ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Rūpaṃhetūtikathā
   [1659] Rūpaṃ hetūti . āmantā . alobho hetūti. Na hevaṃ
vattabbe  .pe.  adoso hetu .pe. amoho hetu lobho hetu
doso hetu moho hetūti . na hevaṃ vattabbe .pe. Rūpaṃ hetūti.
Āmantā  .  sārammaṇaṃ  atthi  tassa āvajjanā .pe. paṇidhīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. nanu anārammaṇaṃ natthi tassa āvajjanā
.pe.  paṇidhīti  .  āmantā  .  hañci  anārammaṇaṃ  natthi tassa
āvajjanā .pe. Paṇidhi no vata re vattabbe rūpaṃ hetūti.
   [1660]  Alobho  hetu  sārammaṇo  atthi tassa āvajjanā
.pe.  paṇidhīti  .  āmantā  . rūpaṃ hetu sārammaṇaṃ atthi tassa
āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. adoso
hetu  amoho  hetu  lobho  hetu  doso  hetu  moho hetu
sārammaṇo  atthi  tassa  āvajjanā .pe. paṇidhīti . āmantā .
@Footnote: 1 khu. dha. 43.
Rūpaṃ  hetu  sārammaṇaṃ  atthi  tassa  āvajjanā  .pe. paṇidhīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1661]  Rūpaṃ hetu anārammaṇaṃ natthi tassa āvajjanā .pe.
Paṇidhīti  .  āmantā  .  alobho  hetu anārammaṇo natthi tassa
āvajjanā  .pe.  paṇidhīti . na hevaṃ vattabbe .pe. rūpaṃ hetu
anārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā .pe. paṇidhīti . āmantā .
Adoso  hetu  amoho  hetu  lobho  hetu doso hetu moho
hetu  anārammaṇo  natthi  tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1662] Na vattabbaṃ rūpaṃ hetūti . āmantā . Nanu mahābhūtā
upādāyarūpānaṃ  upādāyahetūti  .  āmantā  .  hañci  mahābhūtā
upādāyarūpānaṃ upādāyahetu tena vata re vattabbe rūpaṃ hetūti.
           Rūpaṃhetūtikathā.
             ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 564-565. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=11187              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=11187              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1659&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=178              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1659              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6456              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6456              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com