ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Satipaṭṭhānakathā
   [426]  Sabbe  dhammā satipaṭṭhānāti . āmantā . sabbe
dhammā   sati   satindriyaṃ  satibalaṃ  sammāsati  satisambojjhaṅgo
ekāyanamaggo  khayagāmī  bodhagāmī apacayagāmī anāsavā asaññojaniyā
aganthaniyā   anoghaniyā   ayoganiyā   anīvaraṇiyā  aparāmaṭṭhā
anupādāniyā  asaṅkilesikā  sabbe  dhammā buddhānussati dhammānussati
saṅghānussati  sīlānussati  cāgānussati  devatānussati  ānāpānassati
maraṇānussati kāyagatāsati upasamānussatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [427] Sabbe dhammā satipaṭṭhānāti . āmantā . Cakkhāyatanaṃ
satipaṭṭhānanti . na hevaṃ vattabbe .pe. cakkhāyatanaṃ satipaṭṭhānanti.
Āmantā  .  cakkhāyatanaṃ  sati  satindriyaṃ  satibalaṃ  sammāsati
satisambojjhaṅgo  ekāyanamaggo  khayagāmī  bodhagāmī  apacayagāmī
anāsavaṃ  asaññojaniyaṃ  .pe.  asaṅkilesikaṃ  cakkhāyatanaṃ  buddhānussati
dhammānussati  saṅghānussati  sīlānussati  cāgānussati  devatānussati
ānāpānassati  maraṇānussati  kāyagatāsati  upasamānussatīti  .  na
hevaṃ  vattabbe  .pe.  sotāyatanaṃ  .pe.  ghānāyatanaṃ jivhāyatanaṃ
kāyāyatanaṃ  .pe.  rūpāyatanaṃ  saddāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ  .pe.  rāgo  .pe.  doso moho māno diṭṭhi
vicikicchā  thīnaṃ  uddhaccaṃ  ahirikaṃ .pe. anottappaṃ satipaṭṭhānanti .
Na  hevaṃ vattabbe .pe. anottappaṃ satipaṭṭhānanti . āmantā .
Anottappaṃ  sati  satindriyaṃ  satibalaṃ  sammāsati  .pe.  kāyagatāsati
upasamānussatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [428] Sati satipaṭṭhānā sā ca satīti. Āmantā. Cakkhāyatanaṃ
satipaṭṭhānaṃ tañca satīti . na hevaṃ vattabbe .pe. sati satipaṭṭhānā
sā ca satīti . āmantā . sotāyatanaṃ .pe. kāyāyatanaṃ rūpāyatanaṃ
.pe. phoṭṭhabbāyatanaṃ rāgo doso moho māno .pe. anottappaṃ
satipaṭṭhānaṃ tañca satīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [429] Cakkhāyatanaṃ satipaṭṭhānaṃ tañca na satīti . āmantā .
Sati  satipaṭṭhānā  sā  ca na satīti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Sotāyatanaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  rūpāyatanaṃ  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ
Rāgo doso moho .pe. anottappaṃ satipaṭṭhānaṃ tañca na satīti.
Āmantā  .  sati  satipaṭṭhānā  sā  ca  na satīti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [430] Na vattabbaṃ sabbe dhammā satipaṭṭhānāti . Āmantā.
Nanu  sabbe  dhamme ārabbha sati santiṭṭhatīti . āmantā . hañci
sabbe  dhamme ārabbha sati santiṭṭhati 1- tena vata re vattabbe
sabbe dhammā satipaṭṭhānāti.
