ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Vimuttakathā
   [1026]  Vimuttiñāṇaṃ  vimuttanti  .  āmantā  . yaṃ kiñci
vimuttiñāṇaṃ  sabbantaṃ  vimuttanti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.
Vimuttiñāṇaṃ  vimuttanti  . āmantā . paccavekkhaṇañāṇaṃ vimuttanti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  vimuttiñāṇaṃ vimuttanti . āmantā .
Gotrabhuno puggalassa vimuttiñāṇaṃ vimuttanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1027]   Sotāpattiphalasacchikiriyāya   paṭipannassa  puggalassa
vimuttiñāṇaṃ  vimuttanti  .  āmantā  .  sotāpannassa  ñāṇaṃ
sotāpattiphalaṃ  pattassa  paṭiladdhassa  adhigatassa sacchikatassa ñāṇanti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  sakadāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipannassa
puggalassa  vimuttiñāṇaṃ  vimuttanti  .  āmantā  .  sakadāgāmissa
ñāṇaṃ  sakadāgāmiphalaṃ  pattassa  paṭiladdhassa  adhigatassa  sacchikatassa
ñāṇanti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  anāgāmiphalasacchikiriyāya
paṭipannassa  puggalassa  vimuttiñāṇaṃ  vimuttanti  .  āmantā .
Anāgāmissa  ñāṇaṃ  anāgāmiphalaṃ  pattassa  paṭiladdhassa  adhigatassa
sacchikatassa  ñāṇanti . na hevaṃ vattabbe .pe. arahattasacchikiriyāya
paṭipannassa  puggalassa  vimuttiñāṇaṃ  vimuttanti  .  āmantā .
Arahato  ñāṇaṃ  arahattaṃ  pattassa  paṭiladdhassa  adhigatassa sacchikatassa
ñāṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1028] Sotāpattiphalasamaṅgissa puggalassa vimuttiñāṇaṃ vimuttanti.
Āmantā   .   sotāpattiphalasacchikiriyāya  paṭipannassa  puggalassa
vimuttiñāṇaṃ vimuttanti . na hevaṃ vattabbe .pe. Sakadāgāmiphalasamaṅgissa
puggalassa  vimuttiñāṇaṃ  vimuttanti  .  āmantā  .  sakadāgāmiphala-
sacchikiriyāya  paṭipannassa  puggalassa  vimuttiñāṇaṃ  vimuttanti .
Na   hevaṃ  vattabbe  .pe.  anāgāmiphalasamaṅgissa  puggalassa
vimuttiñāṇaṃ  vimuttanti  .  āmantā  .  anāgāmiphalasacchikiriyāya
paṭipannassa  puggalassa  vimuttiñāṇaṃ  vimuttanti  . na hevaṃ vattabbe
.pe.  arahattaphalasamaṅgissa  puggalassa  vimuttiñāṇaṃ  vimuttanti .
Āmantā  .  arahattasacchikiriyāya  paṭipannassa  puggalassa  vimuttiñāṇaṃ
vimuttanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1029]  Sotāpattiphalasamaṅgissa  puggalassa  vimuttiñāṇaṃ  vimuttaṃ
tañca  phalaṃ pattassa ñāṇanti . āmantā . sotāpattiphalasacchikiriyāya
paṭipannassa  puggalassa  vimuttiñāṇaṃ  vimuttaṃ  tañca  phalaṃ  pattassa
ñāṇanti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  sakadāgāmiphalasamaṅgissa
puggalassa  vimuttiñāṇaṃ  vimuttaṃ  tañca  phalaṃ  pattassa  ñāṇanti .
Āmantā   .   sakadāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipannassa  puggalassa
vimuttiñāṇaṃ vimuttaṃ tañca phalaṃ pattassa ñāṇanti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  anāgāmiphalasamaṅgissa  puggalassa  vimuttiñāṇaṃ  vimuttaṃ  tañca
phalaṃ  pattassa  ñāṇanti  .  āmantā  .  anāgāmiphalasacchikiriyāya
Paṭipannassa  puggalassa  vimuttiñāṇaṃ  vimuttaṃ  tañca  phalaṃ  pattassa
ñāṇanti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. arahattaphalasamaṅgissa puggalassa
vimuttiñāṇaṃ  vimuttaṃ  tañca  phalaṃ  pattassa  ñāṇanti . āmantā .
Arahattasacchikiriyāya   paṭipannassa   puggalassa  vimuttiñāṇaṃ  vimuttaṃ
tañca phalaṃ pattassa ñāṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
            Vimuttakathā.
             ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 328-330. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=6577              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=6577              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1026&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=63              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1026              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4675              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4675              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com