ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Indriyakathā
   [1801] Natthi lokiyaṃ saddhindriyanti. Āmantā. Natthi lokiyā
saddhāti . na hevaṃ vattabbe .pe. natthi lokiyaṃ viriyindriyaṃ .pe.
Satindriyaṃ  .pe.  samādhindriyaṃ .pe. paññindriyanti . āmantā .
Natthi lokiyā paññāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1802] Atthi lokiyā saddhāti . āmantā . atthi lokiyaṃ
saddhindriyanti . na hevaṃ vattabbe .pe. atthi lokiyaṃ viriyaṃ .pe.
Sati  .pe.  samādhi  .pe. paññāti . āmantā . atthi lokiyaṃ
paññindriyanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1803]  Atthi  lokiyo mano atthi lokiyaṃ manindriyanti .
Āmantā  .  atthi  lokiyā saddhā atthi lokiyaṃ saddhindriyanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. atthi lokiyo mano atthi lokiyaṃ manindriyanti.
Āmantā  .  atthi  lokiyā paññā atthi lokiyaṃ paññindriyanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1804]  Atthi lokiyaṃ somanassaṃ atthi lokiyaṃ somanassindriyaṃ
.pe.  atthi  lokiyaṃ  jīvitaṃ  atthi  lokiyaṃ  jīvitindriyanti .
Āmantā  .  atthi  lokiyā saddhā atthi lokiyaṃ saddhindriyanti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  atthi  lokiyaṃ  jīvitaṃ  atthi  lokiyaṃ
jīvitindriyanti  .  āmantā  .  atthi  lokiyā  paññā  atthi
Lokiyaṃ paññindriyanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1805] Atthi lokiyā saddhā natthi lokiyaṃ saddhindriyanti .
Āmantā  .  atthi  lokiyo  mano  natthi lokiyaṃ manindriyanti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  atthi  lokiyā  paññā natthi lokiyaṃ
paññindriyanti  .  āmantā  .  atthi  lokiyo  mano  natthi
lokiyaṃ  manindriyanti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. atthi lokiyā
saddhā  natthi  lokiyaṃ  saddhindriyanti  . āmantā . atthi lokiyaṃ
somanassaṃ  natthi  lokiyaṃ  somanassindriyanti  .pe.  atthi  lokiyaṃ
jīvitaṃ natthi lokiyaṃ jīvitindriyanti . na hevaṃ vattabbe .pe. atthi
lokiyā  paññā  natthi  lokiyaṃ paññindriyanti . āmantā . atthi
lokiyaṃ jīvitaṃ natthi lokiyaṃ jīvitindriyanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1806] Atthi lokuttarā saddhā atthi lokuttaraṃ saddhindriyanti.
Āmantā  .  atthi  lokiyā saddhā atthi lokiyaṃ saddhindriyanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. atthi lokuttaraṃ viriyaṃ .pe. Atthi lokuttarā
paññā  atthi lokuttaraṃ paññindriyanti . āmantā . atthi lokiyā
paññā atthi lokiyaṃ paññindriyanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1807] Atthi lokiyā saddhā natthi lokiyaṃ saddhindriyanti .
Āmantā . atthi lokuttarā saddhā natthi lokuttaraṃ saddhindriyanti.
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  atthi  lokiyaṃ  viriyaṃ  .pe.
Atthi  lokiyā  paññā  natthi lokiyaṃ paññindriyanti . āmantā .
Atthi  lokuttarā  paññā  natthi  lokuttaraṃ  paññindriyanti  .  na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [1808]  Natthi  lokiyāni  pañcindriyānīti  . āmantā .
Nanu  vuttaṃ  bhagavatā  addasaṃ  kho  ahaṃ bhikkhave buddhacakkhunā lokaṃ
volokento  satte apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye mudindriye
svākāre   dvākāre  suviññāpaye  duviññāpaye  appekacce
paralokavajjabhayadassāvino  viharanteti  1-  attheva  suttantoti .
Āmantā. Tena hi atthi lokiyāni pañcindriyānīti.
           Indriyakathā.
          Ekūnavīsatimo vaggo.
           Tassa uddānaṃ
       atīte kilese jahati anāgate kilese
       jahati paccuppanne kilese jahati suññatā
       saṅkhārakkhandhapariyāpannā sāmaññaphalaṃ asaṅkhataṃ
       patti asaṅkhatā sabbadhammānaṃ tathatā asaṅkhatā
       nibbānadhātu kusalā atthi puthujjanassa accantaniyāmatā
       natthi lokiyāni pañcindriyānīti.
@Footnote:1. Ma. mū. 310.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 622-624. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=12320              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=12320              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1801&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=211              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1801              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6957              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6957              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com