ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

   [26]  Rūpaṃ upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena vedanā ca upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  aññaṃ  rūpaṃ  aññā  vedanāti  . āmantā .
Puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  rūpañca  upalabbhati sacchikaṭṭha-
paramaṭṭhenāti  .  āmantā  .  aññaṃ  rūpaṃ añño puggaloti .
Na hevaṃ vattabbe.
   {26.1}   Ājānāhi   niggahaṃ  hañci  rūpaṃ  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena   vedanā  ca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
aññaṃ  rūpaṃ  aññā  vedanā  puggalo  upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
rūpañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  tena  vata  re  vattabbe
aññaṃ  rūpaṃ  añño  puggaloti  yaṃ  tattha  vadesi  vattabbe  kho
rūpaṃ   upalabbhati   sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  vedanā  ca  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  aññaṃ  rūpaṃ  aññā  vedanā  puggalo upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena   rūpañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no
ca  vattabbe  aññaṃ  rūpaṃ  añño  puggaloti micchā no ce pana
Vattabbe  aññaṃ  rūpaṃ  añño  puggaloti  no  vata re vattabbe
rūpaṃ   upalabbhati   sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  vedanā  ca  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  aññaṃ  rūpaṃ  aññā  vedanā  puggalo upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  rūpañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ
tattha  vadesi  vattabbe  kho  rūpaṃ  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
vedanā  ca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  aññaṃ  rūpaṃ  aññā
vedanā  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  rūpañca  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca  vattabbe  aññaṃ rūpaṃ añño puggaloti
micchā .pe.
   [27]  Rūpaṃ  upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena saññā ca upalabbhati
.pe.  saṅkhārā  ca  upalabbhanti  .pe.  viññāṇañca  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  aññaṃ  rūpaṃ  aññaṃ  viññāṇanti  . āmantā .
Puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  rūpañca  upalabbhati sacchikaṭṭha-
paramaṭṭhenāti  .  āmantā  .  aññaṃ  rūpaṃ añño puggaloti .
Na hevaṃ vattabbe.
   {27.1}   Ājānāhi   niggahaṃ  hañci  rūpaṃ  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena   viññāṇañca   upalabbhati   sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
aññaṃ  rūpaṃ  aññaṃ  viññāṇaṃ  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
rūpañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena tena vata re vattabbe aññaṃ
rūpaṃ  añño puggaloti yaṃ tattha vadesi vattabbe kho rūpaṃ upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena   viññāṇañca   upalabbhati   sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
Aññaṃ  rūpaṃ  aññaṃ  viññāṇaṃ  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
rūpañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca  vattabbe  aññaṃ
rūpaṃ añño puggaloti micchā
   {27.2} no ce pana vattabbe aññaṃ rūpaṃ añño puggaloti no
vata  re  vattabbe  rūpaṃ  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena viññāṇañca
upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  aññaṃ  rūpaṃ  aññaṃ  viññāṇaṃ  puggalo
upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  rūpañca  upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti
yaṃ  tattha  vadesi  vattabbe  kho rūpaṃ upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
viññāṇañca   upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  aññaṃ  rūpaṃ  aññaṃ
viññāṇaṃ  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  rūpañca  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca  vattabbe  aññaṃ rūpaṃ añño puggaloti
micchā .pe.
   [28]  Vedanā  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  saññā  ca
upalabbhati  .pe.  saṅkhārā  ca  upalabbhanti  .pe.  viññāṇañca
upalabbhati .pe. Rūpañca upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena .pe.
   [29]  Saññā  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  saṅkhārā  ca
upalabbhanti  .pe.  viññāṇañca  upalabbhati  .pe.  rūpañca upalabbhati
.pe. Vedanā ca upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena .pe.
   [30]  Saṅkhārā  upalabbhanti  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  viññāṇañca
upalabbhati  .pe.  rūpañca  upalabbhati  .pe.  vedanā ca upalabbhati
.pe. Saññā ca upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena .pe.
   [31]   Viññāṇaṃ   upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  rūpañca
upalabbhati  .pe.  vedanā ca upalabbhati .pe. saññā ca upalabbhati
.pe.   saṅkhārā  ca  upalabbhanti  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  aññaṃ
viññāṇaṃ  aññe  saṅkhārāti  .  āmantā  .  puggalo upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  viññāṇañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti .
Āmantā  .  aññaṃ  viññāṇaṃ  añño  puggaloti  .  na  hevaṃ
vattabbe.
