ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Cittaṭṭhitikathā
   [624] Ekaṃ cittaṃ divasaṃ tiṭṭhatīti . āmantā . Upaḍḍhadivaso
uppādakkhaṇo upaḍḍhadivaso vayakkhaṇoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [625] Ekaṃ cittaṃ dve divase tiṭṭhatīti . Āmantā. Divaso
uppādakkhaṇo divaso vayakkhaṇoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [626] Ekaṃ cittaṃ cattāro divase tiṭṭhati .pe. Aṭṭha divase
tiṭṭhati  dasa  divase  tiṭṭhati  vīsati  divase  tiṭṭhati  māsaṃ tiṭṭhati
dve  māse  tiṭṭhati  cattāro māse tiṭṭhati aṭṭha māse tiṭṭhati
dasa  māse  tiṭṭhati  saṃvaccharaṃ  tiṭṭhati  dve  vassāni  tiṭṭhati
cattāri  vassāni  tiṭṭhati  aṭṭhati  vassāni  tiṭṭhati  dasa  vassāni
tiṭṭhati  vīsati  vassāni  tiṭṭhati  tiṃsa  vassāni  tiṭṭhati  cattālīsa
vassāni  tiṭṭhati  paññāsa  vassāni  tiṭṭhati  vassasataṃ  tiṭṭhati
dve  vassasatāni  tiṭṭhati  cattāri  vassasatāni  tiṭṭhati  pañca
vassasatāni  tiṭṭhati  vassasahassaṃ  tiṭṭhati  dve  vassasahassāni tiṭṭhati
cattāri  vassasahassāni  tiṭṭhati  aṭṭha  vassasahassāni  tiṭṭhati soḷasa
vassasahassāni  tiṭṭhati  kappaṃ  tiṭṭhati  dve kappe tiṭṭhati cattāro
kappe  tiṭṭhati  aṭṭha  kappe  tiṭṭhati soḷasa kappe tiṭṭhati battiṃsa
kappe  tiṭṭhati  catusaṭṭhī  kappe  tiṭṭhati  pañca  kappasatāni tiṭṭhati
kappasahassaṃ  tiṭṭhati  dve kappasahassāni tiṭṭhati cattāri kappasahassāni
Tiṭṭhati   aṭṭha   kappasahassāni  tiṭṭhati  soḷasa  kappasahassāni
tiṭṭhati  vīsati  kappasahassāni  tiṭṭhati  cattālīsa  kappasahassāni
tiṭṭhati  saṭṭhī  kappasahassāni  tiṭṭhati  .pe. caturāsīti kappasahassāni
tiṭṭhatīti  .  āmantā  .  dve  cattālīsa  kappasahassāni
uppādakkhaṇo  dve  cattālīsa  kappasahassāni  vayakkhaṇoti  .  na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [627]  Ekaṃ cittaṃ divasaṃ tiṭṭhatīti . āmantā . atthaññe
dhammā  ekāhaṃ  bahumpi  uppajjitvā  nirujjhantīti  . āmantā .
Te dhammā cittena lahuparivattāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [628] Te dhammā cittena lahuparivattāti  . āmantā. Nanu
vuttaṃ  bhagavatā  nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekaṃ  dhammampi samanupassāmi
yaṃ  evaṃ  lahuparivattaṃ  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  yāvañcidaṃ  bhikkhave
upamāpi na sukarā yāva lahuparivattaṃ cittanti 1- attheva suttantoti.
Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ te dhammā cittena lahuparivattāti.
   [629] Te dhammā cittena lahuparivattāti . āmantā . Nanu
vuttaṃ  bhagavatā seyyathāpi bhikkhave makkaṭo araññe pavane caramāno
sākhaṃ  gaṇhāti  taṃ  muñcitvā  aññaṃ  gaṇhāti  taṃ muñcitvā aññaṃ
gaṇhāti  evameva  kho  bhikkhave  yadidaṃ  vuccati cittaṃ itipi mano
itipi  viññāṇaṃ  itipi  taṃ  rattiyā  ca  divasassa  ca  aññadeva
@Footnote: 1 aṃ. eka. 10.
Uppajjati  aññaṃ  nirujjhatīti 1- attheva suttantoti . āmantā .
Tena hi na vattabbaṃ te dhammā cittena lahuparivattāti.
   [630] Ekaṃ cittaṃ divasaṃ tiṭṭhatīti . āmantā . Cakkhuviññāṇaṃ
divasaṃ  tiṭṭhatīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. sotaviññāṇaṃ .pe.
Ghānaviññāṇaṃ  jivhāviññāṇaṃ  kāyaviññāṇaṃ  akusalaṃ  cittaṃ  rāgasahagataṃ
dosasahagataṃ   mohasahagataṃ  mānasahagataṃ  diṭṭhisahagataṃ  vicikicchāsahagataṃ
thīnasahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  ahirikasahagataṃ  anottappasahagataṃ  cittaṃ  divasaṃ
tiṭṭhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [631] Ekaṃ cittaṃ divasaṃ tiṭṭhatīti. Āmantā. Yeneva cittena
cakkhunā  rūpaṃ  passati teneva cittena sotena saddaṃ suṇāti .pe.
Ghānena  gandhaṃ  ghāyati  jivhāya  rasaṃ  sāyati  kāyena  phoṭṭhabbaṃ
phusati  .pe. manasā dhammaṃ vijānāti .pe. yeneva cittena manasā
dhammaṃ vijānāti teneva cittena cakkhunā rūpaṃ passati .pe. sotena
saddaṃ  suṇāti  ghānena  gandhaṃ  ghāyati  jivhāya rasaṃ sāyati .pe.
