ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Hevatthītikathā
   [437]  Atītaṃ  atthīti  . hevatthi heva natthīti . sevatthi
seva natthīti . na hevaṃ vattabbe .pe. sevatthi seva natthīti .
Āmantā  .  atthaṭṭho  natthaṭṭho  natthaṭṭho  atthaṭṭho atthibhāvo
natthibhāvo  natthibhāvo  atthibhāvo  atthīti  vā natthīti vā natthīti
@Footnote: 1 saṃ. Ma. 118.
Vā atthīti vā ese se ekaṭṭhe same samabhāge tajjāteti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [438]  Anāgataṃ atthīti . hevatthi heva natthīti . sevatthi
seva natthīti . na hevaṃ vattabbe .pe. sevatthi seva natthīti .
Āmantā  .  atthaṭṭho  natthaṭṭho  natthaṭṭho  atthaṭṭho atthibhāvo
natthibhāvo  natthibhāvo  atthibhāvo  atthīti  vā natthīti vā natthīti
vā atthīti vā ese se ekaṭṭhe same samabhāge tajjāteti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [439] Paccuppannaṃ atthīti . hevatthi heva natthīti . Sevatthi
seva natthīti . na hevaṃ vattabbe .pe. sevatthi seva natthīti .
Āmantā . atthaṭṭho natthaṭṭho .pe. same samabhāge tajjāteti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [440]  Atītaṃ hevatthi heva natthīti . āmantā . kintatthi
kinti  natthīti  .  atītaṃ  atītanti  hevatthi atītaṃ anāgatanti heva
natthi  atītaṃ paccuppannanti heva natthīti . sevatthi seva natthīti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. sevatthi seva natthīti . āmantā .
Atthaṭṭho  natthaṭṭho  natthaṭṭho  atthaṭṭho  atthibhāvo  natthibhāvo
natthibhāvo  atthibhāvo  atthīti  vā  natthīti  vā  natthīti  vā
atthīti  vā ese se ekaṭṭhe same samabhāge tajjāteti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [441] Anāgataṃ hevatthi heva natthīti . āmantā . Kintatthi
kinti  natthīti  .  anāgataṃ  anāgatanti  hevatthi  anāgataṃ atītanti
heva natthi 1- anāgataṃ paccuppannanti heva natthīti . sevatthi seva
natthīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Sevatthi seva natthīti. Āmantā.
Atthaṭṭho  natthaṭṭho  natthaṭṭho  atthaṭṭho  .pe.  same  samabhāge
tajjāteti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [442]  Paccuppannaṃ  hevatthi  heva  natthīti . āmantā .
Kintatthi  kinti  natthīti  .  paccuppannaṃ  paccuppannanti  hevatthi
paccuppannaṃ  atītanti  heva  natthi  paccuppannaṃ  anāgatanti  heva
natthīti . sevatthi seva natthīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Sevatthi
seva  natthīti  .  āmantā  .  atthaṭṭho natthaṭṭho .pe. same
samabhāge tajjāteti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [443] Na vattabbaṃ atītaṃ hevatthi heva natthi anāgataṃ hevatthi
heva  natthi  paccuppannaṃ  hevatthi  heva  natthīti  . āmantā .
Atītaṃ  anāgatanti  hevatthi  atītaṃ  paccuppannanti  hevatthi  anāgataṃ
atītanti  hevatthi  anāgataṃ  paccuppannanti  hevatthi  paccuppannaṃ
atītanti  hevatthi  paccuppannaṃ  anāgatanti  hevatthīti  .  na hevaṃ
vattabbe  .pe.  tena  hi  atītaṃ  hevatthi  heva natthi anāgataṃ
hevatthi heva natthi paccuppannaṃ hevatthi heva natthīti.
   [444] Rūpaṃ atthīti . hevatthi heva natthīti . sevatthi seva
@Footnote:1. Ma. hevatthi.
Natthīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. sevatthi seva natthīti .
Āmantā  .  atthaṭṭho  natthaṭṭho  natthaṭṭho  atthaṭṭho atthibhāvo
natthibhāvo  natthibhāvo  atthibhāvo  atthīti  vā natthīti vā natthīti
vā atthīti vā ese se ekaṭṭhe same samabhāge tajjāteti .
Na  hevaṃ  vattabbe .pe. vedanā .pe. saññā .pe. saṅkhārā
.pe. viññāṇaṃ atthīti . hevatthi 1- heva natthīti . Sevatthi seva
natthīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. sevatthi seva natthīti .
Āmantā . atthaṭṭho natthaṭṭho .pe. same samabhāge tajjāteti.
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  rūpaṃ  hevatthi  heva  natthīti .
Āmantā  .  kintatthi  kinti  natthīti . rūpaṃ rūpanti hevatthi rūpaṃ
vedanāti  heva  natthi  .pe.  rūpaṃ  saññāti  heva natthi .pe.
Rūpaṃ  saṅkhārāti heva natthi .pe. rūpaṃ viññāṇanti heva natthīti .
Sevatthi  seva  natthīti . na hevaṃ vattabbe .pe. sevatthi seva
natthīti  .  āmantā . atthaṭṭho natthaṭṭho .pe. same samabhāge
tajjāteti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. vedanā .pe. saññā
.pe. saṅkhārā .pe. viññāṇaṃ sevatthi heva natthīti . Āmantā.
Kintatthi  kinti  natthīti . viññāṇaṃ viññāṇanti hevatthi 2- viññāṇaṃ
rūpanti  heva  natthi  .pe.  viññāṇaṃ vedanāti heva natthi .pe.
Viññāṇaṃ  saññāti  heva  natthi  .pe.  viññāṇaṃ  saṅkhārāti heva
natthīti  .  sevatthi  seva  natthīti  . na hevaṃ vattabbe .pe.
@Footnote:1. Ma. na hevatthi. 2. Ma. sevatthi.
Sevatthi  seva  natthīti  . āmantā . atthaṭṭho natthaṭṭho .pe.
Same samabhāge tajjāteti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [445] Na vattabbaṃ rūpaṃ hevatthi heva natthīti vedanā .pe.
Saññā  .pe.  saṅkhārā  .pe. viññāṇaṃ hevatthi heva natthīti .
Āmantā  .  rūpaṃ  vedanāti hevatthi .pe. rūpaṃ saññāti hevatthi
.pe.  rūpaṃ  saṅkhārāti  hevatthi  .pe.  rūpaṃ viññāṇanti hevatthi
vedanā  saññā  saṅkhārā  viññāṇaṃ  rūpanti  hevatthi  viññāṇaṃ
vedanāti  hevatthi  .pe.  viññāṇaṃ  saṅkhārāti  hevatthīti  . na
hevaṃ  vattabbe  .pe. tena hi rūpaṃ hevatthi heva natthi vedanā
saññā saṅkhārā viññāṇaṃ hevatthi heva natthīti.
           Hevatthītikathā.
          Paṭhamo mahāvaggo.
           Tassa uddānaṃ
        upalabbho parihānaṃ brahmacariyavāso
        odhiso pariññākāmarāgappahānaṃ
        sabbatthivādo āyatanaṃ
        atītānāgatesu bhāgo sabbe dhammā
        satipaṭṭhānā hevatthi heva natthīti.
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 177-181. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=3589              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=3589              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=437&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=29              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=437              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4048              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4048              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com