ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

          Aṭṭhamakassa indriyakathā
   [779] Aṭṭhamakassa puggalassa natthi saddhindriyanti . Āmantā.
Aṭṭhamakassa puggalassa natthi saddhāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [780]  Aṭṭhamakassa  puggalassa  natthi viriyindriyaṃ .pe. natthi
satindriyaṃ  .pe.  natthi  samādhindriyaṃ .pe. natthi paññindriyanti .
Āmantā  .  aṭṭhamakassa  puggalassa  natthi  paññāti  . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [781]  Aṭṭhamakassa  puggalassa atthi saddhāti . āmantā .
Aṭṭhamakassa  puggalassa  atthi  saddhindriyanti  .  na hevaṃ vattabbe
.pe.  aṭṭhamakassa  puggalassa  atthi  viriyaṃ  .pe.  atthi  sati
atthi  samādhi  .pe.  atthi  paññāti  . āmantā . aṭṭhamakassa
Puggalassa atthi paññindriyanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [782] Aṭṭhamakassa puggalassa atthi mano atthi manindriyanti .
Āmantā . aṭṭhamakassa puggalassa atthi saddhā atthi saddhindriyanti.
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe. aṭṭhamakassa puggalassa atthi mano atthi
manindriyanti  .  āmantā  .  aṭṭhamakassa  puggalassa  atthi
paññā atthi paññindriyanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [783] Aṭṭhamakassa puggalassa atthi somanassaṃ atthi somanassindriyaṃ
.pe.  atthi  jīvitaṃ atthi jīvitindriyanti . āmantā . aṭṭhamakassa
puggalassa  atthi  saddhā  atthi saddhindriyanti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  aṭṭhamakassa  puggalassa  atthi  jīvitaṃ  atthi jīvitindriyanti .
Āmantā  .  aṭṭhamakassa  puggalassa  atthi  viriyaṃ  .pe.  atthi
paññā atthi paññindriyanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [784] Aṭṭhamakassa puggalassa atthi saddhā natthi saddhindriyanti.
Āmantā   .   aṭṭhamakassa  puggalassa  atthi  mano  natthi
manindriyanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [785] Aṭṭhamakassa puggalassa atthi saddhā natthi saddhindriyanti.
Āmantā   .   aṭṭhamakassa   puggalassa   atthi   somanassaṃ
natthi  somanassindriyaṃ  .pe.  atthi  jīvitaṃ  natthi jīvitindriyanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [786] Aṭṭhamakassa puggalassa atthi paññā natthi paññindriyanti.
Āmantā  .  aṭṭhamakassa  puggalassa  atthi mano natthi manindriyanti
.pe.  atthi  somanassaṃ  natthi somanassindriyanti .pe. atthi jīvitaṃ
natthi jīvitindriyanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [787] Aṭṭhamakassa puggalassa natthi saddhindriyanti . Āmantā.
Aṭṭhamako puggalo asaddhoti . na hevaṃ vattabbe .pe. aṭṭhamakassa
puggalassa  natthi  viriyindriyanti  .  āmantā . aṭṭhamako puggalo
kusīto hīnaviriyoti . na hevaṃ vattabbe .pe. aṭṭhamakassa puggalassa
natthi  satindriyanti  .  āmantā  .  aṭṭhamako puggalo muṭṭhassati
asampajānoti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. aṭṭhamakassa puggalassa
natthi  samādhindriyanti  . āmantā . aṭṭhamako puggalo asamāhito
vibbhantacittoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [788] Aṭṭhamakassa puggalassa natthi paññindriyanti . Āmantā.
Aṭṭhamako puggalo duppañño eḷamūgoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [789]  Aṭṭhamakassa  puggalassa  atthi  saddhā sā ca saddhā
niyyānikāti  .  āmantā  .  hañci  aṭṭhamakassa  puggalassa atthi
saddhā sā ca saddhā niyyānikā no vata re vattabbe aṭṭhamakassa
puggalassa   natthi   saddhindriyanti   .  aṭṭhamakassa  puggalassa
atthi  viriyaṃ  tañca  viriyaṃ  niyyānikaṃ  .pe.  atthi  sati sā ca
sati  niyyānikā  .pe.  atthi  samādhi  so ca samādhi niyyāniko
.pe.  Atthi  paññā  sā ca paññā niyyānikāti . āmantā .
