ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

          Ṭhapetvā ariyamaggantikathā
   [1705]  Ṭhapetvā  ariyamaggaṃ avasesā saṅkhārā dukkhāti .
Āmantā  .  dukkhasamudayopi  dukkhoti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Dukkhasamudayopi  dukkhoti  .  āmantā  .  tīṇeva ariyasaccānīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. tīṇeva ariyasaccānīti . āmantā . nanu
cattāri  ariyasaccāni vuttāni bhagavatā dukkhaṃ dukkhasamudayo dukkhanirodho
dukkhanirodhagāminī paṭipadāti . āmantā . hañci cattāri ariyasaccāni
vuttāni  bhagavatā  dukkhaṃ  dukkhasamudayo  dukkhanirodho  dukkhanirodhagāminī
paṭipadā no vata re vattabbe tīṇeva ariyasaccānīti.
   [1706] Dukkhasamudayopi dukkhoti . āmantā . Kenaṭṭhenāti.
Aniccaṭṭhenāti  .  ariyamaggo aniccoti . āmantā . ariyamaggo
dukkhoti . na hevaṃ vattabbe .pe.  ariyamaggo anicco so ca na
dukkhoti . āmantā . dukkhasamudayo anicco so ca na dukkhoti.
Na  hevaṃ vattabbe .pe. dukkhasamudayo anicco so ca dukkhoti .
Āmantā  .  ariyamaggo  anicco  so  ca dukkhoti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1707]  Na  vattabbaṃ ṭhapetvā ariyamaggaṃ avasesā saṅkhārā
dukkhāti  .  āmantā  .  nanu sā dukkhanirodhagāminī paṭipadāti .
Āmantā  .  hañci  sā  dukkhanirodhagāminī paṭipadā tena vata re
vattabbe ṭhapetvā ariyamaggaṃ avasesā saṅkhārā dukkhāti.
         Ṭhapetvā ariyamaggantikathā.
              -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 581-582. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=11520              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=11520              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1705&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=188              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1705              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6606              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6606              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]