ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

       Na vattabbaṃ saṅgho dakkhiṇaṃ paṭiggaṇhātītikathā
   [1708] Na vattabbaṃ saṅgho dakkhiṇaṃ paṭiggaṇhātīti. Āmantā.
Nanu  saṅgho  āhuneyyo  pāhuneyyo  dakkhiṇeyyo  añjalīkaraṇīyo
anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassāti  .  āmantā  .  hañci saṅgho
āhuneyyo   pāhuneyyo  dakkhiṇeyyo  añjalīkaraṇīyo  anuttaraṃ
puññakkhettaṃ  lokassa  tena  vata  re  vattabbe  saṅgho  dakkhiṇaṃ
paṭiggaṇhātīti.
   [1709] Na vattabbaṃ saṅgho dakkhiṇaṃ paṭiggaṇhātīti. Āmantā.
Nanu  cattāro  purisayugā  aṭṭha  purisapuggalā  dakkhiṇeyyā  vuttā
bhagavatāti . āmantā . hañci cattāro purisayugā aṭṭha purisapuggalā
Dakkhiṇeyyā  vuttā bhagavatā tena vata re vattabbe saṅgho dakkhiṇaṃ
paṭiggaṇhātīti.
   [1710] Na vattabbaṃ saṅgho dakkhiṇaṃ paṭiggaṇhātīti. Āmantā.
Nanu atthi keci saṅghassa dānaṃ dentīti . āmantā . hañci atthi
keci  saṅghassa dānaṃ denti tena vata re vattabbe saṅgho dakkhiṇaṃ
paṭiggaṇhātīti  .  nanu  atthi  keci  saṅghassa cīvaraṃ denti .pe.
Piṇḍapātaṃ  denti  senāsanaṃ  denti  gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
denti  khādanīyaṃ  denti  bhojanīyaṃ denti .pe. pānīyaṃ dentīti .
Āmantā . hañci atthi keci saṅghassa pānīyaṃ denti tena vata re
vattabbe saṅgho dakkhiṇaṃ paṭiggaṇhātīti.
   [1711] Na vattabbaṃ saṅgho dakkhiṇaṃ paṭiggaṇhātīti. Āmantā.
Nanu vuttaṃ bhagavatā
      āhuti jātavedova      mahāmeghaṃva medanī
      saṅgho samādhisampanno   paṭiggaṇhāti dakkhiṇanti
attheva  suttantoti  .  āmantā  .  tena  hi  saṅgho dakkhiṇaṃ
paṭiggaṇhātīti.
   [1712]  Saṅgho dakkhiṇaṃ paṭiggaṇhātīti . āmantā . maggo
paṭiggaṇhāti phalaṃ paṭiggaṇhātīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
      Na vattabbaṃ saṅgho dakkhiṇaṃ paṭiggaṇhātītikathā.
                --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 582-583. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=11542              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=11542              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1708&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=189              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1708              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6617              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6617              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com