ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Saṃvarakathā
   [828] Atthi devesu saṃvaroti . āmantā . atthi devesu
asaṃvaroti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [829] Natthi devesu asaṃvaroti . āmantā . natthi devesu
saṃvaroti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [830]  Nanu  asaṃvarā saṃvaro sīlaṃ atthi devesu saṃvaroti .
Āmantā . atthi devesu asaṃvaro yamhā asaṃvarā saṃvaro sīlanti.
Na hevaṃ vattabbe.
   {830.1}  Ājānāhi niggahaṃ hañci asaṃvarā saṃvaro sīlaṃ atthi
devesu saṃvaro tena vata re vattabbe atthi devesu asaṃvaro yamhā
asaṃvarā saṃvaro sīlanti yaṃ tattha vadesi vattabbe kho asaṃvarā saṃvaro
sīlaṃ atthi devesu saṃvaro no ca vattabbe atthi devesu asaṃvaro yamhā
asaṃvarā saṃvaro sīlanti micchā
   {830.2} No ce pana vattabbe atthi devesu asaṃvaro yamhā
asaṃvarā  saṃvaro sīlanti no vata re vattabbe asaṃvarā saṃvaro sīlaṃ
atthi devesu saṃvaroti yaṃ tattha vadesi vattabbe kho asaṃvarā saṃvaro
sīlaṃ  atthi devesu saṃvaro no ca vattabbe atthi devesu asaṃvaro
yamhā asaṃvarā saṃvaro sīlanti micchā.
   [831]  Atthi  manussesu  saṃvaro  atthi  tattha asaṃvaroti .
Āmantā  .  atthi  devesu  saṃvaro atthi tattha asaṃvaroti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [832]  Atthi  devesu  saṃvaro  natthi  tattha  asaṃvaroti .
Āmantā  .  atthi  manussesu  saṃvaro  natthi  tattha asaṃvaroti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [833] Atthi devesu pāṇātipātā veramaṇīti . āmantā .
Atthi  devesu  pāṇātipātoti  . na hevaṃ vattabbe .pe. atthi
devesu  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  veramaṇīti . āmantā . atthi
devesu surāmerayamajjapamādaṭṭhānanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [834] Natthi devesu pāṇātipātoti. Āmantā. Natthi devesu
pāṇātipātā  veramaṇīti . na hevaṃ vattabbe .pe. natthi devesu
surāmerayamajjapamādaṭṭhānanti  .  āmantā  .  natthi  devesu
surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [835]  Atthi  manussesu  pāṇātipātā  veramaṇī atthi tattha
Pāṇātipātoti  . āmantā . atthi devesu pāṇātipātā veramaṇī
atthi  tattha  pāṇātipātoti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. atthi
manussesu   surāmerayamajjapamādaṭṭhānā   veramaṇī   atthi  tattha
surāmerayamajjapamādaṭṭhānanti  .  āmantā  .  atthi  devesu
surāmerayamajjapamādaṭṭhānā     veramaṇī    atthi    tattha
surāmerayamajjapamādaṭṭhānanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [836]  Atthi  devesu  pāṇātipātā  veramaṇī  natthi tattha
pāṇātipātoti  .  āmantā  .  atthi  manussesu  pāṇātipātā
veramaṇī  natthi  tattha  pāṇātipātoti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Atthi  devesu  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  veramaṇī  natthi  tattha
surāmerayamajjapamādaṭṭhānanti  .  āmantā  .  atthi  manussesu
surāmerayamajjapamādaṭṭhānā     veramaṇī    natthi    tattha
surāmerayamajjapamādaṭṭhānanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [837] Natthi devesu saṃvaroti . āmantā . sabbe devā
pāṇātipātino   adinnādāyino  kāmesumicchācārino  musāvādino
surāmerayamajjapamādaṭṭhāyinoti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. tena
hi atthi devesu saṃvaroti.
            Saṃvarakathā.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 281-283. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=5655              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=5655              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=828&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=50              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=828              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4472              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4472              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com