ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Kusalacittakathā
   [1858]  Arahā  kusalacitto  parinibbāyatīti . āmantā .
Arahā   puññābhisaṅkhāraṃ   abhisaṅkharonto   āneñjābhisaṅkhāraṃ
abhisaṅkharonto  gatisaṃvattaniyaṃ  kammaṃ  karonto  bhavasaṃvattaniyaṃ  kammaṃ
karonto  issariyasaṃvattaniyaṃ  kammaṃ  karonto  adhipaccasaṃvattaniyaṃ  kammaṃ
karonto  mahābhogasaṃvattaniyaṃ  kammaṃ  karonto  mahāparivārasaṃvattaniyaṃ
kammaṃ  karonto  devasobhagyasaṃvattaniyaṃ  kammaṃ  karonto  manussa-
sobhagyasaṃvattaniyaṃ  kammaṃ  karonto  parinibbāyatīti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1859]  Arahā  kusalacitto  parinibbāyatīti . āmantā .
Arahā  ācinanto  apacinanto  pajahanto  upādiyanto  visinento
ussinento vidhūpento .pe. sandhūpento parinibbāyatīti . na hevaṃ
Vattabbe  .pe.  nanu  arahā nevācināti na apacināti apacinitvā
ṭhitoti  .  āmantā  .  hañci  arahā nevācināti na apacināti
apacinitvā  ṭhito  no  vata  re  vattabbe  arahā  kusalacitto
parinibbāyatīti  .  nanu  arahā neva pajahati na upādiyati pajahitvā
ṭhito neva visineti na ussineti visinetvā ṭhito nanu arahā neva
vidhūpeti  na  sandhūpeti  vidhūpetvā  ṭhitoti  . āmantā . hañci
arahā  neva  vidhūpeti na sandhūpeti vidhūpetvā ṭhito no vata re
vattabbe arahā kusalacitto parinibbāyatīti.
   [1860]  Na  vattabbaṃ  arahā  kusalacitto parinibbāyatīti .
Āmantā . nanu arahā upaṭṭhitassati sato sampajāno parinibbāyatīti.
Āmantā  . hañci arahā upaṭṭhitassati sato sampajāno parinibbāyati
tena vata re vattabbe arahā kusalacitto parinibbāyatīti.
           Kusalacittakathā.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 646-647. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=12788              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=12788              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1858&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=227              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1858              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7189              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7189              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]