ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Aṭṭhamakakathā
   [763]  Aṭṭhamakassa  puggalassa  diṭṭhipariyuṭṭhānaṃ  pahīnanti .
Āmantā  .  aṭṭhamako  puggalo  sotāpanno  sotāpattiphalappatto
paṭiladdho  adhigato  sacchikato  upasampajja  viharati  kāyena phusitvā
viharatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [764]  Aṭṭhamakassa  puggalassa  vicikicchāpariyuṭṭhānaṃ pahīnanti .
Āmantā  .  aṭṭhamako  puggalo  sotāpanno  sotāpattiphalappatto
.pe. Kāyena phusitvā viharatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [765]  Aṭṭhamakassa  puggalassa  diṭṭhipariyuṭṭhānaṃ  pahīnanti .
Āmantā  .  aṭṭhamakassa  puggalassa  diṭṭhānusayo  pahīnoti  . na
hevaṃ  vattabbe  .pe.  aṭṭhamakassa  puggalassa  diṭṭhipariyuṭṭhānaṃ
pahīnanti  .  āmantā  .  aṭṭhamakassa  puggalassa  vicikicchānusayo
.pe. Sīlabbataparāmāso pahīnoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [766]  Aṭṭhamakassa  puggalassa  vicikicchāpariyuṭṭhānaṃ pahīnanti .
Āmantā  .  aṭṭhamakassa  puggalassa  vicikicchānusayo  pahīnoti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. aṭṭhamakassa puggalassa vicikicchāpariyuṭṭhānaṃ
pahīnanti  .  āmantā  .  aṭṭhamakassa  puggalassa  diṭṭhānusayo
.pe. Sīlabbataparāmāso pahīnoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [767]  Aṭṭhamakassa  puggalassa  diṭṭhānusayo  appahīnoti .
Āmantā  .  aṭṭhamakassa  puggalassa  diṭṭhipariyuṭṭhānaṃ  appahīnanti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  aṭṭhamakassa  puggalassa  diṭṭhānusayo
appahīnoti  .  āmantā . aṭṭhamakassa puggalassa vicikicchāpariyuṭṭhānaṃ
appahīnanti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  aṭṭhamakassa puggalassa
vicikicchānusayo  .pe.  sīlabbataparāmāso appahīnoti . āmantā .
Aṭṭhamakassa  puggalassa  diṭṭhipariyuṭṭhānaṃ  appahīnanti  .  na  hevaṃ
vattabbe   .pe.   aṭṭhamakassa   puggalassa   sīlabbataparāmāso
appahīnoti  .  āmantā  .  aṭṭhamakassa  puggalassa  vicikicchā-
pariyuṭṭhānaṃ appahīnanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [768]  Aṭṭhamakassa  puggalassa  diṭṭhipariyuṭṭhānaṃ  pahīnanti .
Āmantā   .   aṭṭhamakassa  puggalassa  diṭṭhipariyuṭṭhānappahānāya
maggo  bhāvitoti . na hevaṃ vattabbe .pe. aṭṭhamakassa puggalassa
diṭṭhipariyuṭṭhānaṃ  pahīnanti  .  āmantā  .  aṭṭhamakassa  puggalassa
diṭṭhipariyuṭṭhānappahānāya  satipaṭṭhānā  bhāvitā  .pe.  sammappadhānā
.pe. Bojjhaṅgā bhāvitāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [769]  Aṭṭhamakassa  puggalassa  vicikicchāpariyuṭṭhānaṃ pahīnanti .
Āmantā  .  aṭṭhamakassa  puggalassa  vicikicchāpariyuṭṭhānappahānāya
maggo  bhāvito  .pe. bojjhaṅgā bhāvitāti . na hevaṃ vattabbe
.pe.
   [770]  Aṭṭhamakassa  puggalassa  diṭṭhipariyuṭṭhānappahānāya maggo
abhāvitoti  .  āmantā  .  amaggena  pahīnaṃ lokiyena sāsavena
.pe.  saṅkilesikenāti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. aṭṭhamakassa
puggalassa  diṭṭhipariyuṭṭhānappahānāya  satipaṭṭhānā  .pe.  bojjhaṅgā
abhāvitāti  .  āmantā  .  amaggena  pahīnaṃ lokiyena sāsavena
.pe. Saṅkilesikenāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [771]  Aṭṭhamakassa  puggalassa  vicikicchāpariyuṭṭhānappahānāya
maggo abhāvito .pe. satipaṭṭhānā .pe. bojjhaṅgā abhāvitāti .
Āmantā  .  amaggena  pahīnaṃ  lokiyena  sāsavena  .pe.
Saṅkilesikenāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [772]  Na  vattabbaṃ  aṭṭhamakassa  puggalassa  diṭṭhipariyuṭṭhānaṃ
pahīnanti  .  āmantā  .  uppajjissatīti  .  nuppajjissatīti .
Hañci  nuppajjissati  tena  vata  re vattabbe aṭṭhamakassa puggalassa
diṭṭhipariyuṭṭhānaṃ pahīnanti.
   [773]  Na  vattabbaṃ  aṭṭhamakassa puggalassa vicikicchāpariyuṭṭhānaṃ
pahīnanti  .  āmantā  .  uppajjissatīti  .  nuppajjissatīti .
Hañci  nuppajjissati  tena  vata  re vattabbe aṭṭhamakassa puggalassa
vicikicchāpariyuṭṭhānaṃ pahīnanti.
   [774]  Aṭṭhamakassa  puggalassa  diṭṭhipariyuṭṭhānaṃ  nuppajjissatīti
katvā  pahīnanti  .  āmantā . aṭṭhamakassa puggalassa diṭṭhānusayo
nuppajjissatīti katvā pahīnoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [775]  Aṭṭhamakassa  puggalassa  diṭṭhipariyuṭṭhānaṃ  nuppajjissatīti
katvā  pahīnanti . āmantā . aṭṭhamakassa puggalassa vicikicchānusayo
.pe.  sīlabbataparāmāso  nuppajjissatīti  katvā  pahīnoti  .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [776]  Aṭṭhamakassa  puggalassa vicikicchāpariyuṭṭhānaṃ nuppajjissatīti
katvā   pahīnanti  .  āmantā  .  aṭṭhamakassa  puggalassa
vicikicchānusayo  .pe.  sīlabbataparāmāso  nuppajjissatīti  katvā
pahīnoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [777]  Aṭṭhamakassa  puggalassa  diṭṭhipariyuṭṭhānaṃ  nuppajjissatīti
Katvā  pahīnanti . āmantā . gotrabhuno puggalassa diṭṭhipariyuṭṭhānaṃ
nuppajjissatīti katvā pahīnanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [778]  Aṭṭhamakassa  puggalassa vicikicchāpariyuṭṭhānaṃ nuppajjissatīti
katvā   pahīnanti  .  āmantā  .  gotrabhuno  puggalassa
vicikicchāpariyuṭṭhānaṃ  nuppajjissatīti  katvā  pahīnanti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
            Aṭṭhamakakathā.
              ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 266-270. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=5364              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=5364              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=763&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=45              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=763              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4380              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4380              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com