ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

          Rūpaṃkusalākusalantikathā
   [1668]  Rūpaṃ kusalanti . āmantā . sārammaṇaṃ atthi tassa
āvajjanā .pe. paṇidhīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Nanu anārammaṇaṃ
natthi  tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  āmantā  . hañci
anārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhi  no vata re
vattabbe rūpaṃ kusalanti.
   [1669]  Alobho  kusalo  sārammaṇo atthi tassa āvajjanā
.pe.  paṇidhīti  .  āmantā  .  rūpaṃ  kusalaṃ  sārammaṇaṃ  atthi
tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe.
Adoso  kusalo  .pe.  amoho  kusalo .pe. saddhā viriyaṃ sati
samādhi  .pe.  paññā  kusalā  sārammaṇā  atthi tāya āvajjanā
.pe.  paṇidhīti  .  āmantā  . rūpaṃ kusalaṃ sārammaṇaṃ atthi tassa
āvajjanā .pe. Paṇidhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1670]  Rūpaṃ kusalaṃ anārammaṇaṃ natthi tassa āvajjanā .pe.
Paṇidhīti  .  āmantā  .  alobho kusalo anārammaṇo natthi tassa
Āvajjanā  .pe.  paṇidhīti . na hevaṃ vattabbe .pe. rūpaṃ kusalaṃ
anārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā .pe. paṇidhīti . āmantā .
Adoso  kusalo  .pe.  paññā  kusalā  anārammaṇā  natthi tāya
āvajjanā .pe. Paṇidhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1671]  Rūpaṃ  akusalanti  .  āmantā  . sārammaṇaṃ atthi
tassa  āvajjanā  .pe. paṇidhīti . na hevaṃ vattabbe .pe. nanu
anārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā .pe. paṇidhīti . āmantā .
Hañci  anārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhi  no
vata re vattabbe rūpaṃ akusalanti .pe.
   [1672]  Lobho  akusalo  sārammaṇo atthi tassa āvajjanā
.pe.  paṇidhīti  .  āmantā . rūpaṃ akusalaṃ sārammaṇaṃ atthi tassa
āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. doso
moho  māno  .pe.  anottappaṃ  akusalaṃ  sārammaṇaṃ  atthi tassa
āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  āmantā . rūpaṃ akusalaṃ sārammaṇaṃ
atthi tassa āvajjanā .pe. Paṇidhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1673]  Rūpaṃ  akusalaṃ  anārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā
.pe.  paṇidhīti āmantā . lobho akusalo anārammaṇo natthi tassa
āvajjanā  .pe. paṇidhīti . na hevaṃ vattabbe .pe. rūpaṃ akusalaṃ
anārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā .pe. paṇidhīti . āmantā .
Doso  moho  māno  .pe.  anottappaṃ  akusalaṃ  anārammaṇaṃ
Natthi   tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1674] Na vattabbaṃ rūpaṃ kusalampi akusalampīti . āmantā .
Nanu  kāyakammaṃ  vacīkammaṃ  kusalampi akusalampīti . āmantā . hañci
kāyakammaṃ  vacīkammaṃ  kusalampi  akusalampi  tena  vata  re vattabbe
rūpaṃ kusalampi akusalampīti.
          Rūpaṃkusalākusalantikathā.
           ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 567-569. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=11244              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=11244              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1668&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=180              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1668              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6471              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6471              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com