ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Rūpaṃsahetukantikathā
   [1663]  Rūpaṃ  sahetukanti . āmantā . alobhahetunāti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  adosahetunāti  .pe. amohahetunāti
.pe.  lobhahetunāti  .pe.  dosahetunāti .pe. mohahetunāti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1664]  Rūpaṃ  sahetukanti  .  āmantā . sārammaṇaṃ atthi
tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe.
Nanu  anārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti .
Āmantā  .  hañci  anārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā  .pe.
Paṇidhi no vata re vattabbe rūpaṃ sahetukanti.
   [1665]  Alobho sahetuko sārammaṇo atthi tassa āvajjanā
.pe.  paṇidhīti  .  āmantā  .  rūpaṃ  sahetukaṃ  sārammaṇaṃ atthi
tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe.
Adoso  sahetuko  .pe. amoho saddhā viriyaṃ sati samādhi paññā
lobho  doso  moho  māno diṭṭhi vicikicchā thīnaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ
anottappaṃ  sahetukaṃ  sārammaṇaṃ  atthi  tassa  āvajjanā  .pe.
Paṇidhīti  .  āmantā  .  rūpaṃ  sahetukaṃ  sārammaṇaṃ  atthi  tassa
āvajjanā .pe. Paṇidhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1666]  Rūpaṃ  sahetukaṃ  anārammaṇaṃ  natthi  tassa āvajjanā
.pe.  paṇidhīti . āmantā . alobho sahetuko anārammaṇo natthi
tassa  āvajjanā  .pe. paṇidhīti . na hevaṃ vattabbe .pe. rūpaṃ
sahetukaṃ  anārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti .
Āmantā . adoso sahetuko .pe. anottappaṃ sahetukaṃ anārammaṇaṃ
natthi tassa āvajjanā .pe. Paṇidhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1667] Na vattabbaṃ rūpaṃ sahetukanti . āmantā . nanu rūpaṃ
Sappaccayanti  .  āmantā  . hañci rūpaṃ sappaccayaṃ tena vata re
vattabbe rūpaṃ sahetukanti.
          Rūpaṃsahetukantikathā.
            ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 565-567. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=11215              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=11215              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1663&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=179              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1663              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6467              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6467              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com