   {31.1}  Ājānāhi  niggahaṃ  hañci  viññāṇaṃ  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  saṅkhārā  ca  upalabbhanti  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
aññaṃ  viññāṇaṃ  aññe  saṅkhārā  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭha-
paramaṭṭhena  viññāṇañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  tena  vata
re  vattabbe  aññaṃ  viññāṇaṃ  añño  puggaloti yaṃ tattha vadesi
vattabbe  kho  viññāṇaṃ  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena saṅkhārā ca
upalabbhanti  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  aññaṃ  viññāṇaṃ  aññe  saṅkhārā
puggalo   upalabbhati   sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  viññāṇañca  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca  vattabbe  aññaṃ  viññāṇaṃ  añño
puggaloti micchā
   {31.2}  no  ce  pana  vattabbe  aññaṃ  viññāṇaṃ añño
puggaloti no vata re vattabbe viññāṇaṃ upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
saṅkhārā  ca  upalabbhanti  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  aññaṃ  viññāṇaṃ
aññe   saṅkhārā   puggalo   upalabbhati   sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
Viññāṇañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ  tattha  vadesi
vattabbe  kho  viññāṇaṃ  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  saṅkhārā
ca   upalabbhanti   sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  aññaṃ  viññāṇaṃ  aññe
saṅkhārā   puggalo   upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  viññāṇañca
upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca  vattabbe  aññaṃ  viññāṇaṃ
añño puggaloti micchā .pe.
   [32]  Cakkhāyatanaṃ  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena sotāyatanañca
upalabbhati   .pe.  dhammāyatanañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
.pe.
   [33]  Sotāyatanaṃ  upalabbhati  .pe.  dhammāyatanaṃ  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  cakkhāyatanañca  upalabbhati  .pe.  manāyatanañca
upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena .pe.
   [34]  Cakkhudhātu  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  sotadhātu ca
upalabbhati .pe. Dhammadhātu ca upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena .pe.
   [35]  Sotadhātu  upalabbhati  .pe.  dhammadhātu  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  cakkhudhātu ca upalabbhati .pe. manoviññāṇadhātu ca
upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena .pe.
   [36]  Cakkhundriyaṃ  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena sotindriyañca
upalabbhati  .pe.  aññātāvindriyañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
.pe.
   [37]  Sotindriyaṃ  upalabbhati .pe. aññātāvindriyaṃ upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  cakkhundriyañca  upalabbhati  .pe.  aññindriyañca
upalabbhati   sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena   aññaṃ   aññātāvindriyaṃ  aññaṃ
aññindriyanti  .  āmantā . puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
aññātāvindriyañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  . āmantā .
Aññaṃ aññātāvindriyaṃ añño puggaloti. Na hevaṃ vattabbe.
   {37.1}  Ājānāhi  niggahaṃ  hañci aññātāvindriyaṃ upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena   aññindriyañca   upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
aññaṃ  aññātāvindriyaṃ  aññaṃ  aññindriyaṃ  puggalo  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  aññātāvindriyañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
tena  vata re vattabbe aññaṃ aññātāvindriyaṃ añño puggaloti yaṃ
tattha vadesi vattabbe kho aññātāvindriyaṃ upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
aññindriyañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  aññaṃ  aññātāvindriyaṃ
aññaṃ   aññindriyaṃ   puggalo   upalabbhati   sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
aññātāvindriyañca   upalabbhati   sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena   no   ca
vattabbe aññaṃ aññātāvindriyaṃ añño puggaloti micchā
   {37.2} no ce pana vattabbe aññaṃ aññātāvindriyaṃ añño puggaloti
no  vata re vattabbe aññātāvindriyaṃ upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
aññindriyañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  aññaṃ  aññātāvindriyaṃ
aññaṃ   aññindriyaṃ   puggalo   upalabbhati   sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
Aññātāvindriyañca   upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ  tattha
vadesi  vattabbe  kho  aññātāvindriyaṃ upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
aññindriyañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  aññaṃ  aññātāvindriyaṃ
aññaṃ   aññindriyaṃ   puggalo   upalabbhati   sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
aññātāvindriyañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca vattabbe
aññaṃ aññātāvindriyaṃ añño puggaloti micchā .pe.
   [38]  Rūpaṃ upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena vedanā ca upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  aññaṃ  rūpaṃ  aññā  vedanāti  . āmantā .
Vuttaṃ  bhagavatā atthi puggalo attahitāya paṭipanno  rūpañca upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā . aññaṃ rūpaṃ añño puggaloti .
Na hevaṃ vattabbe.
   {38.1} Ājānāhi paṭikammaṃ hañci rūpaṃ upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
vedanā  ca  upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena aññaṃ rūpaṃ aññā vedanā
vuttaṃ  bhagavatā  atthi puggalo attahitāya paṭipanno rūpañca upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena tena vata re vattabbe aññaṃ rūpaṃ añño puggaloti
yaṃ tattha vadesi vattabbe kho rūpaṃ upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena vedanā
ca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  aññaṃ  rūpaṃ aññā vedanā vuttaṃ
bhagavatā  atthi  puggalo  attahitāya  paṭipanno  rūpañca  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena no ca vattabbe aññaṃ rūpaṃ añño puggaloti micchā
   {38.2} no ce pana vattabbe aññaṃ rūpaṃ añño puggaloti no vata re
Vattabbe  rūpaṃ  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  vedanā ca upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  aññaṃ  rūpaṃ  aññā  vedanā  vuttaṃ  bhagavatā
atthi   puggalo   attahitāya   paṭipanno   rūpañca  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ  tattha vadesi vattabbe kho rūpaṃ upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  vedanā  ca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena aññaṃ
rūpaṃ  aññā  vedanā  vuttaṃ  bhagavatā  atthi  puggalo  attahitāya
paṭipanno  rūpañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca vattabbe
aññaṃ rūpaṃ añño puggaloti micchā .pe.
