ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Ekaccamatthītikathā
   [408]  Atītaṃ  atthīti . ekaccaṃ atthi  ekaccaṃ natthīti .
Ekaccaṃ  niruddhaṃ  ekaccaṃ  na  niruddhaṃ  ekaccaṃ  vigataṃ  ekaccaṃ
avigataṃ  ekaccaṃ  atthaṅgataṃ  ekaccaṃ  na  atthaṅgataṃ  ekaccaṃ
abbhatthaṅgataṃ ekaccaṃ na abbhatthaṅgatanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [409]  Atītaṃ ekaccaṃ atthi ekaccaṃ natthīti . āmantā .
Atītā avipakkavipākā dhammā ekacce atthi ekacce natthīti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [410]  Atītaṃ ekaccaṃ atthi ekaccaṃ natthīti . āmantā .
Atītā  vipakkavipākā  dhammā  ekacce  atthi ekacce natthīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [411]  Atītaṃ ekaccaṃ atthi ekaccaṃ natthīti . āmantā .
Atītā avipākā dhammā ekacce atthi ekacce natthīti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [412]  Atītaṃ ekaccaṃ atthi ekaccaṃ natthīti . āmantā .
Kiṃ  atthi  kiṃ  natthīti  .  atītā  avipakkavipākā  dhammā  te
atthi atītā vipakkavipākā dhammā te natthīti.
   [413] Atītā avipakkavipākā dhammā te atthīti. Āmantā.
Atītā  vipakkavipākā  dhammā  te  atthīti  .  na  hevaṃ
Vattabbe .pe.
   [414]  Atītā  avipakkavipākā  dhammā  te  atthīti .
Āmantā . atītā avipākā 1- dhammā te atthīti . 2- Na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [415] Atītā vipakkavipākā dhammā te natthīti . Āmantā.
Atītā  avipakkavipākā  dhammā  te  natthīti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  atītā  vipakkavipākā  dhammā  te natthīti . āmantā .
Atītā avipākā 3- dhammā te natthīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [416] Atītā avipakkavipākā dhammā te atthīti. Āmantā.
Nanu  atītā  avipakkavipākā  dhammā  niruddhāti  .  āmantā .
Hañci atītā avipakkavipākā dhammā niruddhā no [4]- vata re vattabbe
atītā avipakkavipākā dhammā niruddhā te atthīti.
   [417] Atītā avipakkavipākā dhammā niruddhā te atthīti .
Āmantā  .  atītā  vipakkavipākā dhammā niruddhā te atthīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  atītā avipakkavipākā dhammā niruddhā
te atthīti . āmantā . atītā avipākā 5- dhammā niruddhā te
atthīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. atītā vipakkavipākā dhammā
niruddhā  te  natthīti  .  āmantā  .  atītā  avipakkavipākā
dhammā  niruddhā  te  natthīti . na hevaṃ vattabbe .pe. atītā
vipakkavipākā 6- dhammā niruddhā te natthīti . āmantā . Atītā
@Footnote: 1 3 5 6 Ma. avipakkavipākā 2 Ma. natthīti 4 Ma. sabbattha etthantare casaddo atthi
Avipākā 1- dhammā niruddhā te natthīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [418]  Atītā avipakkavipākā dhammā niruddhā te atthīti .
Āmantā  .  atītā  vipakkavipākā dhammā niruddhā te natthīti .
Āmantā  .  atītā  ekadesaṃ  vipakkavipākā  dhammā  ekadesaṃ
avipakkavipākā  dhammā  niruddhā  te  ekacce  atthi  ekacce
natthīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [419] Na vattabbaṃ atītā avipakkavipākā dhammā te atthīti.
Āmantā  .  nanu  atītā  avipakkavipākā dhammā vipaccissantīti .
Āmantā  .  hañci  atītā  avipakkavipākā dhammā vipaccissanti .
Tena vata re vattabbe atītā avipakkavipākā dhammā te atthīti.
Atītā  avipakkavipākā  dhammā  vipaccissantīti katvā te atthīti .
Āmantā  .  vipaccissantīti  katvā  paccuppannāti  .  na  hevaṃ
vattabbe  .pe. vipaccissantīti katvā paccuppannāti . āmantā .
Paccuppannā  dhammā  nirujjhissantīti  katvā te natthīti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [420]  Anāgataṃ atthīti . ekaccaṃ atthi ekaccaṃ natthīti .
Ekaccaṃ jātaṃ ekaccaṃ ajātaṃ ekaccaṃ sañjātaṃ ekaccaṃ asañjātaṃ .
Ekaccaṃ  nibbattaṃ  ekaccaṃ  anibbattaṃ  . ekaccaṃ pātubhūtaṃ ekaccaṃ
apātubhūtanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [421] Anāgataṃ ekaccaṃ atthi ekaccaṃ natthīti . āmantā.
@Footnote: 1 Ma. avipakkavipākā
Anāgatā uppādino dhammā ekacce atthi ekacce natthīti. Na hevaṃ
vattabbe .pe. Anāgataṃ ekaccaṃ .pe. Anuppādino dhammā .pe.
   [422] Anāgataṃ ekaccaṃ atthi ekaccaṃ natthīti . āmantā.
Kiṃ  atthi  kiṃ  natthīti  .  anāgatā uppādino dhammā te atthi
anāgatā  anuppādino  dhammā  te natthīti . anāgatā uppādino
dhammā  te  atthīti  . āmantā . anāgatā anuppādino dhammā
te  atthīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. anāgatā anuppādino
dhammā  te  natthīti  .  āmantā . anāgatā uppādino dhammā
te  natthīti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. anāgatā uppādino
dhammā  te  atthīti  .  āmantā  .  nanu anāgatā uppādino
dhammā  ajātāti  .  āmantā  .  hañci  anāgatā  uppādino
dhammā  ajātā  .  no  vata re vattabbe anāgatā uppādino
dhammā te atthīti.
   [423]  Anāgatā  uppādino dhammā ajātā te atthīti .
Āmantā  .  anāgatā anuppādino dhammā ajātā te atthīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  anāgatā anuppādino dhammā ajātā
te  natthīti  .  āmantā . anāgatā uppādino dhammā ajātā
te natthīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [424] Na vattabbaṃ anāgatā uppādino dhammā te atthīti.
Āmantā  .  nanu  anāgatā  uppādino dhammā uppajjissantīti .
Āmantā  .  hañci  anāgatā  uppādino dhammā uppajjissanti .
Tena vata re vattabbe anāgatā uppādino dhammā te atthīti.
   [425]  Anāgatā uppādino dhammā uppajjissantīti . katvā
te  atthīti . āmantā . uppajjissantīti katvā paccuppannāti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. uppajjissantīti katvā paccuppannāti .
Āmantā . paccuppannā dhammā nirujjhissantīti katvā te natthīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
           Ekaccamatthītikathā.
               ------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 169-173. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=3415              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=3415              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=408&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=408              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3992              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3992              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]