Hañci  aṭṭhamakassa  puggalassa  atthi  paññā  sā  ca  paññā
niyyānikā  no  vata  re  vattabbe  aṭṭhamakassa  puggalassa natthi
paññindriyanti.
   [790]  Sakadāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipannassa  puggalassa  atthi
saddhā  atthi  saddhindriyanti  .  āmantā . aṭṭhamakassa puggalassa
atthi  saddhā  atthi  saddhindriyanti  .  na hevaṃ vattabbe .pe.
Sakadāgāmiphalasacchikiriyāya   paṭipannassa   puggalassa  atthi  paññā
atthi  paññindriyanti  .  āmantā  .  aṭṭhamakassa puggalassa atthi
paññā atthi paññindriyanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [791]  Anāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipannassa  puggalassa  .pe.
Arahattasacchikiriyāya  paṭipannassa  puggalassa  atthi  saddhā  atthi
saddhindriyaṃ  .pe.  atthi  paññā  atthi  paññindriyanti  .
Āmantā   .  aṭṭhamakassa  puggalassa  atthi  paññā  atthi
paññindriyanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [792] Aṭṭhamakassa puggalassa atthi saddhā natthi saddhindriyanti.
Āmantā   .   sakadāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipannassa  puggalassa
atthi  saddhā  natthi  saddhindriyanti  .  na hevaṃ vattabbe .pe.
Aṭṭhamakassa  puggalassa  atthi  paññā  natthi  paññindriyanti .
Āmantā    .    sakadāgāmiphalasacchikiriyāya    paṭipannassa
Puggalassa  atthi  paññā  natthi  paññindriyanti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [793]  Aṭṭhamakassa  puggalassa  atthi saddhā natthi saddhindriyaṃ
.pe.  atthi  paññā  natthi  paññindriyanti  .  āmantā .
Anāgāmiphalasacchikiriyāya    paṭipannassa    puggalassa    .pe.
Arahattasacchikiriyāya   paṭipannassa   puggalassa   atthi   paññā
natthi paññindriyanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [794] Aṭṭhamakassa puggalassa natthi pañcindriyānīti. Āmantā.
Nanu  vuttaṃ  bhagavatā  pañcimāni  bhikkhave  indriyāni  .  katamāni
pañca . saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ samādhindriyaṃ paññindriyaṃ
imāni  kho  bhikkhave  pañcindriyāni  imesaṃ  kho bhikkhave pañcannaṃ
indriyānaṃ  samattā  paripūrattā  arahā  hoti  tato  mudutarehi
arahattasacchikiriyāya  paṭipanno  hoti  tato  mudutarehi  anāgāmī
hoti  tato  mudutarehi  anāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  hoti
tato  mudutarehi  sakadāgāmī  hoti  tato  mudutarehi sakadāgāmiphala-
sacchikiriyāya paṭipanno hoti tato mudutarehi sotāpanno hoti tato
mudutarehi  sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipanno hoti yassa kho bhikkhave
imāni pañcindriyāni sabbena sabbaṃ sabbathā sabbaṃ natthi tamahaṃ bāhiro
puthujjanapakkhe ṭhitoti vadāmīti 1- attheva suttantoti . āmantā.
@Footnote: 1 saṃ. mahāvāra. 212.
Aṭṭhamako puggalo bāhiro puthujjanapakkhe ṭhitoti . na hevaṃ vattabbe
.pe. Tena hi aṭṭhamakassa puggalassa atthi pañcindriyānīti.
          Aṭṭhamakassa indriyakathā.
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 270-275. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=5440              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=5440              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=779&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=46              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=779              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4399              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4399              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com