ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

          Issariyakamakarikakatha
   [1885] Bodhisatto issariyakamakarikahetu vinipatam gacchatiti.
Amanta  .  bodhisatto issariyakamakarikahetu nirayam gacchati sanjivam
gacchati  kalasuttam  gacchati  tapanam  gacchati  patapanam  1-  gacchati
sanghatakam  gacchati  roruvam gacchati .pe. avicim gacchatiti . na hevam
vattabbe .pe.
   [1886] Bodhisatto issariyakamakarikahetu vinipatam gacchatiti.
Amanta  .  bodhisatto  issariyakamakarikahetu  vinipatam  gacchatiti
attheva suttantoti . natthi . hanci bodhisatto issariyakamakarikahetu
vinipatam gacchatiti nattheva suttanto no vata re vattabbe bodhisatto
issariyakamakarikahetu vinipatam gacchatiti.
   [1887]   Bodhisatto  issariyakamakarikahetu  gabbhaseyyam
okkamatiti  .  amanta . bodhisatto issariyakamakarikahetu nirayam
upapajjeyya tiracchanayonim upapajjeyyati. Na hevam vattabbe .pe.
   [1888] Bodhisatto issariyakamakarikahetu gabbhaseyyam okkamatiti.
@Footnote:1. Ma. mahatapanam.
Amanta . bodhisatto iddhimati . Na hevam vattabbe .pe. Bodhisatto
iddhimati  . amanta . bodhisattena chandiddhipado bhavito .pe.
Viriyiddhipado  .pe. cittiddhipado .pe. vimamsiddhipado bhavitoti .
Na hevam vattabbe .pe. bodhisatto issariyakamakarikahetu gabbhaseyyam
okkamatiti  .  amanta  .  bodhisatto  issariyakamakarikahetu
gabbhaseyyam okkamatiti attheva suttantoti . natthi . Hanci bodhisatto
issariyakamakarikahetu  gabbhaseyyam  okkamatiti  nattheva  suttanto
no  vata re vattabbe bodhisatto issariyakamakarikahetu gabbhaseyyam
okkamatiti.
   [1889]  Bodhisatto  issariyakamakarikahetu  dukkarakarikam
akasiti  .  amanta . bodhisatto issariyakamakarikahetu sassato
lokoti  paccagacchi  asassato  lokoti paccagacchi antava lokoti
.pe.  anantava  lokoti  tam  jivam  tam sariranti annam jivam annam
sariranti  hoti  tathagato  parammaranati  na  hoti  tathagato
parammaranati  hoti  ca  na  ca hoti tathagato parammaranati .pe.
Neva  hoti  na  na  hoti  tathagato parammaranati paccagacchiti .
Na hevam vattabbe .pe.
   [1890]  Bodhisatto  issariyakamakarikahetu  dukkarakarikam
akasiti . amanta . bodhisatto issariyakamakarikahetu dukkarakarikam
akasiti  attheva  suttantoti  .  natthi  .  hanci  bodhisatto
Issariyakamakarikahetu dukkarakarikam akasiti nattheva suttanto no vata re
vattabbe bodhisatto issariyakamakarikahetu dukkarakarikam akasiti.
   [1891]  Bodhisatto  issariyakamakarikahetu aparantapam akasi
annam sattharam uddisiti . amanta. Bodhisatto issariyakamakarikahetu
sassato lokoti paccagacchi .pe. neva hoti na na hoti tathagato
parammaranati  paccagacchiti  .  na hevam vattabbe .pe. bodhisatto
issariyakamakarikahetu  annam  sattharam  uddisiti  .  amanta .
Bodhisatto   issariyakamakarikahetu   annam   sattharam  uddisiti
attheva suttantoti . natthi . hanci bodhisatto issariyakamakarikahetu
annam  sattharam  uddisiti  nattheva suttanto no vata re vattabbe
bodhisatto issariyakamakarikahetu annam sattharam uddisiti.
         Issariyakamakarikakatha.
           ------------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 657-659. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=12994&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=12994&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1885&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=236              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1885              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7290              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7290              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]