ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Aparinipphannakatha
   [1893]  Rupam  aparinipphannanti . amanta . rupam naniccam
na  sankhatam na paticcasamuppannam na khayadhammam na vayadhammam na viragadhammam
na  nirodhadhammam  na  viparinamadhammanti  . na hevam vattabbe .pe.
Nanu  rupam  aniccam  sankhatam  paticcasamuppannam  khayadhammam  vayadhammam
viragadhammam  nirodhadhammam  viparinamadhammanti  .  amanta  .  hanci
rupam  aniccam  sankhatam  .pe.  viparinamadhammam no vata re vattabbe
rupam aparinipphannanti.
   [1894]  Dukkhanneva  parinipphannanti  .  amanta  . nanu
yadaniccam tam dukkham vuttam bhagavata rupam aniccanti . amanta . Hanci
yadaniccam tam dukkham vuttam bhagavata rupam aniccam no vata re vattabbe
dukkhanneva parinipphannanti.
@Footnote:1. Ma. na kisesiyo kilesiyapatirupako.
   [1895]  Vedana  .pe.  sanna  sankhara vinnanam .pe.
Cakkhayatanam  .pe.  dhammayatanam  .pe.  cakkhudhatu  .pe. dhammadhatu
.pe. Cakkhundriyam .pe.
   [1896]  Annatavindriyam  aparinipphannanti  .  amanta .
Annatavindriyam   naniccam   .pe.  na  viparinamadhammanti  .
Na hevam vattabbe .pe. nanu annatavindriyam aniccam sankhatam .pe.
Viparinamadhammanti . amanta . hanci annatavindriyam aniccam sankhatam
paticcasamuppannam  khayadhammam  vayadhammam viragadhammam nirodhadhammam viparinamadhammam
no vata re vattabbe annatavindriyam aparinipphannanti.
   [1897] Dukkhanneva parinipphannanti . amanta . nanu yadaniccam
tam  dukkham  vuttam bhagavata annatavindriyam aniccanti . amanta .
Hanci  yadaniccam  tam  dukkham  vuttam  bhagavata  annatavindriyam aniccam
no vata re vattabbe dukkhanneva parinipphannanti.
           Aparinipphannakatha.
          Tevisatimo vaggo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 660-661. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=13056&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=13056&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1893&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=238              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1893              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7318              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7318              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]