ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Karuṇākathā
   [1740]  Natthi  buddhassa  bhagavato  karuṇāti  . āmantā .
Natthi  buddhassa  bhagavato  mettāti  .  na hevaṃ vattabbe .pe.
Natthi  buddhassa  bhagavato  karuṇāti  .  āmantā . natthi buddhassa
bhagavato muditā .pe. Upekkhāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1741]  Atthi  buddhassa  bhagavato mettāti . āmantā .
Atthi  buddhassa bhagavato karuṇāti . na hevaṃ vattabbe .pe. atthi
@Footnote:1. Ma. Yu. yañcassa. 2. Ma. Yu. svākhyāto. 3 aṅ. tika. 361.
Buddhassa  bhagavato  muditā  .pe. upekkhāti . āmantā . atthi
buddhassa bhagavato karuṇāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1742] Natthi buddhassa bhagavato karuṇāti . āmantā. Bhagavā
akāruṇikoti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. nanu bhagavā kāruṇiko
lokahito  lokānukampako lokatthacaroti . āmantā . hañci bhagavā
kāruṇiko lokahito lokānukampako lokatthacaro no vata re vattabbe
natthi buddhassa bhagavato karuṇāti.
   [1743] Natthi buddhassa bhagavato karuṇāti . āmantā . nanu
bhagavā  mahākaruṇāsamāpattiṃ  samāpajjīti . āmantā . hañci bhagavā
mahākaruṇāsamāpattiṃ  samāpajji  no vata re vattabbe natthi buddhassa
bhagavato karuṇāti.
   [1744]  Atthi  buddhassa  bhagavato  karuṇāti . āmantā .
Bhagavā sarāgoti . na hevaṃ vattabbe .pe. tena hi natthi buddhassa
bhagavato karuṇāti.
            Karuṇākathā.
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 595-596. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=11798              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=11798              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1740&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=197              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1740              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6723              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6723              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com