ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Kilesajahanakatha
   [1771] Atite kilese jahatiti . Amanta. Niruddham nirodheti
vigatam  vigameti  khinam  khepeti  atthangatam  atthangameti  abbhatthangatam
abbhatthangametiti . na hevam vattabbe .pe. atite kilese jahatiti.
Amanta . nanu atitam niruddhanti . amanta . hanci atitam niruddham
no vata re vattabbe atite kilese jahatiti. Atite kilese jahatiti.
Amanta  .  nanu atitam natthiti . amanta . hanci atitam natthi
no vata re vattabbe atite kilese jahatiti.
   [1772]  Anagate  kilese jahatiti . amanta . ajatam
ajaneti  asanjatam  asanjaneti  anibbattam  anibbatteti  apatubhutam
apatubhavetiti  .  na  hevam  vattabbe  .pe. anagate kilese
jahatiti  .  amanta  .  nanu anagatam ajatanti . amanta .
Hanci  anagatam  ajatam  no  vata re vattabbe anagate kilese
Jahatiti  .  anagate kilese jahatiti . amanta . nanu anagatam
natthiti . amanta . hanci anagatam natthi no vata re vattabbe
anagate kilese jahatiti.
   [1773] Paccuppanne  kilese jahatiti . amanta . ratto
ragam  jahati duttho dosam jahati mulho moham jahati kilittho kilese
jahatiti  .  na hevam vattabbe .pe. ragena ragam jahati dosena
dosam jahati mohena moham jahati kilesehi kilese jahatiti . Na hevam
vattabbe  .pe.  rago  cittasampayutto maggo cittasampayuttoti .
Amanta  .  dvinnam  phassanam  .pe.  dvinnam  cittanam samodhanam
hotiti . na hevam vattabbe .pe. rago akusalo maggo kusaloti.
Amanta  .  kusalakusala  savajjanavajja  hinappanita  kanhasukka-
sappatibhaga  dhamma  sammukhibhavam agacchantiti . na hevam vattabbe
.pe.  kusalakusala  .pe.  sappatibhaga  dhamma  sammukhibhavam
agacchantiti  .  amanta  .  nanu  vuttam  bhagavata  cattarimani
bhikkhave  suviduravidurani . katamani cattari . nabhanca bhikkhave pathavi
ca idam pathamam suviduraviduram .pe. tasma satam dhammo asabbhi arakati
attheva suttantoti . amanta . tena hi na vattabbam kusalakusala
.pe. Sammukhibhavam agacchantiti.
   [1774] Na vattabbam atite kilese jahati anagate kilese
jahati  paccuppanne  kilese  jahatiti . amanta . natthi kilese
Jahatiti . na hevam vattabbe .pe. tena hi atite kilese jahati
anagate kilese jahati paccuppanne kilese jahatiti.
           Kilesajahanakatha.
             ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 609-611. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=12068&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=12068&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1771&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=204              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1771              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6838              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6838              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com