ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Jhānantarikakathā
   [1755] Atthi jhānantarikāti . āmantā . Atthi phassantarikā
.pe.  atthi  paññantarikāti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. atthi
jhānantarikāti  .  āmantā  .  dutiyassa  ca jhānassa tatiyassa ca
jhānassa  antare  atthi jhānantarikāti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Atthi jhānantarikāti . āmantā . tatiyassa ca jhānassa catutthassa ca
jhānassa antare atthi jhānantarikāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1756]  Dutiyassa  ca jhānassa tatiyassa ca jhānassa antare
natthi  jhānantarikāti  .  āmantā  .  hañci dutiyassa ca jhānassa
tatiyassa ca jhānassa antare natthi jhānantarikā no vata re vattabbe
atthi  jhānantarikāti  .  tatiyassa ca jhānassa catutthassa ca jhānassa
antare  natthi  jhānantarikāti  .  āmantā  . hañci tatiyassa ca
jhānassa  catutthassa  ca  jhānassa  antare  natthi  jhānantarikā no
vata re vattabbe atthi jhānantarikāti.
   [1757]  Paṭhamassa  ca jhānassa dutiyassa ca jhānassa antare
atthi jhānantarikāti . āmantā . dutiyassa ca jhānassa tatiyassa ca
jhānassa  antare  atthi jhānantarikāti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Paṭhamassa ca jhānassa dutiyassa ca jhānassa antare atthi jhānantarikāti.
Āmantā  .  tatiyassa  ca  jhānassa  catutthassa  ca  jhānassa
Antare atthi jhānantarikāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1758]  Dutiyassa  ca jhānassa tatiyassa ca jhānassa antare
natthi jhānantarikāti . āmantā . paṭhamassa ca jhānassa dutiyassa ca
jhānassa  antare  natthi jhānantarikāti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Tatiyassa ca jhānassa catutthassa ca jhānassa antare natthi jhānantarikāti.
Āmantā . paṭhamassa ca jhānassa dutiyassa ca jhānassa antare natthi
jhānantarikāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1759] Avitakko vicāramatto samādhi jhānantarikāti. Āmantā.
Savitakko savicāro samādhi jhānantarikāti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Avitakko vicāramatto samādhi jhānantarikāti . āmantā . avitakko
avicāro samādhi jhānantarikāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1760]  Savitakko  savicāro  samādhi  na jhānantarikāti .
Āmantā . avitakko vicāramatto samādhi na jhānantarikāti. Na hevaṃ
vattabbe  .pe.  avitakko  avicāro  samādhi na jhānantarikāti .
Āmantā  .  avitakko  vicāramatto  samādhi  na jhānantarikāti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1761]  Dvinnaṃ  jhānānaṃ  paṭuppannānaṃ  antare  avitakko
vicāramatto samādhīti . āmantā . Nanu avitakke vicāramatte samādhimhi
vattamāne  paṭhamaṃ  jhānaṃ  niruddhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ anuppannanti 1- .
Āmantā  .  hañci  avitakke  vicāramatte  samādhimhi  vattamāne
@Footnote:1. Ma. paṭuppannaṃ.
Paṭhamaṃ jhānaṃ niruddhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ anuppannaṃ 1- no vata re vattabbe
davinnaṃ jhānānaṃ paṭuppannānaṃ antare avitakko vicāramatto samādhi .
Jhānantarikāti.
   [1762]  Avitakko  vicāramatto samādhi na jhānantarikāti .
Āmantā  . avitakko vicāramatto samādhi paṭhamaṃ jhānaṃ .pe. dutiyaṃ
jhānaṃ .pe. tatiyaṃ jhānaṃ .pe. catutthaṃ jhānanti . na hevaṃ vattabbe
.pe. Tena hi avitakko vicāramatto samādhi jhānantarikāti.
   [1763]  Avitakko  vicāramatto  samādhi  jhānantarikāti .
Āmantā  .  nanu tayo samādhi vuttā bhagavatā savitakko savicāro
samādhi  avitakko vicāramatto samādhi avitakko avicāro samādhīti .
Āmantā  . hañci tayo samādhī vuttā bhagavatā savitakko savicāro
samādhi  avitakko  vicāramatto  samādhi  avitakko  avicāro samādhi
no vata re vattabbe avitakko vicāramatto samādhi jhānantarikāti.
           Jhānantarikakathā.
               ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 603-605. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=11942              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=11942              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1755&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=201              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1755              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6777              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6777              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com