ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

          Bodhiya buddhotikatha
   [937] Bodhiya buddhoti . Amanta. Bodhiya niruddhaya vigataya
patippassaddhaya abuddho hotiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [938]  Bodhiya  buddhoti  . amanta . atitaya bodhiya
buddhoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [939] Atitaya bodhiya buddhoti . amanta . Taya bodhiya
bodhikaraniyam karotiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [940]  Taya  bodhiya  bodhikaraniyam karotiti . amanta .
Taya  bodhiya  dukkham  parijanati  samudayam pajahati nirodham sacchikaroti
maggam bhavetiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [941]  Bodhiya buddhoti . amanta . anagataya bodhiya
@Footnote:1. Ma. samohito. 2-3. Ma. chalangupekkha.
Buddhoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [942]  Anagataya  bodhiya  buddhoti . amanta . taya
bodhiya bodhikaraniyam karotiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [943]  Taya  bodhiya  bodhikaraniyam karotiti . amanta .
Taya  bodhiya dukkham parijanati .pe. maggam bhavetiti . na hevam
vattabbe .pe.
   [944] Paccuppannaya bodhiya buddho taya bodhiya bodhikaraniyam
karotiti  .  amanta  .  atitaya bodhiya buddho taya bodhiya
bodhikaraniyam karotiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [945]  Paccuppannaya  bodhiya  buddho  taya bodhiya dukkham
parijanati  samudayam  pajahati  nirodham  sacchikaroti  maggam bhavetiti .
Amanta  .  atitaya  bodhiya  buddho  taya  bodhiya  dukkham
parijanati .pe. Maggam bhavetiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [946] Paccuppannaya bodhiya buddho taya bodhiya bodhikaraniyam
karotiti  .  amanta . anagataya bodhiya buddho taya bodhiya
bodhikaraniyam karotiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [947]  Paccuppannaya  bodhiya  buddho  taya bodhiya dukkham
parijanati .pe. maggam bhavetiti . amanta . anagataya bodhiya
buddho  taya  bodhiya  dukkham parijanati .pe. maggam bhavetiti .
Na hevam vattabbe .pe.
   [948] Atitaya bodhiya buddho na ca taya bodhiya bodhikaraniyam
karotiti  .  amanta  .  paccuppannaya  bodhiya  buddho na ca
taya bodhiya bodhikaraniyam karotiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [949]  Atitaya  bodhiya buddho na ca taya bodhiya dukkham
parijanati  .pe.  maggam  bhavetiti  . amanta . paccuppannaya
bodhiya  buddho  na  ca  taya  bodhiya  dukkham parijanati .pe.
Maggam bhavetiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [950]  Anagataya  bodhiya  buddho  na  ca taya bodhiya
bodhikaraniyam  karotiti  .  amanta . paccuppannaya bodhiya buddho
na ca taya bodhiya bodhikaraniyam karotiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [951] Anagataya bodhiya buddho na ca taya bodhiya dukkham
parijanati  .pe.  maggam  bhavetiti  . amanta . paccuppannaya
bodhiya  buddho  na  ca  taya  bodhiya  dukkham parijanati .pe.
Maggam bhavetiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [952]  Atitaya  bodhiya  buddho anagataya bodhiya buddho
paccuppannaya  bodhiya  buddhoti  .  amanta  .  tihi  bodhihi
buddhoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [953]  Tihi  bodhihi  buddhoti  . amanta . satatam samitam
abbokinnam  tihi  bodhihi  samannagato samahito 1- tisso bodhiyo
paccupatthitati. Na hevam vattabbe .pe.
@Footnote:1. Ma. samohito.
   [954]  Na  vattabbam  bodhiya buddhoti . amanta . nanu
bodhipatilabha  buddhoti  .  amanta . hanci bodhipatilabha buddho
tena vata re vattabbe bodhiya buddhoti.
   [955] Bodhipatilabha buddhoti . bodhiya buddhoti. Amanta.
Bodhipatilabha bodhiti. Na hevam vattabbe .pe.
          Bodhiya buddhotikatha.
              -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 306-309. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=6150&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=6150&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=937&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=58              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=937              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4586              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4586              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com