ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Maggakathā
   [1826] Pañcaṅgiko maggoti. Āmantā. Nanu aṭṭhaṅgiko maggo
vutto  bhagavatā . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhīti .
Āmantā . hañci aṭṭhaṅgiko maggo vutto bhagavatā . seyyathīdaṃ.
Sammādiṭṭhi  .pe.  sammāsamādhi  no vata re vattabbe pañcaṅgiko
maggoti. Pañcaṅgiko maggoti. Āmantā. Nanu vuttaṃ bhagavatā
      maggānaṭṭhaṅgiko seṭṭho  saccānaṃ caturo padā
      virāgo seṭṭho dhammānaṃ  dipadānañca cakkhumāti 1-
attheva suttantoti. Āmantā. Tena hi aṭṭhaṅgiko maggoti.
   [1827] Sammāvācā maggaṅgaṃ sā ca na maggoti. Āmantā.
Sammādiṭṭhi  maggaṅgaṃ  sā  ca  na  maggoti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  sammāvācā  maggaṅgaṃ  sā ca na maggoti . āmantā .
Sammāsaṅkappo  .pe.  sammāvāyāmo  .pe.  sammāsati  .pe.
Sammāsamādhi  maggaṅgaṃ  so  ca  na maggoti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  sammākammanto  .pe.  sammāājīvo  maggaṅgaṃ  so ca na
maggoti  .  āmantā  .  sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi maggaṅgaṃ
so ca na maggoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1828]  Sammādiṭṭhi  maggaṃ  sāca maggoti . āmantā .
@Footnote: 1 khu. dha. 43.
Sammāvācā  maggaṅgaṃ sā ca maggoti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Sammādiṭṭhi  maggaṅgaṃ sā ca maggoti . āmantā . sammākammanto
.pe. sammāājīvo maggaṅgaṃ so ca maggoti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  sammāsaṅkappo  .pe.  sammāvāyāmo  .pe.  sammāsati
.pe.  sammāsamādhi  maggaṅgaṃ  so  ca  maggoti  . āmantā .
Sammāvācā   .pe.   sammākammanto   .pe.   sammāājīvo
maggaṅgaṃ so ca maggoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1829] Ariyo aṭṭhaṅgiko maggoti . āmantā . Nanu vuttaṃ
bhagavatā  pubbeva  kho panassa kāyakammaṃ vacīkammaṃ ājīvo suparisuddho
hoti evamassāyaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvanāpāripūriṃ gacchatīti 1-
attheva suttantoti. Āmantā. Tena hi pañcaṅgiko maggoti.
   [1830]  Pañcaṅgiko  maggoti  .  āmantā . nanu vuttaṃ
bhagavatā  yasmiṃ  kho  subhadda  dhammavinaye  ariyo aṭṭhaṅgiko maggo
na  upalabbhati  samaṇopi  tattha  na  upalabbhati dutiyopi tattha samaṇo
na  upalabbhati  tatiyopi  tattha  samaṇo na upalabbhati catutthopi tattha
samaṇo  na  upalabbhati  yasmiñca  kho  subhadda  dhammavinaye  ariyo
aṭṭhaṅgiko  maggo  upalabbhati  samaṇopi  tattha  upalabbhati  dutiyopi
.pe.  tatiyopi  .pe.  catutthopi  tattha  samaṇo upalabbhati imasmiṃ
kho  subhadda  dhammavinaye  ariyo aṭṭhaṅgiko maggo upalabbhati idheva
@Footnote: 1 Ma. u. 473.
Subhadda  samaṇo  idha dutiyo samaṇo idha tatiyo samaṇo idha catuttho
samaṇo  suññā  parappavādā  samaṇebhi  aññehīti  1-  attheva
suttantoti. Āmantā. Tena hi aṭṭhaṅgiko maggoti.
            Maggakathā.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 632-634. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=12511              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=12511              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1826&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=216              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1826              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7042              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7042              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]