   [39]  Rūpaṃ  upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena saññā ca upalabbhati
.pe.  saṅkhārā  ca  upalabbhanti  .pe.  viññāṇañca  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena .pe.
   [40]  Vedanā  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  saññā  ca
upalabbhati  .pe.  saṅkhārā  ca  upalabbhanti  .pe.  viññāṇañca
upalabbhati .pe. Rūpañca upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena .pe.
   [41]  Saññā  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  saṅkhārā  ca
upalabbhanti  .pe.  viññāṇañca  upalabbhati  .pe.  rūpañca upalabbhati
.pe. Vedanā ca upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena .pe.
   [42]  Saṅkhārā  upalabbhanti  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  viññāṇañca
upalabbhati  .pe.  rūpañca  upalabbhati  .pe.  vedanā ca upalabbhati
.pe. Saññā ca upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena .pe.
   [43]   Viññāṇaṃ   upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  rūpañca
upalabbhati  .pe.  vedanā ca upalabbhati .pe. saññā ca upalabbhati
.pe. Saṅkhārā ca upalabbhanti sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena .pe.
   [44]  Cakkhāyatanaṃ  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena sotāyatanañca
upalabbhati   .pe.  dhammāyatanañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
.pe.
   [45]  Sotāyatanaṃ  upalabbhati  .pe.  dhammāyatanaṃ  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  cakkhāyatanañca  upalabbhati  .pe.  manāyatanañca
upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena .pe.
   [46]  Cakkhudhātu  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  sotadhātu ca
upalabbhati .pe. Dhammadhātu ca upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena .pe.
   [47]  Sotadhātu upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena .pe. dhammadhātu
upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  cakkhudhātu  ca  upalabbhati  .pe.
Manoviññāṇadhātu ca upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena .pe.
   [48]  Cakkhundriyaṃ  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena sotindriyañca
upalabbhati  .pe.  aññātāvindriyañca  upalabbhati sacchikaṭṭha paramaṭṭhena
.pe.
   [49]  Sotindriyaṃ  upalabbhati .pe. aññātāvindriyaṃ upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  cakkhundriyañca  upalabbhati  .pe.  aññindriyañca
upalabbhati    sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena    aññaṃ    aññātāvindriyaṃ
Aññaṃ  aññindriyanti  .  āmantā . vuttaṃ bhagavatā atthi puggalo
attahitāya    paṭipanno    aññātāvindriyañca    upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  .  āmantā  .  aññaṃ  aññātāvindriyaṃ
añño puggaloti. Na hevaṃ vattabbe.
   {49.1}  Ājānāhi  paṭikammaṃ hañci aññātāvindriyaṃ upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena   aññindriyañca   upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
aññaṃ  aññātāvindriyaṃ  aññaṃ  aññindriyaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  atthi
puggalo   attahitāya   paṭipanno  aññātāvindriyañca  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  tena  vata  re vattabbe aññaṃ aññātāvindriyaṃ
añño  puggaloti  yaṃ  tattha  vadesi vattabbe kho aññātāvindriyaṃ
upalabbhati    sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena    aññindriyañca    upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena   aññaṃ   aññātāvindriyaṃ  aññaṃ  aññindriyaṃ
vuttaṃ  bhagavatā atthi puggalo attahitāya paṭipanno aññātāvindriyañca
upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena no ca vattabbe aññaṃ aññātāvindriyaṃ
añño puggaloti micchā
   {49.2} no ce pana vattabbe aññaṃ aññātāvindriyaṃ añño
puggaloti  no  vata  re  vattabbe  aññātāvindriyaṃ  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena   aññindriyañca   upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
aññaṃ  aññātāvindriyaṃ  aññaṃ  aññindriyaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  atthi
puggalo   attahitāya   paṭipanno  aññātāvindriyañca  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ tattha vadesi vattabbe kho aññātāvindriyaṃ
Upalabbhati    sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena    aññindriyañca    upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena   aññaṃ   aññātāvindriyaṃ  aññaṃ  aññindriyaṃ
vuttaṃ  bhagavatā atthi puggalo attahitāya paṭipanno aññātāvindriyañca
upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena no ca vattabbe aññaṃ aññātāvindriyaṃ
añño puggaloti micchā .pe.
           Opammasaṃsandanaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 19-29. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=391              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=391              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=26&items=24              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=10              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=26              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3116              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3116              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com