   [431]  Sabbaṃ  dhammaṃ  ārabbha sati santiṭṭhatīti sabbe dhammā
satipaṭṭhānāti . āmantā . sabbaṃ dhammaṃ ārabbha phasso santiṭṭhatīti
sabbe dhammā phassapaṭṭhānāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [432]  Sabbaṃ  dhammaṃ  ārabbha sati santiṭṭhatīti sabbe dhammā
satipaṭṭhānāti . āmantā . sabbaṃ dhammaṃ ārabbha vedanā santiṭṭhati
.pe.  saññā  santiṭṭhati  .pe.  cetanā  santiṭṭhati .pe. cittaṃ
santiṭṭhatīti sabbe dhammā cittapaṭṭhānāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [433]  Sabbe  dhammā satipaṭṭhānāti . āmantā . sabbe
sattā  upaṭṭhitasatino  satiyā  samannāgatā satiyā samohitā sabbesaṃ
sattānaṃ sati paccupaṭṭhitāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [434] Sabbe dhammā satipaṭṭhānāti . āmantā . nanu vuttaṃ
bhagavatā  amatante  bhikkhave  na  paribhuñjanti  ye  kāyagatāsatiṃ na
paribhuñjanti  amatante  bhikkhave  paribhuñjanti  ye  kāyagatāsatiṃ
@Footnote: 1 Ma. santiṭṭhatīti.
Paribhuñjantīti  1- attheva suttantoti . āmantā . sabbe sattā
kāyagatāsatiṃ paribhuñjanti paṭilabhanti āsevanti bhāventi bahulīkarontīti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [435] Sabbe dhammā satipaṭṭhānāti . āmantā . nanu vuttaṃ
bhagavatā ekāyano ayaṃ bhikkhave maggo sattānaṃ visuddhiyā sokaparidevānaṃ
samatikkamāya   dukkhadomanassānaṃ  atthaṅgamāya  ñāyassa  adhigamāya
nibbānassa  sacchikiriyāya  yadidaṃ  cattāro satipaṭṭhānāti 2- attheva
suttantoti . āmantā . sabbe dhammā ekāyanamaggoti . Na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [436] Sabbe dhammā satipaṭṭhānāti . āmantā . nanu vuttaṃ
bhagavatā  rañño  bhikkhave  cakkavattissa  pātubhāvā sattannaṃ ratanānaṃ
pātubhāvo hoti . katamesaṃ sattannaṃ . cakkaratanassa pātubhāvo hoti
hatthiratanassa pātubhāvo hoti assaratanassa pātubhāvo hoti maṇiratanassa
pātubhāvo  hoti  itthīratanassa  pātubhāvo  hoti  gahapatiratanassa
pātubhāvo  hoti  pariṇāyakaratanassa  pātubhāvo hoti rañño bhikkhave
cakkavattissa  pātubhāvā  imesaṃ  sattannaṃ  ratanānaṃ pātubhāvo hoti
tathāgatassa   bhikkhave   pātubhāvā   arahato   sammāsambuddhassa
sattannaṃ  bojjhaṅgaratanānaṃ  pātubhāvo  hoti . katamesaṃ sattannaṃ .
Satisambojjhaṅgaratanassa  pātubhāvo  hoti  dhammavicayasambojjhaṅgaratanassa
@Footnote: 1 aṃ. eka. 59. 2 Ma. mū. 103.
Pātubhāvo   hoti   viriyasambojjhaṅgaratanassa   pātubhāvo  hoti
pītisambojjhaṅgaratanassa  pātubhāvo  hoti  passaddhisambojjhaṅgaratanassa
pātubhāvo   hoti   samādhisambojjhaṅgaratanassa  pātubhāvo  hoti
upekkhāsambojjhaṅgaratanassa    pātubhāvo   hoti   tathāgatassa
bhikkhave  pātubhāvā  arahato  sammāsambuddhassa  imesaṃ  sattannaṃ
bojjhaṅgaratanānaṃ  pātubhāvo  hotīti  1-  attheva  suttantoti .
Āmantā  .  tathāgatassa pātubhāvā arahato sammāsambuddhassa sabbe
dhammā  satisambojjhaṅgaratanā  hontīti  . na hevaṃ vattabbe .pe.
Sabbe dhammā satipaṭṭhānāti . āmantā . Sabbe dhammā sammappadhānā
.pe. iddhipādā .pe. indriyā .pe. balā .pe. Bojjhaṅgāti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
           Satipaṭṭhānakathā.
              ------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 173-177. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=3505              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=3505              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=426&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=28              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=426              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4022              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4022              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]