Kāyena phoṭṭhabbaṃ phusatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [632]  Ekaṃ  cittaṃ divasaṃ tiṭṭhatīti . āmantā . yeneva
cittena  abhikkamati  teneva  cittena  paṭikkamati  yeneva  cittena
paṭikkamati  teneva  cittena  abhikkamati  yeneva cittena āloketi
teneva cittena viloketi yeneva cittena viloketi teneva cittena
@Footnote: 1 saṃ. ni. 88.
Āloketi  yeneva  cittena  sammiñjeti teneva cittena pasāreti
yeneva cittena pasāreti teneva cittena sammiñjetīti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [633] Ākāsānañcāyatanūpagānaṃ devānaṃ ekaṃ cittaṃ yāvatāyukaṃ
tiṭṭhatīti . āmantā . manussānaṃ ekaṃ cittaṃ yāvatāyukaṃ tiṭṭhatīti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [634] Ākāsānañcāyatanūpagānaṃ devānaṃ ekaṃ cittaṃ yāvatāyukaṃ
tiṭṭhatīti . āmantā . cātummahārājikānaṃ devānaṃ .pe. Tāvatiṃsānaṃ
devānaṃ ... yāmānaṃ devānaṃ ... tusitānaṃ devānaṃ ... Nimmānaratīnaṃ
devānaṃ ... paranimmitavasavattīnaṃ devānaṃ ... Brahmapārisajjānaṃ devānaṃ
... brahmapurohitānaṃ devānaṃ ... Mahābrahmānaṃ devānaṃ ... Parittābhānaṃ
devānaṃ ... appamāṇābhānaṃ devānaṃ ... ābhassarānaṃ devānaṃ ...
Parittasubhānaṃ devānaṃ ... Appamāṇasubhānaṃ devānaṃ ... Subhakiṇhānaṃ devānaṃ
... Vehapphalānaṃ devānaṃ ... Avihānaṃ devānaṃ ... Atappānaṃ devānaṃ ...
Sudassānaṃ devānaṃ ... sudassīnaṃ devānaṃ .pe. Akaniṭṭhānaṃ devānaṃ ekaṃ
cittaṃ yāvatāyukaṃ tiṭṭhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [635]  Ākāsānañcāyatanūpagānaṃ  devānaṃ  vīsati kappasahassāni
āyuppamāṇaṃ  ākāsānañcāyatanūpagānaṃ  devānaṃ  ekaṃ  cittaṃ  vīsati
kappasahassāni tiṭṭhatīti . āmantā . manussānaṃ vassasataṃ āyuppamāṇaṃ
manussānaṃ ekaṃ cittaṃ vassasataṃ tiṭṭhatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [636]  Ākāsānañcāyatanūpagānaṃ  devānaṃ  vīsati kappasahassāni
āyuppamāṇaṃ  ākāsānañcāyatanūpagānaṃ  devānaṃ  ekaṃ  cittaṃ  vīsati
kappasahassāni  tiṭṭhatīti  .  āmantā . cātummahārājikānaṃ devānaṃ
pañca  vassasatāni  āyuppamāṇaṃ  cātummahārājikānaṃ  devānaṃ  ekaṃ
cittaṃ  pañca  vassasatāni  tiṭṭhati  .pe.  vassasahassaṃ  tiṭṭhati dve
vassasahassāni   tiṭṭhati  cattāri  vassasahassāni  tiṭṭhati  aṭṭha
vassasahassāni  tiṭṭhati  soḷasa  vassasahassāni  tiṭṭhati  kappassa
tatiyabhāgaṃ  tiṭṭhati  upaḍḍhakappaṃ  tiṭṭhati  ekaṃ  kappaṃ  tiṭṭhati  dve
kappe  tiṭṭhati  cattāro kappe tiṭṭhati aṭṭha kappe tiṭṭhati soḷasa
kappe  tiṭṭhati  battiṃsa  kappe tiṭṭhati catusaṭṭhī kappe tiṭṭhati pañca
kappasatāni  tiṭṭhati  kappasahassaṃ  tiṭṭhati  dve  kappasahassāni tiṭṭhati
cattāri  kappasahassāni  tiṭṭhati  aṭṭha  kappasahassāni  tiṭṭhati .pe.
Akaniṭṭhānaṃ   devānaṃ   soḷasa   kappasahassāni   āyuppamāṇaṃ
akaniṭṭhānaṃ  devānaṃ  ekaṃ  cittaṃ  soḷasa kappasahassāni tiṭṭhatīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [637]  Ākāsānañcāyatanūpagānaṃ  devānaṃ  cittaṃ  muhuttaṃ
muhuttaṃ  uppajjati  muhuttaṃ  muhuttaṃ  nirujjhatīti  .  āmantā .
Ākāsānañcāyatanūpagā  devā  muhuttaṃ  muhuttaṃ  cavanti  muhuttaṃ
muhuttaṃ uppajjantīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [638] Ākāsānañcāyatanūpagānaṃ devānaṃ ekaṃ cittaṃ yāvatāyukaṃ
Tiṭṭhatīti . āmantā . ākāsānañcāyatanūpagā devā yeneva cittena
uppajjanti teneva cittena cavantīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
           Cittaṭṭhitikathā.
              ------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 225-230. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=4537              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=4537              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=624&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=36              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=624              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4150              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4150              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com