ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Ekaccamatthitikatha
   [408]  Atitam  atthiti . ekaccam atthi  ekaccam natthiti .
Ekaccam  niruddham  ekaccam  na  niruddham  ekaccam  vigatam  ekaccam
avigatam  ekaccam  atthangatam  ekaccam  na  atthangatam  ekaccam
abbhatthangatam ekaccam na abbhatthangatanti. Na hevam vattabbe .pe.
   [409]  Atitam ekaccam atthi ekaccam natthiti . amanta .
Atita avipakkavipaka dhamma ekacce atthi ekacce natthiti . na
hevam vattabbe .pe.
   [410]  Atitam ekaccam atthi ekaccam natthiti . amanta .
Atita  vipakkavipaka  dhamma  ekacce  atthi ekacce natthiti .
Na hevam vattabbe .pe.
   [411]  Atitam ekaccam atthi ekaccam natthiti . amanta .
Atita avipaka dhamma ekacce atthi ekacce natthiti . na hevam
vattabbe .pe.
   [412]  Atitam ekaccam atthi ekaccam natthiti . amanta .
Kim  atthi  kim  natthiti  .  atita  avipakkavipaka  dhamma  te
atthi atita vipakkavipaka dhamma te natthiti.
   [413] Atita avipakkavipaka dhamma te atthiti. Amanta.
Atita  vipakkavipaka  dhamma  te  atthiti  .  na  hevam
Vattabbe .pe.
   [414]  Atita  avipakkavipaka  dhamma  te  atthiti .
Amanta . atita avipaka 1- dhamma te atthiti . 2- Na hevam
vattabbe .pe.
   [415] Atita vipakkavipaka dhamma te natthiti . Amanta.
Atita  avipakkavipaka  dhamma  te  natthiti . na hevam vattabbe
.pe.  atita  vipakkavipaka  dhamma  te natthiti . amanta .
Atita avipaka 3- dhamma te natthiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [416] Atita avipakkavipaka dhamma te atthiti. Amanta.
Nanu  atita  avipakkavipaka  dhamma  niruddhati  .  amanta .
Hanci atita avipakkavipaka dhamma niruddha no [4]- vata re vattabbe
atita avipakkavipaka dhamma niruddha te atthiti.
   [417] Atita avipakkavipaka dhamma niruddha te atthiti .
Amanta  .  atita  vipakkavipaka dhamma niruddha te atthiti .
Na  hevam  vattabbe  .pe.  atita avipakkavipaka dhamma niruddha
te atthiti . amanta . atita avipaka 5- dhamma niruddha te
atthiti  .  na  hevam vattabbe .pe. atita vipakkavipaka dhamma
niruddha  te  natthiti  .  amanta  .  atita  avipakkavipaka
dhamma  niruddha  te  natthiti . na hevam vattabbe .pe. atita
vipakkavipaka 6- dhamma niruddha te natthiti . amanta . Atita
@Footnote: 1 3 5 6 Ma. avipakkavipaka 2 Ma. natthiti 4 Ma. sabbattha etthantare casaddo atthi
Avipaka 1- dhamma niruddha te natthiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [418]  Atita avipakkavipaka dhamma niruddha te atthiti .
Amanta  .  atita  vipakkavipaka dhamma niruddha te natthiti .
Amanta  .  atita  ekadesam  vipakkavipaka  dhamma  ekadesam
avipakkavipaka  dhamma  niruddha  te  ekacce  atthi  ekacce
natthiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [419] Na vattabbam atita avipakkavipaka dhamma te atthiti.
Amanta  .  nanu  atita  avipakkavipaka dhamma vipaccissantiti .
Amanta  .  hanci  atita  avipakkavipaka dhamma vipaccissanti .
Tena vata re vattabbe atita avipakkavipaka dhamma te atthiti.
Atita  avipakkavipaka  dhamma  vipaccissantiti katva te atthiti .
Amanta  .  vipaccissantiti  katva  paccuppannati  .  na  hevam
vattabbe  .pe. vipaccissantiti katva paccuppannati . amanta .
Paccuppanna  dhamma  nirujjhissantiti  katva te natthiti . na hevam
vattabbe .pe.
   [420]  Anagatam atthiti . ekaccam atthi ekaccam natthiti .
Ekaccam jatam ekaccam ajatam ekaccam sanjatam ekaccam asanjatam .
Ekaccam  nibbattam  ekaccam  anibbattam  . ekaccam patubhutam ekaccam
apatubhutanti. Na hevam vattabbe .pe.
   [421] Anagatam ekaccam atthi ekaccam natthiti . amanta.
@Footnote: 1 Ma. avipakkavipaka
Anagata uppadino dhamma ekacce atthi ekacce natthiti. Na hevam
vattabbe .pe. Anagatam ekaccam .pe. Anuppadino dhamma .pe.
   [422] Anagatam ekaccam atthi ekaccam natthiti . amanta.
Kim  atthi  kim  natthiti  .  anagata uppadino dhamma te atthi
anagata  anuppadino  dhamma  te natthiti . anagata uppadino
dhamma  te  atthiti  . amanta . anagata anuppadino dhamma
te  atthiti  .  na  hevam vattabbe .pe. anagata anuppadino
dhamma  te  natthiti  .  amanta . anagata uppadino dhamma
te  natthiti  .  na  hevam  vattabbe .pe. anagata uppadino
dhamma  te  atthiti  .  amanta  .  nanu anagata uppadino
dhamma  ajatati  .  amanta  .  hanci  anagata  uppadino
dhamma  ajata  .  no  vata re vattabbe anagata uppadino
dhamma te atthiti.
   [423]  Anagata  uppadino dhamma ajata te atthiti .
Amanta  .  anagata anuppadino dhamma ajata te atthiti .
Na  hevam  vattabbe  .pe.  anagata anuppadino dhamma ajata
te  natthiti  .  amanta . anagata uppadino dhamma ajata
te natthiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [424] Na vattabbam anagata uppadino dhamma te atthiti.
Amanta  .  nanu  anagata  uppadino dhamma uppajjissantiti .
Amanta  .  hanci  anagata  uppadino dhamma uppajjissanti .
Tena vata re vattabbe anagata uppadino dhamma te atthiti.
   [425]  Anagata uppadino dhamma uppajjissantiti . katva
te  atthiti . amanta . uppajjissantiti katva paccuppannati .
Na  hevam  vattabbe  .pe. uppajjissantiti katva paccuppannati .
Amanta . paccuppanna dhamma nirujjhissantiti katva te natthiti .
Na hevam vattabbe .pe.
           Ekaccamatthitikatha.
               ------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 169-173. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=3415&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=3415&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=408&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=408              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3992              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3992              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]