ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Anāsavakathā
   [890]  Arahato  sabbe  dhammā anāsavāti . āmantā .
Maggo  phalaṃ  nibbānaṃ  sotāpattimaggo sotāpattiphalaṃ sakadāgāmimaggo
sakadāgāmiphalaṃ  anāgāmimaggo  anāgāmiphalaṃ  arahattamaggo  arahattaphalaṃ
satipaṭṭhānaṃ  sammappadhānaṃ  iddhipādo  indriyaṃ  balaṃ  bojjhaṅgoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [891]  Arahato  sabbe  dhammā anāsavāti . āmantā .
Arahato  cakkhuṃ  anāsavanti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. arahato
cakkhuṃ anāsavanti . āmantā . maggo phalaṃ nibbānaṃ sotāpattimaggo
sotāpattiphalaṃ  .pe.  bojjhaṅgoti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe.
Arahato  sotaṃ  .pe. arahato ghānaṃ .pe. arahato jivhā .pe.
Arahato kāyo anāsavoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [892]  Arahato  kāyo  anāsavoti . āmantā . maggo
phalaṃ  nibbānaṃ  sotāpattimaggo  sotāpattiphalaṃ .pe. bojjhaṅgoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [893]  Arahato  kāyo anāsavoti . āmantā . arahato
kāyo  paggahaniggahūpago  chedanabhedanūpago  kākehi  gijjhehi kulalehi
sādhāraṇoti  .  āmantā  .  anāsavo  dhammo  paggahaniggahūpago
chedanabhedanūpago  kākehi  gijjhehi kulalehi sādhāraṇoti . na hevaṃ
Vattabbe .pe.
   [894]  Arahato  kāye  visaṃ kāmeyya satthaṃ kameyya aggiṃ
kameyyāti  .  āmantā  .  anāsave dhamme visaṃ kameyya satthaṃ
kameyya aggiṃ kameyyāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [895] Labbhā arahato kāyo addubandhanena bandhituṃ rajjubandhanena
bandhituṃ   saṅkhalikabandhanena   bandhituṃ   gāmabandhanena   bandhituṃ
nigamabandhanena   bandhituṃ   nagarabandhanena   bandhituṃ  janapadabandhanena
bandhituṃ  kaṇṭhapañcamehi  bandhanehi  bandhitunti  .  āmantā .
Labbhā  anāsavo  dhammo  addubandhanena bandhituṃ rajjubandhanena bandhituṃ
saṅkhalikabandhanena  bandhituṃ  gāmabandhanena  nigamabandhanena  nagarabandhanena
janapadabandhanena  kaṇṭhapañcamehi  bandhanehi  bandhitunti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [896]  Yadi  arahā  puthujjanassa cīvaraṃ deti anāsavaṃ hutvā
sāsavaṃ  hotīti . na hevaṃ vattabbe .pe. anāsavaṃ hutvā sāsavaṃ
hotīti  . āmantā . taññeva anāsavaṃ taṃ sāsavanti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  taññeva  anāsavaṃ  taṃ sāsavanti . āmantā .
Maggo  anāsavo  hutvā  sāsavo  hotīti  . na hevaṃ vattabbe
.pe.  phalaṃ  satipaṭṭhānaṃ  sammappadhānaṃ  iddhipādo  indriyaṃ  balaṃ
bojjhaṅgo anāsavo hutvā sāsavo hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [897]  Yadi  arahā  puthujjanassa  piṇḍapātaṃ  deti senāsanaṃ
Deti  gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ  deti  anāsavo  hutvā  sāsavo
hotīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. anāsavo hutvā sāsavo
hotīti  . āmantā . taññeva anāsavaṃ taṃ sāsavanti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  taññeva  anāsavaṃ  taṃ sāsavanti . āmantā .
Maggo  anāsavo  hutvā  sāsavo  hotīti  . na hevaṃ vattabbe
.pe.  phalaṃ  satipaṭṭhānaṃ  sammappadhānaṃ  iddhipādo  indriyaṃ  balaṃ
bojjhaṅgo anāsavo hutvā sāsavo hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [898]  Yadi  puthujjano  arahato  cīvaraṃ deti sāsavaṃ hutvā
anāsavaṃ hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [899] Sāsavaṃ hutvā anāsavaṃ hotīti . āmantā . Taññeva
sāsavaṃ  taṃ  anāsavanti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. taññeva
sāsavaṃ taṃ anāsavanti . āmantā . rāgo sāsavo hutvā anāsavo
hotīti . na hevaṃ vattabbe .pe. doso moho .pe. Anottappaṃ
sāsavaṃ hutvā anāsavaṃ hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [900]  Yadi  puthujjano  arahato  piṇḍapātaṃ  deti senāsanaṃ
deti  gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ  deti  sāsavo  hutvā  anāsavo
hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [901] Sāsavo hutvā anāsavo hotīti . Āmantā. Taññeva
sāsavaṃ  taṃ anāsavanti . na hevaṃ vattabbe .pe. taññeva sāsavaṃ
taṃ  anāsavanti  .  āmantā  . rāgo sāsavo hutvā anāsavo
Hotīti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. doso .pe. moho .pe.
Anottappaṃ sāsavaṃ hutvā anāsavaṃ hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [902]  Na  vattabbaṃ  arahato  sabbe dhammā anāsavāti .
Āmantā  .  nanu arahā anāsavoti . āmantā . hañci arahā
anāsavo tena vata re vattabbe arahato sabbe dhammā anāsavāti.
           Anāsavakathā.
             ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 296-299. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=5945              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=5945              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=890&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=55              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=890              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4542              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4542              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com