
Tena  cittena .pe. tena vitakkena .pe. tena vicārena .pe.
Tāya  pītiyā  .pe.  tāya  satiyā  .pe.  tāya  paññāya  taṃ
paññaṃ pajānātīti.
   {1657.1} Na hevaṃ vattabbe .pe. Atītaṃ atītanti manasikaronto
anāgataṃ anāgatanti manasi karotīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Atītaṃ
atītanti manasikaronto anāgataṃ anāgatanti manasi karotīti . āmantā.
Dvinnaṃ phassānaṃ .pe. dvinnaṃ cittānaṃ samodhānaṃ hotīti . na hevaṃ
vattabbe .pe. atītaṃ atītanti manasikaronto paccuppannaṃ paccuppannanti
manasi karotīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Atītaṃ atītanti manasikaronto
paccuppannaṃ  paccuppannanti  manasi  karotīti  .  āmantā . dvinnaṃ
phassānaṃ .pe. dvinnaṃ cittānaṃ samodhānaṃ hotīti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  Atītaṃ atītanti manasikaronto anāgataṃ anāgatanti manasi karoti
paccuppannaṃ paccuppannanti manasi karotīti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Atītaṃ  atītanti  manasikaronto  anāgataṃ  anāgatanti  manasi  karoti
paccuppannaṃ  paccuppannanti  manasi  karotīti  .  āmantā  . tiṇṇaṃ
phassānaṃ .pe. tiṇṇaṃ cittānaṃ samodhānaṃ hotīti . na hevaṃ vattabbe
.pe. Anāgataṃ anāgatanti manasikaronto atītaṃ atītanti manasi karotīti.
   {1657.2}  Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. anāgataṃ anāgatanti
manasikaronto  atītaṃ  atītanti manasi karotīti . āmantā . dvinnaṃ
phassānaṃ .pe. dvinnaṃ cittānaṃ samodhānaṃ hotīti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  anāgataṃ  anāgatanti  manasikaronto  paccuppannaṃ paccuppannanti
manasi  karotīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. anāgataṃ anāgatanti
manasikaronto paccuppannaṃ paccuppannanti manasi karotīti . āmantā .
Dvinnaṃ phassānaṃ .pe. Dvinnaṃ cittānaṃ samodhānaṃ hotīti.
   {1657.3}  Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. anāgataṃ anāgatanti
manasikaronto  atītaṃ  atītanti  manasi karoti paccuppannaṃ paccuppannanti
manasi  karotīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. anāgataṃ anāgatanti
manasikaronto  atītaṃ  atītanti  manasi karoti paccuppannaṃ paccuppannanti
manasi  karotīti . āmantā . tiṇṇaṃ phassānaṃ .pe. tiṇṇaṃ cittānaṃ
samodhānaṃ hotīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Paccuppannaṃ paccuppannanti
Manasikaronto atītaṃ atītanti manasi karotīti.
   {1657.4} Na hevaṃ vattabbe .pe. paccuppannaṃ paccuppannanti
manasikaronto  atītaṃ  atītanti manasi karotīti . āmantā . dvinnaṃ
phassānaṃ .pe. dvinnaṃ cittānaṃ samodhānaṃ hotīti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  paccuppannaṃ  paccuppannanti  manasikaronto  anāgataṃ anāgatanti
manasi karotīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Paccuppannaṃ paccuppannanti.
Manasikaronto  anāgataṃ  anāgatanti  manasi  karotīti . āmantā .
Dvinnaṃ  phassānaṃ  .pe.  dvinnaṃ  cittānaṃ  samodhānaṃ hotīti . na
hevaṃ  vattabbe  .pe.  paccuppannaṃ  paccuppannanti  manasikaronto
atītaṃ atītanti manasi karoti anāgataṃ anāgatanti manasi karotīti . na
hevaṃ  vattabbe  .pe.  paccuppannaṃ  paccuppannanti  manasikaronto
atītaṃ  atītanti  manasi  karoti anāgataṃ anāgatanti manasi karotīti .
Āmantā  .  tiṇṇaṃ  phassānaṃ  .pe.  tiṇṇaṃ  cittānaṃ  samodhānaṃ
hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1658] Na vattabbaṃ adhiggayha manasi karotīti . āmantā .
Nanu vuttaṃ bhagavatā
     sabbe saṅkhārā aniccāti 1- yadā paññāya passati
     atha nibbindati dukkhe      esa maggo visuddhiyā
     sabbe saṅkhārā dukkhāti     yadā paññāya passati
     atha nibbindati dukkhe      esa maggo visuddhiyā
@Footnote: 1 Ma. poṭaṭhake itisaddo natthi.
     Sabbe dhammā anattāti    yadā paññāya passati
     atha nibbindati dukkhe      esa maggo visuddhiyāti 1-
attheva suttantoti. Āmantā. Tena hi adhiggayha manasi karotīti.
          Adhiggayhamanasikārakathā.
            -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 561-564. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=11122              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=11122              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1657&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=177              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1657              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6432              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6432              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com