ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

       Rūparāgo rūpadhātupariyāpannotiādikathā
   [1682]  Rūparāgo  rūpadhātupariyāpannoti  .  āmantā .
Samāpattesiyo  upapattesiyo  diṭṭhadhammasukhavihāro  samāpattesiyena
cittena  upapattesiyena cittena diṭṭhadhammasukhavihārena cittena sahagato
sahajāto  saṃsaṭṭho  sampayutto  ekuppādo ekanirodho ekavatthuko
ekārammaṇoti . na hevaṃ vattabbe .pe. nanu na samāpattesiyo na
upapattesiyo  na  diṭṭhadhammasukhavihāro  na  samāpattesiyena  cittena
.pe.  ekavatthuko  ekārammaṇoti  .  āmantā  .  hañci  na
samāpattesiyo  na  upapattesiyo  na  diṭṭhadhammasukhavihāro  na
samāpattesiyena  cittena  .pe. ekavatthuko ekārammaṇo no vata
re vattabbe rūparāgo rūpadhātupariyāpannoti.
   [1683] Rūparāgo rūpadhātupariyāpannoti . Āmantā. Saddarāgo
saddadhātupariyāpannoti . na hevaṃ vattabbe .pe. rūparāgo rūpadhātu-
pariyāpannoti  .  āmantā . gandharāgo .pe. rasarāgo .pe.
Phoṭṭhabbarāgo phoṭṭhabbadhātupariyāpannoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1684]  Saddarāgo  na  vattabbaṃ  saddadhātupariyāpannoti .
Āmantā  .  rūparāgo  na  vattabbaṃ  rūpadhātupariyāpannoti  . na
hevaṃ vattabbe .pe. gandharāgo .pe. Rasarāgo .pe. Phoṭṭhabbarāgo
na   vattabbaṃ   phoṭṭhabbadhātupariyāpannoti   .  āmantā  .
Rūparāgo na vattabbaṃ rūpadhātupariyāpannoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1685]  Arūparāgo  arūpadhātupariyāpannoti  .  āmantā .
Arūparāgo  na  vattabbaṃ arūpadhātupariyāpannoti . na hevaṃ vattabbe
.pe. arūparāgo arūpadhātupariyāpannoti . āmantā . Samāpattesiyo
upapattesiyo   diṭṭhadhammasukhavihāro   samāpattesiyena   cittena
upapattesiyena  cittena  diṭṭhadhammasukhavihārena  cittena  sahagato
sahajāto  saṃsaṭṭho  sampayutto  ekuppādo ekanirodho ekavatthuko
ekārammaṇoti . na hevaṃ  vattabbe .pe. nanu na samāpattesiyo
na  upapattesiyo  na  diṭṭhadhammasukhavihāro  na  samāpattesiyena
cittena .pe. Ekavatthuko ekārammaṇoti. Āmantā.
   {1685.1}  Hañci  na  samāpattesiyo  na  upapattesiyo na
diṭṭhadhammasukhavihāro  na  samāpattesiyena  cittena  na upapattesiyena
cittena  na  diṭṭhadhammasukhavihārena cittena sahagato sahajāto saṃsaṭṭho
sampayutto  ekuppādo  ekanirodho  ekavatthuko ekārammaṇo no
vata re vattabbe arūparāgo arūpadhātupariyāpannoti.
   [1686]  Arūparāgo  arūpadhātupariyāpannoti  .  āmantā .
Saddarāgo  saddadhātupariyāpannoti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.
Arūparāgo  arūpadhātupariyāpannoti  . āmantā . gandharāgo .pe.
Rasarāgo  .pe.  phoṭṭhabbarāgo  phoṭṭhabbadhātupariyāpannoti  .  na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [1687]  Saddarāgo  na  vattabbaṃ  saddadhātupariyāpannoti .
Āmantā  .  arūparāgo  na  vattabbaṃ arūpadhātupariyāpannoti . na
hevaṃ vattabbe .pe. gandharāgo .pe. Rasarāgo .pe. Phoṭṭhabbarāgo
na  vattabbaṃ  phoṭṭhabbadhātupariyāpannoti  .  āmantā . arūparāgo
na vattabbaṃ arūpadhātupariyāpannoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1688]  Na  vattabbaṃ rūparāgo rūpadhātupariyāpanno arūparāgo
arūpadhātupariyāpannoti  .  āmantā  .  nanu kāmarāgo kāmadhātu-
pariyāpanno  .  āmantā . hañci kāmarāgo kāmadhātupariyāpanno
tena  vata  re  vattabbe  rūparāgo rūpadhātupariyāpanno arūparāgo
arūpadhātupariyāpannoti  .  rūparāgo  rūpadhātupariyāpanno  arūparāgo
arūpadhātupariyāpannotikathā.
           Soḷasamo vaggo.
            Tassa uddānaṃ
       cittaniggaho cittapaggaho sukhānuppadānaṃ
       adhiggayhamanasikāro rūpaṃ hetu rūpaṃ sahetukaṃ
       rūpaṃ kusalampi akusalampi rūpaṃ vipāko
       Atthi rūpaṃ rūpāvacaraṃ atthi rūpaṃ arūpāvacaraṃ
       sabbe kilesā kāmadhātupariyāpannāti.
              --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 572-575. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=11341              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=11341              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1682&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=183              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1682              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6499              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6499              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]