ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

          Issariyakāmakārikākathā
   [1885] Bodhisatto issariyakāmakārikāhetu vinipātaṃ gacchatīti.
Āmantā  .  bodhisatto issariyakāmakārikāhetu nirayaṃ gacchati sañjīvaṃ
gacchati  kālasuttaṃ  gacchati  tāpanaṃ  gacchati  patāpanaṃ  1-  gacchati
saṅghāṭakaṃ  gacchati  roruvaṃ gacchati .pe. avīciṃ gacchatīti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1886] Bodhisatto issariyakāmakārikāhetu vinipātaṃ gacchatīti.
Āmantā  .  bodhisatto  issariyakāmakārikāhetu  vinipātaṃ  gacchatīti
attheva suttantoti . natthi . hañci bodhisatto issariyakāmakārikāhetu
vinipātaṃ gacchatīti nattheva suttanto no vata re vattabbe bodhisatto
issariyakāmakārikāhetu vinipātaṃ gacchatīti.
   [1887]   Bodhisatto  issariyakāmakārikāhetu  gabbhaseyyaṃ
okkamatīti  .  āmantā . bodhisatto issariyakāmakārikāhetu nirayaṃ
upapajjeyya tiracchānayoniṃ upapajjeyyāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1888] Bodhisatto issariyakāmakārikāhetu gabbhaseyyaṃ okkamatīti.
@Footnote:1. Ma. mahātāpanaṃ.
Āmantā . bodhisatto iddhimāti . Na hevaṃ vattabbe .pe. Bodhisatto
iddhimāti  . āmantā . bodhisattena chandiddhipādo bhāvito .pe.
Viriyiddhipādo  .pe. cittiddhipādo .pe. vīmaṃsiddhipādo bhāvitoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. bodhisatto issariyakāmakārikāhetu gabbhaseyyaṃ
okkamatīti  .  āmantā  .  bodhisatto  issariyakāmakārikāhetu
gabbhaseyyaṃ okkamatīti attheva suttantoti . natthi . Hañci bodhisatto
issariyakāmakārikāhetu  gabbhaseyyaṃ  okkamatīti  nattheva  suttanto
no  vata re vattabbe bodhisatto issariyakāmakārikāhetu gabbhaseyyaṃ
okkamatīti.
   [1889]  Bodhisatto  issariyakāmakārikāhetu  dukkarakārikaṃ
akāsīti  .  āmantā . bodhisatto issariyakāmakārikāhetu sassato
lokoti  paccāgacchi  asassato  lokoti paccāgacchi antavā lokoti
.pe.  anantavā  lokoti  taṃ  jīvaṃ  taṃ sarīranti aññaṃ jīvaṃ aññaṃ
sarīranti  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  na  hoti  tathāgato
parammaraṇāti  hoti  ca  na  ca hoti tathāgato parammaraṇāti .pe.
Neva  hoti  na  na  hoti  tathāgato parammaraṇāti paccāgacchīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1890]  Bodhisatto  issariyakāmakārikāhetu  dukkarakārikaṃ
akāsīti . āmantā . bodhisatto issariyakāmakārikāhetu dukkarakārikaṃ
akāsīti  attheva  suttantoti  .  natthi  .  hañci  bodhisatto
Issariyakāmakārikāhetu dukkarakārikaṃ akāsīti nattheva suttanto no vata re
vattabbe bodhisatto issariyakāmakārikāhetu dukkarakārikaṃ akāsīti.
   [1891]  Bodhisatto  issariyakāmakārikāhetu aparantapaṃ akāsi
aññaṃ satthāraṃ uddisīti . āmantā. Bodhisatto issariyakāmakārikāhetu
sassato lokoti paccāgacchi .pe. neva hoti na na hoti tathāgato
parammaraṇāti  paccāgacchīti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. bodhisatto
issariyakāmakārikāhetu  aññaṃ  satthāraṃ  uddisīti  .  āmantā .
Bodhisatto   issariyakāmakārikāhetu   aññaṃ   satthāraṃ  uddisīti
attheva suttantoti . natthi . hañci bodhisatto issariyakāmakārikāhetu
aññaṃ  satthāraṃ  uddisīti  nattheva suttanto no vata re vattabbe
bodhisatto issariyakāmakārikāhetu aññaṃ satthāraṃ uddisīti.
         Issariyakāmakārikākathā.
           ------------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 657-659. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=12994              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=12994              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1885&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=236              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1885              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7290              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7290              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]