ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Viparītakathā
   [1035]  Paṭhavīkasiṇaṃ samāpattiṃ samāpannassa viparīte ñāṇanti .
Āmantā  .  anicce  niccanti vipariyesoti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  dukkhe  sukhanti  .pe.  anattani  attāti  .pe.  asubhe
subhanti vipariyesoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1036]  Paṭhavīkasiṇaṃ samāpattiṃ samāpannassa viparīte ñāṇanti .
Āmantā . akusalanti . na hevaṃ vattabbe .pe. nanu kusalanti.
Āmantā  .  hañci  kusalaṃ  no  vata  re  vattabbe  paṭhavīkasiṇaṃ
samāpattiṃ samāpannassa viparīte ñāṇanti.
   [1037]  Anicce  niccanti  vipariyeso so ca akusaloti .
Āmantā  .  paṭhavīkasiṇaṃ  samāpattiṃ  samāpannassa  viparīte  ñāṇaṃ
tañca  akusalanti . na hevaṃ vattabbe .pe. dukkhe sukhanti .pe.
Anattani attāti .pe. asubhe subhanti vipariyeso so ca akusaloti.
Āmantā  .  paṭhavīkasiṇaṃ  samāpattiṃ  samāpannassa  viparīte  ñāṇaṃ
tañca akusalanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1038]  Paṭhavīkasiṇaṃ  samāpattiṃ  samāpannassa  viparīte  ñāṇaṃ
tañca kusalanti 1- . āmantā . anicce niccanti vipariyeso so
ca  kusaloti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. paṭhavīkasiṇaṃ samāpattiṃ
samāpannassa viparīte ñāṇaṃ tañca kusalanti 2- . āmantā . Dukkhe
sukhanti  .pe.  anattani  attāti  .pe. asubhe subhanti vipariyeso
so ca kusaloti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1039]  Paṭhavīkasiṇaṃ samāpattiṃ samāpannassa viparīte ñāṇanti .
Āmantā . arahā paṭhavīkasiṇaṃ samāpattiṃ samāpajjeyyāti. Āmantā.
Hañci  arahā  paṭhavīkasiṇaṃ  samāpattiṃ  samāpajjeyya  no  vata  re
vattabbe paṭhavīkasiṇaṃ samāpattiṃ samāpannassa viparīte ñāṇanti.
   [1040]  Paṭhavīkasiṇaṃ  samāpattiṃ  samāpannassa  viparīte  ñāṇaṃ
arahā  paṭhavīkasiṇaṃ  samāpattiṃ  samāpajjeyyāti . āmantā . atthi
arahato vipariyesoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1041]  Atthi  arahato  vipariyesoti . āmantā . atthi
arahato  saññāvipariyeso cittavipariyeso diṭṭhivipariyesoti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1042]  Natthi  arahato  saññāvipariyeso  cittavipariyeso
diṭṭhivipariyesoti . āmantā . hañci natthi arahato saññāvipariyeso
cittavipariyeso  diṭṭhivipariyeso no vata re vattabbe atthi arahato
vipariyesoti.
@Footnote:1. 2. Ma. akusalaṃ.
   [1043]  Na vattabbaṃ paṭhavīkasiṇaṃ samāpattiṃ samāpannassa viparīte
ñāṇanti  .  āmantā  .  paṭhavīkasiṇaṃ  samāpattiṃ  samāpajjantassa
sabbeva paṭhavī hotīti . na hevaṃ vattabbe .pe. tena hi paṭhavīkasiṇaṃ
samāpattiṃ samāpannassa viparīte ñāṇanti.
   [1044]  Paṭhavīkasiṇaṃ samāpattiṃ samāpannassa viparīte ñāṇanti .
Āmantā  .  nanu  paṭhavī  atthi  atthi  ca  koci paṭhaviṃ paṭhavito
samāpajjatīti  .  āmantā  .  hañci  paṭhavī atthi atthi ca koci
paṭhaviṃ  paṭhavito  samāpajjati  no  vata  re  vattabbe  paṭhavīkasiṇaṃ
samāpattiṃ samāpannassa viparīte ñāṇanti.
   [1045]  Paṭhavī  atthi  paṭhaviṃ  paṭhavito samāpajjantassa viparītaṃ
hotīti  .  āmantā . nibbānaṃ atthi nibbānaṃ nibbānaṃ nibbānato
samāpajjantassa viparītaṃ hotīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Tena hi na
vattabbaṃ paṭhavīkasiṇaṃ samāpattiṃ samāpannassa viparīte ñāṇanti.
            Viparītakathā.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 332-334. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=6658              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=6658              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1035&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=65              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1035              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4705              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4705              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com