ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Niyāmakathā
   [1077]  Niyāmo  asaṅkhatoti . āmantā . nibbānaṃ tāṇaṃ
leṇaṃ saraṇaṃ parāyanaṃ accutaṃ amatanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1078] Niyāmo asaṅkhato nibbānaṃ asaṅkhatanti . āmantā.
Dve asaṅkhatānīti . na hevaṃ vattabbe .pe. dve asaṅkhatānīti.
Āmantā  .  dve  tāṇāni  dve  leṇāni dve saraṇāni dve
parāyanāni  dve  accutāni  dve  amatāni  dve nibbānānīti .
Na  hevaṃ vattabbe .pe. dve nibbānānīti . āmantā . atthi
dvinnaṃ  nibbānānaṃ  uccanīcatā  hīnappaṇītatā  ukkaṃsāvakaṃso  sīmā
vā bhedo vā rāji vā antarikā vāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1079] Niyāmo asaṅkhatoti . āmantā . atthi keci niyāmaṃ
okkamanti   paṭilabhanti  uppādenti  samuppādenti  uṭṭhāpenti
samuṭṭhāpenti  nibbattenti  abhinibbattenti  janenti  sañjanentīti .
Āmantā  .  atthi keci asaṅkhataṃ okkamanti paṭilabhanti uppādenti
samuppādenti  uṭṭhāpenti  samuṭṭhāpenti  nibbattenti abhinibbattenti
Janenti sañjanentīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1080] Niyāmo asaṅkhatoti . āmantā. Maggo asaṅkhatoti.
Na hevaṃ vattabbe .pe. maggo saṅkhatoti . āmantā . niyāmo
saṅkhatoti . na hevaṃ vattabbe .pe. sotāpattiniyāmo asaṅkhatoti.
Āmantā  .  sotāpattimaggo  asaṅkhatoti  .  na hevaṃ vattabbe
.pe.  sotāpattimaggo  saṅkhatoti . āmantā . sotāpattiniyāmo
saṅkhatoti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. sakadāgāminiyāmo .pe.
Anāgāminiyāmo  .pe.  arahattaniyāmo  asaṅkhatoti . āmantā .
Arahattamaggo  asaṅkhatoti . na hevaṃ vattabbe .pe. arahattamaggo
saṅkhatoti  .  āmantā  .  arahattaniyāmo saṅkhatoti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1081]  Sotāpattiniyāmo  asaṅkhato  .pe.  arahattaniyāmo
asaṅkhato  nibbānaṃ asaṅkhatanti . āmantā . pañca asaṅkhatānīti .
Na  hevaṃ vattabbe .pe. pañca asaṅkhatānīti . āmantā . pañca
tāṇāni .pe. Antarikā vāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1082]  Niyāmo  asaṅkhatoti . āmantā . micchattaniyāmo
asaṅkhatoti . na hevaṃ vattabbe .pe. micchattaniyāmo saṅkhatoti .
Āmantā. Sammattaniyāmo saṅkhatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1083] Na vattabbaṃ niyāmo asaṅkhatoti . Āmantā. Niyāme
uppajja  niruddhe  aniyato  hotīti  .  na hevaṃ vattabbe .pe.
Tena  hi  niyāmo  asaṅkhatoti  . micchattaniyāme uppajja niruddhe
aniyato hotīti . na hevaṃ vattabbe .pe. tena hi micchattaniyāmo
asaṅkhatoti.
            Niyāmakathā.
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 345-347. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=6911              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=6911              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1077&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=73              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1077              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4866              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4866              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com