ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Suññatākathā
   [1775]  Suññatā  saṅkhārakkhandhapariyāpannāti . āmantā .
Animittaṃ  saṅkhārakkhandhapariyāpannanti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe.
Suññatā  saṅkhārakkhandhapariyāpannāti  .  āmantā  .  appaṇihito
saṅkhārakkhandhapariyāpannoti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. animittaṃ
na  vattabbaṃ  saṅkhārakkhandhapariyāpannanti  .  āmantā  .  suññatā
na  vattabbā saṅkhārakkhandhapariyāpannāti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Appaṇihito na vattabbo saṅkhārakkhandhapariyāpannoti. Āmantā.
   {1775.1}  Suññatā na vattabbā saṅkhārakkhandhapariyāpannāti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  suññatā  saṅkhārakkhandhapariyāpannāti .
Āmantā . saṅkhārakkhandho na anicco na saṅkhato na paṭiccasamuppanno.
Khayadhammo na vayadhammo na virāgadhammo na nirodhadhammo na vipariṇāmadhammoti.
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  nanu  saṅkhārakkhandho anicco saṅkhato
paṭiccasamuppanno  khayadhammo  vayadhammo  virāgadhammo  nirodhadhammo
vipariṇāmadhammoti  .  āmantā  .  hañci  saṅkhārakkhandho  anicco
.pe.  Vipariṇāmadhammo  no  vata  re  vattabbe  suññatā
saṅkhārakkhandhapariyāpannāti.
   [1776]  Rūpakkhandhassa  suññatā  saṅkhārakkhandhapariyāpannāti .
Āmantā  .  saṅkhārakkhandhassa  suññatā  rūpakkhandhapariyāpannāti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  vedanākkhandhassa .pe. saññākkhandhassa
.pe.  viññāṇakkhandhassa  suññatā  saṅkhārakkhandhapariyāpannāti  .
Āmantā  .  saṅkhārakkhandhassa  suññatā viññāṇakkhandhapariyāpannāti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1777]  Saṅkhārakkhandhassa  suññatā  na vattabbā rūpakkhandha-
pariyāpannāti  .  āmantā  . rūpakkhandhassa suññatā na vattabbā
saṅkhārakkhandhapariyāpannāti . na hevaṃ vattabbe .pe. Saṅkhārakkhandhassa
suññatā  na  vattabbā  vedanākkhandhapariyāpannā .pe. saññākkhandha-
pariyāpannā  .pe.  viññāṇakkhandhapariyāpannāti  .  āmantā .
Viññāṇakkhandhassa  suññatā  na  vattabbā saṅkhārakkhandhapariyāpannāti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1778]  Na  vattabbaṃ  suññatā saṅkhārakkhandhapariyāpannāti .
Āmantā  .  nanu  vuttaṃ  bhagavatā  suññamidaṃ  bhikkhave  saṅkhārā
attena  vā  attaniyena vāti attheva suttantoti . āmantā .
Tena hi suññatā saṅkhārakkhandhapariyāpannāti.
           Suññatākathā.
               --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 611-612. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=12105              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=12105              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1775&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=205              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1775              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6854              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6854              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]