ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Asañciccakathā
   [1809]  Asañcicca  mātaraṃ jīvitā voropetvā ānantariko
hotīti  .  āmantā  .  asañcicca  pāṇaṃ  hantvā  pāṇātipātī
hotīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  asañcicca mātaraṃ jīvitā
voropetvā  ānantariko  hotīti . āmantā . asañcicca adinnaṃ
ādiyitvā  .pe.  musā  bhaṇitvā  musāvādī  hotīti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1810]  Asañcicca pāṇaṃ hantvā pāṇātipātī na hotīti .
Āmantā  .  asañcicca mātaraṃ jīvitā voropetvā ānantariko na
hotīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. asañcicca adinnaṃ ādiyitvā
.pe.  musā  bhaṇitvā  musāvādī  na  hotīti  .  āmantā .
Asañcicca  mātaraṃ  jīvitā  voropetvā  ānantariko na hotīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1811]  Asañcicca  mātaraṃ jīvitā voropetvā ānantariko
hotīti  .  āmantā  .  asañcicca  mātaraṃ  jīvitā voropetvā
ānantariko  hotīti  attheva  suttantoti  .  natthi  .  sañcicca
mātaraṃ jīvitā voropetvā ānantariko hotīti attheva suttantoti.
Āmantā  . hañci sañcicca mātaraṃ jīvitā voropetvā ānantariko
hotīti  attheva  suttanto  no  vata  re  vattabbe  asañcicca
Mātaraṃ jīvitā voropetvā ānantariko hotīti.
   [1812] Na vattabbaṃ mātughātako ānantarikoti . Āmantā.
Nanu mātā jīvitā voropitāti . āmantā . hañci mātā jīvitā
voropitā  tena  vata  re vattabbe mātughātako ānantarikoti .
Na  vattabbaṃ  pitughātako  ānantarikoti  . āmantā . nanu pitā
jīvitā  voropitoti  . āmantā . hañci pitā jīvitā voropito
tena  vata  re  vattabbe pitughātako ānantarikoti . na vattabbaṃ
arahantaghātako  ānantarikoti  .  āmantā  . nanu arahā jīvitā
voropitoti. Āmantā.
   {1812.1} Hañci arahā jīvitā voropito tena vata re vattabbe
arahantaghātako ānantarikoti . na vattabbaṃ ruhiruppādako ānantarikoti.
Āmantā . nanu tathāgatassa lohitaṃ uppāditanti . āmantā. Hañci
tathāgatassa  lohitaṃ  uppāditaṃ tena vata re vattabbe ruhiruppādako
ānantarikoti  .  saṅghabhedako ānantarikoti . āmantā . sabbe
saṅghabhedakā ānantarikāti . na hevaṃ vattabbe .pe. Sabbe saṅghabhedakā
ānantarikāti . āmantā . dhammasaññī saṅghabhedako ānantarikoti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. dhammasaññī saṅghabhedako ānantarikoti .
Āmantā  .  nanu  vuttaṃ bhagavatā atthupāli saṅghabhedako āpāyiko
nerayiko  kappaṭṭho  atekiccho atthupāli saṅghabhedako na āpāyiko
na  nerayiko  na  kappaṭṭho na atekicchoti attheva suttantoti .
Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ dhammasaññī saṅghabhedako ānantarikoti.
   [1813]  Na vattabbaṃ dhammasaññī saṅghabhedako ānantarikoti .
Āmantā. Nanu vuttaṃ bhagavatā
      āpāyiko nerayiko    kappaṭṭho saṅghabhedako
      vaggarato adhammaṭṭho    yogakkhemā padhaṃsati
      saṅghaṃ samaggaṃ bhetvāna   kappaṃ nirayamhi paccatīti 1-
attheva suttantoti. Āmantā. Tena hi saṅghabhedako anantarikoti.
           Asañciccakathā.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 625-627. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=12377              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=12377              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1809&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=212              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1809              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6971              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6971              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]