ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Sāsanakathā
   [1833] Sāsanaṃ navaṃ katanti . āmantā . satipaṭṭhānā navaṃ
katāti . na hevaṃ vattabbe .pe. sāsanaṃ navaṃ katanti. Āmantā.
Sammappadhānā  .pe.  iddhipādā  .pe.  indriyā  .pe.  balā
.pe.  bojjhaṅgā navaṃ katāti . na hevaṃ vattabbe .pe. pubbe
akusalaṃ  pacchā  kusalaṃ  katanti . na hevaṃ vattabbe .pe. pubbe
sāsavaṃ  .pe.  saññojaniyaṃ  ganthaniyaṃ  oghaniyaṃ  yoganiyaṃ  nīvaraṇiyaṃ
parāmaṭṭhaṃ  upādāniyaṃ  .pe.  saṅkilesikaṃ  1-  pacchā asaṅkilesikaṃ
katanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1834]  Atthi  koci  tathāgatassa  sāsanaṃ navaṃ karotīti .
Āmantā  .  atthi  koci  satipaṭṭhāne navaṃ karotīti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  atthi  koci  sammappadhāne  .pe.  iddhipāde
.pe.  indriye  .pe.  bale .pe. bojjhaṅge navaṃ karotīti .
Na  hevaṃ  vattabbe .pe. atthi koci pubbe akusalaṃ pacchā kusalaṃ
karotīti . na hevaṃ vattabbe .pe. atthi koci pubbe sāsavaṃ .pe.
Saṅkilesikaṃ pacchā asaṅkilesikaṃ karotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1835] Labbhā tathāgatassa sāsanaṃ puna navaṃ kātunti. Āmantā.
Labbhā  satipaṭṭhānā puna navaṃ kātunti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Labbhā  sammappadhānā  iddhipādā  indriyā balā .pe. bojjhaṅgā
@Footnote: 1 Ma. saṅkilesiyaṃ. sabbattha īdisameva dissati.
Puna navaṃ kātunti . na hevaṃ vattabbe .pe. labbhā pubbe akusalaṃ
pacchā  kusalaṃ  kātunti . na hevaṃ vattabbe .pe. labbhā pubbe
sāsavaṃ  .pe.  saṅkilesikaṃ pacchā asaṅkilesikaṃ kātunti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
            Sāsanakathā.
             ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 636-637. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=12591              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=12591              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1833&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=218              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1833              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7073              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7073              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]