ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Indriyabaddhakathā
   [1701] Indriyabaddhaññeva dukkhanti. Āmantā. Indriyabaddhaññeva
@Footnote: 1 khu. su. 372.
Baddhaññeva  aniccaṃ saṅkhataṃ paṭiccasamuppannaṃ khayadhammaṃ vayadhammaṃ virāgadhammaṃ
nirodhadhammaṃ  vipariṇāmadhammanti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.
Nanu  anindriyabaddhaṃ  aniccaṃ  saṅkhataṃ  paṭiccasamuppannaṃ khayadhammaṃ vayadhammaṃ
virāgadhammaṃ  nirodhadhammaṃ  vipariṇāmadhammanti  .  āmantā  .  hañci
anindriyabaddhaṃ  aniccaṃ  saṅkhataṃ  paṭiccasamuppannaṃ  khayadhammaṃ  vayadhammaṃ
virāgadhammaṃ  nirodhadhammaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  no  vata  re  vattabbe
indriyabaddhaññeva dukkhanti.
   [1702]  Anindriyabaddhaṃ  aniccaṃ  saṅkhataṃ paṭiccasamuppannaṃ .pe.
Vipariṇāmadhammaṃ  tañca  na  dukkhanti  .  āmantā  .  indriyabaddhaṃ
aniccaṃ  saṅkhataṃ  .pe. vipariṇāmadhammaṃ tañca na dukkhanti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  indriyabaddhaṃ  aniccaṃ  saṅkhataṃ .pe. vipariṇāmadhammaṃ
tañca  dukkhanti  .  āmantā  .  anindriyabaddhaṃ  aniccaṃ  saṅkhataṃ
.pe. Vipariṇāmadhammaṃ tañca dukkhanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1703] Indriyabaddhaññeva dukkhanti . āmantā . Nanu yadaniccaṃ
taṃ  dukkhaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  anindriyabaddhaṃ aniccanti . āmantā .
Hañci  yadaniccaṃ  taṃ  dukkhaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  anindriyabaddhaṃ  aniccaṃ
no vata re vattabbe indriyabaddhaññeva dukkhanti.
   [1704] Na vattabbaṃ indriyabaddhaññeva dukkhanti . āmantā.
Yathā  indriyabaddhassa  dukkhassa  pariññāya  bhagavati brahmacariyaṃ vussati
evameva  anindriyabaddhassa  dukkhassa  pariññāya  bhagavati  brahmacariyaṃ
Vussatīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. yathā indriyabaddhaṃ dukkhaṃ
pariññātaṃ  na  puna  uppajjati  evameva  anindriyabaddhaṃ  dukkhaṃ
pariññātaṃ na puna uppajjatīti . na hevaṃ vattabbe .pe. tena hi
indriyabaddhaññeva dukkhanti.
           Indriyabaddhakathā.
              -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 579-581. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=11491              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=11491              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1701&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=187              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1701              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6580              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6580              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com