ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Khaṇikakathā
   [1878]  Ekacittakkhaṇikā  sabbe  dhammāti . āmantā .
Citte  mahāpaṭhavī  saṇṭhāti  mahāsamuddo  saṇṭhāti  sinerupabbatarājā
saṇṭhāti  āpo  saṇṭhāti  tejo  saṇṭhāti  vāyo  saṇṭhāti
tiṇakaṭṭhavanappatayo saṇṭhahantīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1879]  Ekacittakkhaṇikā  sabbe  dhammāti . āmantā .
Cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇena  sahajātanti  .  na  hevaṃ  vattabbe
.pe.  Cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇena  sahajātanti  .  āmantā .
Nanu  āyasmā  sārīputto  etadavoca  ajjhattikañceva  āvuso
cakkhuṃ  aparibhinnaṃ  hoti  bāhirā  ca  rūpā na āpāthaṃ āgacchanti
no ca tajjo samannāhāro hoti neva tāva tajjassa viññāṇabhāvassa
pātubhāvo  hoti  ajjhattikañceva  āvuso  cakkhuṃ  aparibhinnaṃ  hoti
bāhirā  ca  rūpā āpāthaṃ āgacchanti no ca tajjo samannāhāro
hoti  neva  tāva  tajjassa viññāṇabhāvassa  pātubhāvo hoti yato
ca  kho  āvuso  ajjhattikañceva cakkhuṃ aparibhinnaṃ hoti bāhirā ca
rūpā  āpāthaṃ  āgacchanti  tajjo  ca  samannāhāro  hoti evaṃ
tajjassa   viññāṇabhāvassa   pātubhāvo  hotīti  1-  attheva
suttantoti  .  āmantā  .  tena  hi  na  vattabbaṃ cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇena sahajātanti.
   [1880] Sotāyatanaṃ .pe. ghānāyatanaṃ .pe. Jivhāyatanaṃ .pe.
Kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇena  sahajātanti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇena sahajātanti . āmantā . nanu āyasmā
sārīputto  etadavoca  ajjhattiko  ceva āvuso kāyo aparibhinno
hoti  bāhirā  ca  phoṭṭhabbā  na  āpāthaṃ  āgacchanti  no ca
.pe. ajjhattiko ceva āvuso kāyo aparibhinno hoti bāhirā ca
phoṭṭhabbā āpāthaṃ āgacchanti no ca .pe. yato ca kho āvuso
@Footnote: 1 Ma. mū. 342.
Ajjhattiko  ceva  kāyo  aparibhinno  hoti bāhirā ca phoṭṭhabbā
āpāthaṃ  āgacchanti  tajjo  ca  samannāhāro hoti evaṃ tajjassa
viññāṇabhāvassa pātubhāvo hotīti attheva suttantoti . āmantā .
Tena hi na vattabbaṃ kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇena sahajātanti.
   [1881]  Na  vattabbaṃ  ekacittakkhaṇikā  sabbe dhammāti .
Āmantā . sabbe dhammā niccā dhuvā sassatā avipariṇāmadhammāti.
Na hevaṃ vattabbe .pe. Tena hi ekacittakkhaṇikā sabbe dhammāti.
            Khaṇikakathā.
          Bāvīsatimo vaggo.
           Tassa uddānaṃ
     atthi kiñci saññojanaṃ appahāya parinibbānaṃ
     arahā kusalacitto parinibbāyati arahā āneñje
     ṭhito parinibbāyati atthi gabbhaseyyāya dhammābhisamayo
     atthi gabbhaseyyāya arahattappatti atthi supinagatassa
     dhammābhisamayo atthi supinagatassa arahattappatti
     sabbaṃ supinagatassa cittaṃ abyākataṃ natthi kāci
     āsevanapaccayatā ekacittakkhaṇikā sabbe dhammāti.
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 653-655. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=12927              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=12927              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1878&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=233              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1878              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7257              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7257              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com