ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Jhānasaṅkantikathā
   [1750] Jhānā jhānaṃ saṅkamatīti . āmantā . paṭhamā jhānā
tatiyaṃ  jhānaṃ  saṅkamatīti  . na hevaṃ vattabbe .pe. jhānā jhānaṃ
saṅkamatīti  . āmantā . dutiyā jhānā catutthaṃ jhānaṃ saṅkamatīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1751] Paṭhamā jhānā dutiyaṃ jhānaṃ saṅkamatīti . āmantā .
Yā  paṭhamassa  jhānassa  uppādāya  āvajjanā  .pe. paṇidhi sāva
dutiyassa  jhānassa  uppādāya  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  na
hevaṃ  vattabbe  .pe. paṭhamā jhānā dutiyaṃ jhānaṃ saṅkamatīti . na
Vattabbaṃ  yā  paṭhamassa  jhānassa uppādāya āvajjanā .pe. paṇidhi
sāva  dutiyassa  jhānassa  uppādāya  āvajjanā  .pe. paṇidhīti .
Āmantā  .  dutiyaṃ  jhānaṃ  anāvajjantassa  uppajjati  .pe.
Apaṇidahantassa  uppajjatīti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. nanu dutiyaṃ
jhānaṃ  āvajjantassa  uppajjati  .pe.  paṇidahantassa  uppajjatīti .
Āmantā.
   {1751.1}  Hañci  dutiyaṃ jhānaṃ āvajjantassa uppajjati .pe.
Paṇidahantassa  uppajjati  no  vata  re  vattabbe  paṭhamā  jhānā
dutiyaṃ  jhānaṃ  saṅkamatīti  . paṭhamā jhānā dutiyaṃ jhānaṃ saṅkamatīti .
Āmantā . paṭhamaṃ jhānaṃ kāme ādīnavato manasikaroto uppajjatīti.
Āmantā . dutiyaṃ jhānaṃ kāme ādīnavato manasikaroto uppajjatīti.
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  savitakkaṃ savicāranti .
Āmantā  . dutiyaṃ jhānaṃ savitakkaṃ savicāranti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  paṭhamā  jhānā  dutiyaṃ  jhānaṃ  saṅkamatīti  .  āmantā .
Taññeva paṭhamaṃ jhānaṃ taṃ dutiyaṃ jhānanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1752] Dutiyā jhānā tatiyaṃ jhānaṃ saṅkamatīti . āmantā .
Yā  dutiyassa  jhānassa  uppādāya  āvajjanā  .pe. paṇidhi sāva
tatiyassa  jhānassa  uppādāya āvajjanā .pe. paṇidhīti . na hevaṃ
vattabbe .pe. dutiyā jhānā tatiyaṃ jhānaṃ saṅkamatīti . na vattabbaṃ
yā  dutiyassa  jhānassa  uppādāya  āvajjanā  .pe. paṇidhi sāva
tatiyassa jhānassa uppādāya āvajjanā .pe. paṇidhīti . āmantā.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  anāvajjantassa  uppajjati  .pe.  apaṇidahantassa
uppajjatīti . na hevaṃ vattabbe .pe. nanu tatiyaṃ jhānaṃ āvajjantassa
uppajjati .pe. Paṇidahantassa uppajjatīti. Āmantā.
   {1752.1}  Hañci  tatiyaṃ jhānaṃ āvajjantassa uppajjati .pe.
Paṇidahantassa  uppajjati  no  vata  re  vattabbe  dutiyā  jhānā
tatiyaṃ  jhānaṃ  saṅkamatīti  . dutiyā jhānā tatiyaṃ jhānaṃ saṅkamatīti .
Āmantā  .  dutiyaṃ  jhānaṃ  vitakkavicāre  ādīnavato  manasikaroto
uppajjatīti  .  āmantā  .  tatiyaṃ jhānaṃ vitakkavicāre ādīnavato
manasikaroto  uppajjatīti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. dutiyaṃ jhānaṃ
sappītikanti  .  āmantā  .  tatiyaṃ jhānaṃ sappītikanti . na hevaṃ
vattabbe .pe. dutiyā jhānā tatiyaṃ jhānaṃ saṅkamatīti . āmantā.
Taññeva  dutiyaṃ  jhānaṃ  taṃ  tatiyaṃ  jhānanti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1753] Tatiyā jhānā catutthaṃ jhānaṃ saṅkamatīti . Āmantā.
Yā  tatiyassa  jhānassa  uppādāya  āvajjanā  .pe. paṇidhi sāva
catutthassa  jhānassa  uppādāya  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  . na
hevaṃ  vattabbe .pe. tatiyā jhānā catutthaṃ jhānaṃ saṅkamatīti . na
vattabbaṃ  yā  tatiyassa  jhānassa  uppādāya  āvajjanā  .pe.
Paṇidhi  sāva  catutthassa  jhānassa  uppādāya  āvajjanā  .pe.
Paṇidhīti  .  āmantā  .  catutthaṃ  jhānaṃ  anāvajjantassa uppajjati
.pe.  Apaṇidahantassa  uppajjatīti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe.
Nanu  catutthaṃ  jhānaṃ  āvajjantassa  uppajjati  .pe.  paṇidahantassa
uppajjatīti. Āmantā.
   {1753.1}  Hañci catutthaṃ jhānaṃ āvajjantassa uppajjati .pe.
Paṇidahantassa  uppajjati no vata re vattabbe tatiyā jhānā catutthaṃ
jhānaṃ saṅkamatīti . tatiyā jhānā catutthaṃ jhānaṃ saṅkamatīti. Āmantā.
Tatiyaṃ  jhānaṃ pītiṃ ādīnavato manasikaroto uppajjatīti . āmantā .
Catutthaṃ  jhānaṃ  pītiṃ  ādīnavato manasikaroto uppajjatīti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ sukhasahagatanti . āmantā . catutthaṃ
jhānaṃ  sukhasahagatanti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. tatiyā jhānā
catutthaṃ  jhānaṃ  saṅkamatīti  .  āmantā . taññeva tatiyaṃ jhānaṃ taṃ
catutthaṃ jhānanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1754] Na vattabbaṃ jhānā jhānaṃ saṅkamatīti . āmantā .
Nanu  vuttaṃ  bhagavatā  idha  bhikkhave bhikkhu vivicceva kāmehi .pe.
Catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharatīti  attheva  suttantoti .
Āmantā. Tenahi jhānā jhānaṃ saṅkamatīti.
           Jhānasaṅkantikathā.
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 599-602. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=11874              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=11874              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1750&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=200              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1750              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6758              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6758              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com