ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

          Āsevanapaccayatākathā
   [1872] Natthi kāci āsevanapaccayatāti . āmantā . nanu
vuttaṃ  bhagavatā  pāṇātipāto  bhikkhave āsevito bhāvito bahulīkato
nirayasaṃvattaniko   tiracchānayonisaṃvattaniko   pittivisayasaṃvattaniko  yo
sabbalahuso  pāṇātipātassa  vipāko  manussabhūtassa  appāyukasaṃvattaniko
hotīti 1- attheva suttantoti . āmantā . tena hi atthi kāci
āsevanapaccayatāti.
   [1873] Natthi kāci āsevanapaccayatāti. Āmantā. Nanu vuttaṃ
bhagavatā  adinnādānaṃ bhikkhave āsevitaṃ bhāvitaṃ bahulīkataṃ nirayasaṃvattanikaṃ
@Footnote: 1 aṃ. aṭṭhaka. 104.
Tiracchānayonisaṃvattanikaṃ    pittivisayasaṃvattanikaṃ   yo   sabbalahuso
adinnādānassa  vipāko  manussabhūtassa  bhogabyasanasaṃvattaniko  hoti
.pe.  yo  sabbalahuso  kāmesumicchācārassa  vipāko  manussabhūtassa
sapattaverasaṃvattaniko hoti .pe. yo sabbalahuso musāvādassa vipāko
manussabhūtassa  abbhūtabbhakkhānasaṃvattaniko  hoti  .pe.  yo sabbalahuso
pisuṇāya  vācāya  vipāko  manussabhūtassa  mittehi  bhedanasaṃvattaniko
hoti  .pe.  yo sabbalahuso pharusāya vācāya vipāko manussabhūtassa
amanāpasaddasaṃvattaniko  hoti  .pe.  yo  sabbalahuso samphappalāpassa
vipāko   manussabhūtassa   anādeyyavācasaṃvattaniko  hoti  .pe.
Surāmerayapānaṃ bhikkhave āsevitaṃ .pe. Yo sabbalahuso surāmerayapānassa
vipāko  manussabhūtassa  ummattakasaṃvattaniko  hotīti  1-  attheva
suttantoti. Āmantā. Tena hi atthi kāci āsevanapaccayatāti.
   [1874] Natthi kāci āsevanapaccayatāti. Āmantā. Nanu vuttaṃ
bhagavatā micchādiṭṭhi bhikkhave āsevitā bhāvitā bahulīkatā nirayasaṃvattanikā
tiracchānayonisaṃvattanikā  pittivisayasaṃvattanikāti  attheva  suttantoti .
Āmantā. Tena hi atthi kāci āsevanapaccayatāti.
   [1875] Natthi kāci āsevanapaccayatāti. Āmantā. Nanu vuttaṃ
bhagavatā  micchāsaṅkappo  .pe.  micchāsamādhi  bhikkhave  āsevito
bhāvito  bahulīkato .pe. pittivisayasaṃvattanikoti attheva suttantoti .
@Footnote: 1 aṃ. aṭṭhaka. 104.
Āmantā. Tena hi atthi kāci āsevanapaccayatāti.
   [1876] Natthi kāci āsevanapaccayatāti . āmantā . nanu
vuttaṃ  bhagavatā  sammādiṭṭhi  bhikkhave  āsevitā  bhāvitā bahulīkatā
amatogadhā hoti amataparāyanā amatapariyosānāti attheva suttantoti.
Āmantā. Tena hi atthi kāci āsevanapaccayatāti.
   [1877] Natthi kāci āsevanapaccayatāti . āmantā . nanu
vuttaṃ  bhagavatā  sammāsaṅkappo bhikkhave āsevito bhāvito bahulīkato
.pe.  sammāsamādhi bhikkhave āsevito bhāvito bahulīkato amatogadho
hoti  amataparāyano  amatapariyosānoti  attheva  suttantoti .
Āmantā. Tena hi atthi kāci āsevanapaccayatāti.
          Āsevanapaccayatākathā.
             ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 651-653. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=12885              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=12885              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1872&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=232              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1872              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7248              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7248              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com